Прийом у 2019 році

Програми бакалаврату

Програма «Міжнародний бізнес» / “International business”
Програма «Міжнародний бізнес та аналітика»
Програма «Управління бізнесом, цифрові інновації та підприємництво»
Програма «Менеджмент та психологія комунікацій»

Програма «Міжнародна економіка»
Програма «Економіка підприємництва»
Програма «Туристичний бізнес»

Програма «Фінанси підприємства»
Програма «Фінансова аналітика»
Програма «Управління інвестиційними та фінансовими ризиками»

Бакалаврат для молодшого спеціаліста

Міжнародні програми бакалаврату без складання ЗНО

Програми бакалаврату за моделлю «паралельна вища економічна освіта»

Студенту
Поновлення та переведення із інших вишів
Контакти

Правила прийому

Як вступити до бакалаврату на програму Міжнародний бізнес та аналітика?

Тривалість навчання:
• денна (очна) – 4 роки
• модульна (очно-заочна)– 4 роки
• бакалавр «модель паралельна вища освіта» – 3 роки

Форми навчання:
• денна (очна)
• модульна (очно-заочна): двічі на місяць – четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30

Мова програми: українська, англійська

Вартість навчання: 21000 грн/рік*

Залишилися питання? Подзвоніть за телефонами (044) 277 84 82, 204 97 27, (097) 149 28 22, (050) 413 43 46

Заповніть реєстраційну форму та отримайте запрошення на день відкритих дверей

*вартість навчання при умові оплати 1 раз на рік. Детальніше про оплату читайте тут.

Бакалаврська програма «Міжнародний бізнес та аналітика»

в рамках спеціальності 073 «Менеджмент»

Нова програма. Перший набір у 2017 році.

Актуальність. В умовах розширення сфери міжнаціонального співробітництва, глобальної тенденції, яка формує світовий інтелектуальний клімат, міжнародної академічної мобільності, пріоритетним завданням є підготовка менеджерів для міжнародного бізнесу, які володіють відповідними знаннями, вмінням, навичками і володіють іноземними мовами. Володіння іноземними мовами є необхідним і обов’язковим компонентом професійної підготовки і успішної роботи сучасного випускника, здатного орієнтуватися в складних реаліях сучасного світу.
Бакалаврська програма «Міжнародний бізнес та аналітика» – це інтенсивна сучасна освітня програма, яка відповідає найактуальнішим трендам в бізнес освіті. Унікальність програми полягає в поєднанні двох фокусів – міжнародний бізнес і бізнес аналітика.

Мета програми є підготовка до професійної діяльності висококласних аналітиків, візіонерів, трендмейкерів в сфері управління міжнародним бізнесом.
У процесі навчання за програмою майбутні бакалаври освоюють компетенції, необхідні для міжнародної бізнес-кар’єри. Навички в галузі міжнародних бізнес-стратегій, менеджменту, маркетингу, людських ресурсів, фінансів, технологій і бізнес-процесів, необхідних для державних і приватних організацій, дозволяють ефективно працювати в умовах сучасного глобального ринку.

Працевлаштування. Випускники програми «Міжнародний бізнес та аналітика» можуть побудувати кар’єру директора з розвитку бізнесу, директора з маркетингу та персоналу, фінансового директора, керівника проектів або стати підприємцем. Їх з радістю зустрічають в провідних глобальних бізнес структурах, міжнародних банках та інвестиційних компаніях, в органах державного управління, консалтингових компаніях та міжнародних економічних організаціях. Випускники програми орієнтовані на продовження навчання в магістратурі та PhD програмах, провідних українських та зарубіжних університетах і бізнес-школах.

Дисципліни, що вивчаються в рамках бакалаврської програми:

  1. Економічна теорія. Аналіз галузевих ринків. Математика для менеджерів. Теорія ймовірностей і математична статистика. Економетрика. Світова економіка і торгівля. Статистика. Право.
  2. Менеджмент і організаційна поведінка. Фінансовий облік та інтегрована звітність. Управлінський облік. Фінансовий менеджмент. Маркетинг. HR-менеджмент. Операційний менеджмент і логістика. Інформаційні технології в менеджменті. Цифровий маркетинг-менеджмент. Платіжні системи в Інтернет. Основи криптографії. Цифрова валюта і кіберзлочинність. Кількісні методи прийняття управлінських рішень. Управління інноваціями та інвестиціями. Управління проектами. Навчання і розвиток персоналу.
  3. Глобальне управління економікою. Стратегічний менеджмент. Міжнародні бізнес стратегії. Міжнародний маркетинг. Міжнародні фінанси. Фінансове моделювання. Оціка вартості міжнародного бізнесу. Нові глобальні бізнес-моделі. Корпоративні фінанси. Ділові комунікації і управління конфліктами. Крос-Культурний менеджмент.
  4. Великі дані і прийняття рішень. Інформаційні технології в бізнесі. Бази даних (MS Access). ERP-системи (SAP, OEBS). Аналітична комунікація. Візуалізація даних. Податки і оподаткування. Митнотарифне регулювання у міжнародному бізнесі. Правове регулювання бізнесу. Страхування ризиків у міжнародному бізнесі.
  5. Додаткові компетенції (дисципліни за вибором): сучасна історія, суспільство та економіка Китаю, Європи, Східної Азії, Латинської Америки, США. Міжнародний бізнес Китаю, Європи, Східної Азії, Латинської Америки, США. Міжкультурна комунікація і мережеві взаємодії.

Переваги програми:

  1. Індивідуальна освітня траєкторія. Студенти вибирають значну кількість профільних дисциплін. Це дозволяє освоїти (з 3 курсу) додаткові компетенції щодо розвитку економіки і міжнародного бізнесу Китаю, країн Європи, Східної Азії, Латинської Америки, США.
  2. Великий досвід проектної роботи. Студентам пропонуються майстер-класи, проекти, які дозволяють вже на третьому році навчання брати участь у вирішенні реальних завдань міжнародних компаній.
  3. Поглиблене вивчення англійської мови в Центрі іноземних мов обов’язкове. В кінці другого року студенти здають незалежний екзамен з англійської мови за міжнародними стандартами. На 3 і 4 курсах програма передбачає вивчення окремих дисциплін англійською мовою. Студенти також можуть факультативно вивчати французьку, китайську, турецьку, португальську, німецьку, іспанську, польську та інші мови.
  4. Можливість участі в програмах академічної мобільності і не менше одного семестру навчатися в закордонних вузах-партнерах.
  5. Сильний викладацький склад. На програмі працюють провідні викладачі університету. Для проектної роботи активно залучаються бізнес-партнери програми, а також підприємці.