У Міжнародному університеті фінансів створені всі умови для надання медичного обслуговування іноземних громадян.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України з метою навчання, можуть звернутися по медичну допомогу, в тому числі екстрену, до будь-якого державного або комунального закладу охорони здоров’я. Іноземцям та особам без громадянства, медична допомога, в тому числі екстрена, надається за плату, якщо законодавством або міжнародними договорами України не передбачено інше. Медична допомога надається іноземцям та особам без громадянства відповідно до вимог, установлених законодавством України, в тому числі щодо застосування методик діагностики, лікування, лікарських засобів.

Всі іноземні студенти укладають із страховиком-резидентом договір страхування (поліс, свідоцтво, сертифікат), що гарантує оплату вартості медичної допомоги, оплата зазначеної вартості здійснюється страховиком-резидентом шляхом перерахування коштів закладу охорони здоров’я, який надав медичну допомогу, за умови пред’явлення документа для оплати.

Зазвичай іноземні студенти Міжнародного університету фінансів укладають договори медичного страхування із АТ «ПРОСТО-страхування», яка здійснює свою діяльність на підставі ліцензій Держфінпослуг України (АВ № 521040 від 01.02.2010 року).