Наукова робота – невід’ємна складова діяльності Міжнародного університету фінансів, яка передбачає вирішення наступних завдань:

  • організація та виконання наукових досліджень;
  • поєднання науково-дослідницької діяльності та навчального процесу, активізація наукової роботи студентів;
  • підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів
  • організація та проведення наукових семінарів, конференцій, круглих столів, форумів тощо;
  • налагодження співпраці з вітчизняними та закордонними освітніми науковими і галузевими науково-дослідними установами, створення міжкафедральних і міжвузівських наукових колективів з метою розробки та виконання комплексних наукових робіт, сприяння формуванню нових науково-дослідних структур.

Організація наукової діяльності університету забезпечується науковим відділом, науково-методичною радою, відділом аспірантури, кафедрами, науковим студентським товариством і здійснюється на основі розроблених університетом комплексних програм.

Про напрями наукових досліджень дізнайтесь за посиланням

У Міжнародному університеті фінансів успішно працює Рада молодих учених.

Наукові видання Міжнародного університету фінансів публікують наукові статті провідних українських вчених.