Правила прийому

Як вступити до бакалаврату на програму Міжнародний бізнес та аналітика?

Термін навчання:
Очна форма – 4 роки

Форма навчання: очна з дистанційною технологією навчання

Мова програми: українська, англійська

Вартість навчання: 18000 грн/рік*

Залишилися питання? Подзвоніть за телефонами (044) 277 84 82, 204 97 27, (097) 149 28 22, (050) 413 43 46

Заповніть реєстраційну форму та отримайте запрошення на день відкритих дверей

*вартість навчання при умові оплати 1 раз на рік. Детальніше про оплату читайте тут.

Інші бакалаврські програми, які можуть вас зацікавити:

Фінансова аналітика

Міжнародна економіка

Туристичний бізнес

Бакалаврська програма «Міжнародний бізнес та аналітика»

в рамках спеціальності 073 «Менеджмент»

Нова програма. Перший набір у 2017 році.

Актуальність. В умовах розширення сфери міжнаціонального співробітництва, глобальної тенденції, яка формує світовий інтелектуальний клімат, міжнародної академічної мобільності, пріоритетним завданням є підготовка менеджерів для міжнародного бізнесу, які володіють відповідними знаннями, вмінням, навичками і володіють іноземними мовами. Володіння іноземними мовами є необхідним і обов’язковим компонентом професійної підготовки і успішної роботи сучасного випускника, здатного орієнтуватися в складних реаліях сучасного світу.
Бакалаврська програма «Міжнародний бізнес та аналітика» – це інтенсивна сучасна освітня програма, яка відповідає найактуальнішим трендам в бізнес освіті. Унікальність програми полягає в поєднанні двох фокусів – міжнародний бізнес і бізнес аналітика.

Мета програми є підготовка до професійної діяльності висококласних аналітиків, візіонерів, трендмейкерів в сфері управління міжнародним бізнесом.
У процесі навчання за програмою майбутні бакалаври освоюють компетенції, необхідні для міжнародної бізнес-кар’єри. Навички в галузі міжнародних бізнес-стратегій, менеджменту, маркетингу, людських ресурсів, фінансів, технологій і бізнес-процесів, необхідних для державних і приватних організацій, дозволяють ефективно працювати в умовах сучасного глобального ринку.

Працевлаштування. Випускники програми «Міжнародний бізнес та аналітика» можуть побудувати кар’єру директора з розвитку бізнесу, директора з маркетингу та персоналу, фінансового директора, керівника проектів або стати підприємцем. Їх з радістю зустрічають в провідних глобальних бізнес структурах, міжнародних банках та інвестиційних компаніях, в органах державного управління, консалтингових компаніях та міжнародних економічних організаціях. Випускники програми орієнтовані на продовження навчання в магістратурі та PhD програмах, провідних українських та зарубіжних університетах і бізнес-школах.

Дисципліни, що вивчаються в рамках бакалаврської програми:

  1. Економічна теорія. Аналіз галузевих ринків. Математика для менеджерів. Теорія ймовірностей і математична статистика. Економетрика. Світова економіка і торгівля. Статистика. Право.
  2. Менеджмент і організаційна поведінка. Фінансовий облік та інтегрована звітність. Управлінський облік. Фінансовий менеджмент. Маркетинг. HR-менеджмент. Операційний менеджмент і логістика. Інформаційні технології в менеджменті. Цифровий маркетинг-менеджмент. Платіжні системи в Інтернет. Основи криптографії. Цифрова валюта і кіберзлочинність. Кількісні методи прийняття управлінських рішень. Управління інноваціями та інвестиціями. Управління проектами. Навчання і розвиток персоналу.
  3. Глобальне управління економікою. Стратегічний менеджмент. Міжнародні бізнес стратегії. Міжнародний маркетинг. Міжнародні фінанси. Фінансове моделювання. Оціка вартості міжнародного бізнесу. Нові глобальні бізнес-моделі. Корпоративні фінанси. Ділові комунікації і управління конфліктами. Крос-Культурний менеджмент.
  4. Великі дані і прийняття рішень. Інформаційні технології в бізнесі. Бази даних (MS Access). ERP-системи (SAP, OEBS). Аналітична комунікація. Візуалізація даних. Податки і оподаткування. Митнотарифне регулювання у міжнародному бізнесі. Правове регулювання бізнесу. Страхування ризиків у міжнародному бізнесі.
  5. Додаткові компетенції (дисципліни за вибором): сучасна історія, суспільство та економіка Китаю, Європи, Східної Азії, Латинської Америки, США. Міжнародний бізнес Китаю, Європи, Східної Азії, Латинської Америки, США. Міжкультурна комунікація і мережеві взаємодії.

Переваги програми:

  1. Індивідуальна освітня траєкторія. Студенти вибирають значну кількість профільних дисциплін. Це дозволяє освоїти (з 3 курсу) додаткові компетенції щодо розвитку економіки і міжнародного бізнесу Китаю, країн Європи, Східної Азії, Латинської Америки, США.
  2. Великий досвід проектної роботи. Студентам пропонуються майстер-класи, проекти, які дозволяють вже на третьому році навчання брати участь у вирішенні реальних завдань міжнародних компаній.
  3. Поглиблене вивчення англійської мови в Центрі іноземних мов обов’язкове. В кінці другого року студенти здають незалежний екзамен з англійської мови за міжнародними стандартами. На 3 і 4 курсах програма передбачає вивчення окремих дисциплін англійською мовою. Студенти також можуть факультативно вивчати французьку, китайську, турецьку, португальську, німецьку, іспанську, польську та інші мови.
  4. Можливість участі в програмах академічної мобільності і не менше одного семестру навчатися в закордонних вузах-партнерах.
  5. Сильний викладацький склад. На програмі працюють провідні викладачі університету. Для проектної роботи активно залучаються бізнес-партнери програми, а також підприємці.