Міжнародний університет фінансів здійснює підготовку іноземних громадян за освітнім ступенями БАКАЛАВРА, МАГІСТРА та освітньо-науковим ступенем ДОКТОР ФІЛОСОФІЇЇ (PhD)

Бакалаврські програми
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Програма «Корпоративні фінанси та фінансова аналітика»
Програма «Інформаційні технології в фінансах»

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма «Управління бізнесом та інноваціями»
Програма «Менеджмент міжнародного бізнесу» (англомовна/україномовна)

Спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
Програма «Економіка підприємництва»

Доктор філософії (PhD)
Спеціальність 051 “Економіка” освітньо-наукова програма “Економіка”
Спеціальність 073 “Менеджмент” освітньо-наукова програма “Менеджмент та бізнес-адміністування” 

Вартість навчання

Форма навчання: денна, заочна з дистанційною технологією навчання

Строки подачі документів
Для бакалаврів та магістрів: І потік – до 1 березня; ІІ потік – до 1 листопада
Для докторів філософії (PhD): протягом року

Термін навчання:
Бакалавр – 4 роки
Магістри – 1,5 роки
PhD – 4 роки

Умови вступу: за результатами вступних випробувань
Вступні іспити до бакалаврату: іноземна мова (англійська), математика, географія
Вступні іспити до магістратури: іноземна мова (англійська), фаховий іспит
Вступні іспити до аспірантури: іноземна мова (англійська), спеціальність

Список документів, які вступники особисто подають до Міжнародного університету фінансів у паперовій формі:

 1. заява
 2. документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (протягом першого семестру навчання здійснюється його нострифікація)
 3. додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ
 4. копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства
 5. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України
 6. копія документа про народження
 7. 6 фотокарток розміром 35 х 45 мм (кольорові, матові)

Документи, зазначені у підпунктах 2, 3, 4, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу та засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Як отримати запрошення на навчання?
Для отримання запрошення на навчання необхідно надіслати на електронну пошту international_department@iuf.edu.ua:

 • скановану копію закордонного паспорта (сторінка з фото);
 • скановану копію документа про освіту з оцінками (балами);
 • письмову згоду на обробку персональних даних;

Після отримання згоди від Міжнародного університету фінансів Вам буде оформлено запрошення для в’їзду на навчання в Україну.

Як оформити в’їзну візу?
Для отримання в’їзної візи на навчання в Україні необхідно:

 • звернутися до Посольства України у своїй або сусідній країні із заявою про видачу в’їзної візи на навчання в Україну;
 • додати до заяви запрошення на навчання від Міжнародного університету фінансів.

Оформлення в’їзної візи займає близько 1-го місяця, тому необхідно вислати зазначені документи в розділі «Як отримати запрошення на навчання» не пізніше, ніж за 2-а місяці до початку занять.
Після отримання візи «Д» на навчання необхідно повідомити по електронній пошті або по телефону дату Вашого прибуття в м. Київ та номер рейсу

Докладну інформацію Ви можете отримати за телефонами:
 (044) 277 84 82, (044) 204 97 27, (050) 413 43 46, (097) 149 28 22
E-mail: international_department@iuf.edu.ua

Прийом документів здійснюється за адресою:
03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корп.1 (ліве крило)