Вартість навчання за один рік навчання студентів для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Вартість навчання за один рік навчання студентів для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі здобутого освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

Вартість навчання за один рік навчання студентів, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (паралельна вища освіта)

Вартість навчання за один рік навчання студентів для здобуття освітнього ступеня магістра

Вартість навчання за один рік навчання для слухачів програми МВА (БІЗНЕС-ОСВІТА)

Вартість навчання здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD)

Вартість навчання за один рік навчання іноземних студентів для здобуття освітнього ступеня бакалавра, магістра