Науковий журнал «Підприємництво та інновації» започатковано Міжнародним університетом фінансів та кафедрою економіки і підприємництва факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ» у серпні 2015 року (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ №21478-11278 Р від 04.08.2015 року).

Науковий журнал «Підприємництво та інновації» призначений для фахівців, які цікавляться питаннями організації, розвитку та стимулювання підприємницької діяльності, теоретичними та прикладними аспектами інноваційних трансформацій в економіці, фінансах, обліку, аналізі й аудиті.

Видання дає змогу науковій громадськості ознайомитися з результатами досліджень вчених-економістів, а також сприяє вирішенню щоденних та стратегічних питань забезпечення конкурентоспроможності бізнесу в глобальних умовах.

Галузь: економічні науки.

Тематичні напрями:

 • інноваційні технології управління бізнесом та його розвитком;
 • інформаційне забезпечення інноваційної діяльності;
 • інноваційні моделі компаній, малого і середнього бізнесу;
 • актуальні аспекти фінансово-інвестиційного управління компаній в контексті змін підприємницького середовища;
 • конкурентоспроможність європейських і українських компаній в сучасній глобальній економіці;
 • комерціалізація інтелектуальної власності, трансфер технологій;
 • маркетинг у підприємницькій діяльності;
 • економіко-математичне моделювання;
 • економічні аспекти сталого розвитку;
 • підприємництво і реформи в Україні;
 • проблеми та перспективи розвитку банківської діяльності в умовах євроінтеграції;
 • бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління та ін.

Мова рукопису: українська, російська, англійська.

Періодичність публікації: 2 рази на рік.

Рік заснування: 2015

Засновник: Міжнародний університет фінансів