Історія створення кафедри
Кафедра фінансів та кредиту створена у 1999 році. Протягом 1999-2003 років кафедра мала назву «Фінансів та страхової справи».
У 2000 році паралельно з кафедрою «Фінансів та страхової справи» було створено кафедру «Банківської справи», а у 2004 році ці дві кафедри об’єдналися у єдину кафедру «Фінансів і банківської справи».
У вересні 2009 року назву було змінено на кафедру «Фінансів і кредиту».
У 2017 році відбулося об’єднання кафедри «Фінансів і кредиту» з кафедрою «Обліку і аудиту» і, відповідно, утворено кафедру «Фінансів, банківської справи та обліку».
У 2020 році кафедру перейменовано на кафедру «Фінансів».

Завідувачка: к.е.н., доцент Докієнко Лариса Миколаївна

Основне завдання кафедри
Кафедра створена з метою розвитку бакалаврських, магістерських і МВА програм з теорії і практики управління фінансами. Завданням кафедри є навчально-методична і науково-дослідна робота в галузі корпоративного фінансового і банківського менеджменту, фінансового аналізу, аналітики фінансових ринків, страхування, міжнародних фінансів.

Підготовка фахівців здійснюється з галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» в розрізі освітніх програм «Корпоративні фінанси та фінансова аналітика» та «Інформаційні технології у фінансах»

Профільні дисципліни кафедри 
Фінанси. Гроші і кредит. Страхування. Фінансовий аналіз. Інвестування. Корпоративні фінанси І та ІІ. Фінансовий менеджмент. Фінансові ринки та інструменти. Ринок фінансових послуг. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Банківські системи світу. Банківські операції. Фінансовий контролінг.
Оцінка вартості підприємства. Аналіз фінансової звітності. Фінанси корпорацій та оцінка активів. Фінансовий менеджмент. Оцінка вартості підприємства. Управління фінансовими ризиками. Аналіз діяльності банків та інших фінансових посередників. Інвестиційний аналіз. Управління вартістю  підприємства. Проектний аналіз та фінансування. Фінансові стратегії компаній. Міжнародне інституційне фінансове посередництво

Викладання здійснюється українською та англійською мовами.

По закінченню навчання випускник отримає Диплом, Додаток та сертифікат нового зразка.

Кваліфікація випускників:
– бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування
– магістр з фінансів, банківської справи та страхування

Кваліфікація випускників бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування, магістр з фінансів, банківської справи та страхування

Випускники працюють на посадах в органах державного фінансового управління і контролю, податкового адміністрування, у банках і кредитних спілках, страхових та інвестиційних компаніях, у сфері грошового посередництва, недержавного пенсійного страхування; біржової діяльності, у підприємствах різних форм власності, а також започатковують власний бізнес.

Міжнародне співробітництво

Кафедра реалізує освітні та наукові проекти в рамках Еразмус+, Horizon 2020, налагодила співпрацю з Університетами в різних куточках світу, а також приймає участь в низці міжнародних програм: спільно з Віденським університетом прикладних наук (The FHWien University of Applied Sciences of WKW); Університетом дю Мен (Université du Maine (м. Ле Ман, Франція); Вищою школою менеджменту (IAE Aix Marseille Graduate School of Management (м. Екс-ан-Прованс, Франція);
Університетом Індіанаполіса (University of Indianapolis. Athens campus (Університет Індіанаполіса в м. Афіни, Греція); здійснює міжнародну програму з мобільності студентів та викладачів «The Exchange Programme Linnaeus-Palme» (Kungliga Tekniska högskolan (Королівський технологічний інститут – КТН, Стокгольм, Швеція).

Науково-дослідна робота кафедри

Здійснювалась в рамках комплексних ініціативних науково-дослідних робіт за темами:

 • «Науково-практичні засади розвитку фінансової діяльності установ, підприємств та організацій», номер державної реєстрації теми 0106U012090 (2008-2010 рр.);
 • «Особливості розвитку фінансової системи в постіндустріальному суспільстві», номер державної реєстрації теми 0109U008352 (2010 р.);
 • «Управління інвестиційним потенціалом підприємств України», номер державної реєстрації теми 0111U000052 (2011 р.);
 • «Управління інвестиційним процесом підприємств України», номер державної реєстрації теми 0114U001793 (2014-2016 рр.).

Науково-дослідна тема: «Механізми залучення інституційних інвесторів: зарубіжний досвід та вітчизняна практика» (2017-2019 рр.) №держреєстрації 0117U004896.

Основні напрями наукової роботи кафедри:

 • Управління фінансовою безпекою підприємств
 • Економічні механізми забезпечення сталого розвитку
 • Механізми залучення інституційних інвесторів на фінансовому ринку
 • Управління процесом фінансування та кредитування інвестиційних проєктів
 • Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку підприємств
 • Управління ризиками на фінансовому ринку
 • Управління вартістю
 • Управління інвестиційною привабливістю підприємства
 • Діджіталізація аудиту та аналізу

Наукові студентські гуртки кафедри

На кафедрі фінансів постійно діє студентський науковий гурток «Проблеми фінансово-інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва».