Правила прийому 2022

Програми бакалаврату

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Програма «Корпоративні фінанси та фінансова аналітика»
Програма «Інформаційні технології в фінансах»

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма «Управління бізнесом та інноваціями»
Програма «Менеджмент міжнародного бізнесу» (англомовна/україномовна)

Спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
Програма «Економіка підприємництва»

Міжнародні програми бакалаврату без складання ЗНО

Баклаврат на основі ПЗСО (умови вступу)

Бакалаврат для молодшого спеціаліста (умови вступу)

Програми бакалаврату за моделлю «паралельна вища економічна освіта» (умови вступу)

Залишилися питання? Подзвоніть за телефонами (044) 277 84 82, 204 97 27, (097) 149 28 22, (050) 413 43 46

Тривалість навчання
• денна (очна) – 4 роки
• заочна – 4 роки
• на основі диплому молодшого спеціаліста (денна, заочна) – 2, 3 роки
• бакалавр «модель паралельна вища освіта» – 3 роки

Форми навчання:
• денна (очна)
• модульна (очно-заочна): двічі на місяць – четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30 для моделі «паралельна вища освіта»
• заочна з дистанційною технологією навчання

Мова програми: українська (ряд дисциплін викладається англійською мовою)

Вартість навчання:
• 25500 грн/рік (денна форма навчання)*
• 18000 грн/рік (модульна форма навчання)*для моделі «паралельна вища освіта»
• 14000 грн/рік (заочна форма навчання)*

*вартість навчання при умові оплати 1 раз на рік. Детальніше про оплату читайте тут.

Поновлення та переведення із інших вишів
Студенту
Контакти

 Адреса університету
03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», корп.1 (ліве крило)
Phone: (044) 277 84 82, (044) 277 43 28 (29)
Mobile: (050) 413 43 46, (097) 149 28 22
Email: iuf@iuf.edu.ua

Бакалаврська програма «Економіка підприємництва»

в рамках спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Актуальність. В сучасному світі розвиток підприємництва виступає рушійною силою економічного зростання і є одним із джерел сталого розвитку економіки держави. Тому освітня програма «Економіка підприємництва» спрямована на підготовку бакалаврів, які володіють інструментами та методами створення нового бізнесу, мають специфічні знання, а також вміють управляти і забезпечувати розвиток бізнесу в умовах невизначеності.

Мета програми «Економіка підприємництва» є підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні:

 • аналізувати та оцінювати політичні та економічні чинники і ризики ведення бізнесу
 • знаходити і оцінювати нові ринкові можливості, формувати і оцінювати бізнес-ідеї, розробляти бізнес-плани та бізнес-моделі для створення нового бізнесу
 • оцінювати та техніко-економічно обґрунтовувати інноваційні проекти
 • володіти навиками реалізації проектної діяльності
 • управляти ризиками підприємницької діяльності

Дисципліни, що вивчаються в рамках бакалаврської програми:

 1. Економічна теорія. Мікро- та Макроекономіка. Економічний аналіз. Аналіз галузевих ринків. Економетрика. Математика для економістів. Теорія ймовірностей і математична статистика. Теорія організації. Фінансовий облік. Статистика. Маркетинг. Сучасний стратегічний аналіз. Кількісні методи досліджень.
 2. Глобальна економіка. Взаємодія держави і бізнесу. Прикладна економіка. Управлінський облік. Підприємництво. Соціальне підприємництво. Підприємницькі фінанси. Правове регулювання бізнесу. Підприємницьке право. Практичні аспекти корпоративних фінансів. Фінансовий облік і корпоративна звітність. Стратегії бізнесу. Маркетинг. Управління ризиками у підприємницькій діяльності. HR менеджмент. Управління продажами.
 3. Інвестиційне проектування. Венчурне фінансування. Підприємництво та інновації. Моделювання діяльності компанії. Програмування та база даних. Інформаційні технології в управлінні підприємством. Електронний бізнес. Вступ до криптографії. Цифрова валюта і кіберзлочинність.

Переваги програми:

 1. Індивідуальна освітня траєкторія. Студенти вибирають значну кількість профільних дисциплін.
 2. Великий досвід проектної роботи. Студентам пропонуються майстер-класи, проекти, які дозволяють на старших курсах вирішувати задачі, які представляють професійний інтерес для потенційних роботодавців, а також формувати заділ для розвитку власного бізнес-проекту.
 3. Поглиблене вивчення англійської мови в Центрі іноземних мов обов’язкове. В кінці другого року студенти здають незалежний екзамен з англійської мови за міжнародними стандартами. На 3 і 4 курсах програма передбачає вивчення окремих дисциплін англійською мовою. Студенти також можуть факультативно вивчати французьку, китайську, португальську, німецьку, іспанську, польську та інші мови.
 4. Сильний викладацький склад. На програмі працюють провідні викладачі університету. Для проектної роботи активно залучаються бізнес-партнери програми, а також підприємці.