Кадровий склад кафедри менеджменту та інновацій

Дорошкевич Дарія Вячеславівна

Завідувач кафедри менеджменту та інновацій, доктор економічних наук, доцент. Керівник PhD студентів за спеціальністю 08.00.04.

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): Маркетинг, Цифровий маркетинг, Цифрова трансформація світової економіки, Підприємництво та моделі бізнесу в Інтернеті, Informations Technologies, Marketing

Автор та співавтор понад 100 наукових праць, зокрема, монографій, методичних рекомендацій та наукових статей.

Наукові інтереси: діджиталізація економіки, цифровий маркетинг, маркетинг, управління підприємствами на основі цілей сталого розвитку.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=oZKlmXAAAAAJ

ORCID: 0000-0003-0421-0630

E-mail: dariya.dor@gmail.com

Персональна сторінка викладача.


Смоляр Любов Гаврилівна

Професор кафедри менеджменту та інновацій, кандидат економічних наук, професор. Ректор.

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): Управління інноваціями.

Автор та співавторбільшеніж200 наукових та методичнихробіт.

Наукові інтереси: підприємництво та інновації, управління знаннями, управління змінами

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=EH-gSxQAAAAJ

ORCID:0000-0002-5626-4043

E-mail: lgsmoliar@gmail.com


Коба Наталія Вікторівна

Доцент кафедри менеджменту та інновацій, кандидат економічних наук, доцент.

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): Соціальні та підприємницькі навички, Бізнес-комунікації та управління конфліктами, Управління змінами, Організаційна поведінка, Теорія організації, Key Social Competence.

Автор та співавтор понад 40 наукових праць.
Наукові інтереси: управління знаннями, інтелектуальний капітал, інноваційна діяльність підприємств, управління змінами.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=C8Oj5ugAAAAJ

ORCID: 0000-0002-6444-5872

E-mail: ashatunka@gmail.com

Персональна сторінка викладача.


Кам’янська Ольга Вікторівна

Доцент кафедри менеджменту та інновацій, кандидат економічних наук, доцент.

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): Трансфер технологій.

Автор та співавтор понад 50 наукових праць, зокрема, методичних рекомендацій та наукових статей.

Наукові інтереси: корпоративне управління, управлінняінтелектуальноювласністю на підприємстві, управління трансфером технологій та технологічний менеджмент.

GoogleScholar:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=mfR6EaQAAAAJ

ORCID: 0000-0002-5856-1877

E-mail: olga_kam@hotmail.com


Бех Ігор Леонідович
Старший викладачкафедри менеджменту та інновацій.Навчальні курси (2021/2022 н.р.): Електронний бізнес та WEB-технології, Управління проектами.Наукові інтереси: електронний бізнес, управління проектами, формування та розвиток міжфірмових інноваційних мереж, запровадження системи управління якістю на підприємстві.E-mail: igor.bekh@gmail.com

Меліхов Ігор Валерійович
Старший викладач кафедри менеджменту та інновацій.
Навчальні курси (2021/2022 н.р.): Стратегія та управління бізнес-процесами, Бізнес-аналіз, Операційний менеджмент.Автор та співавтор понад 20 наукових та методичних праць.Наукові інтереси: управління бізнес-процесами на підприємствах, інформаційні технології управління.GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=OZsOLasAAAAJ

ORCID: 0000-0001-8493-7535

E-mail: igor.melikhov@gmail.com


Халімон Анна Андріївна

Старший викладач кафедри менеджменту та інновацій. Бізнес-консультант.
Навчальні курси (2021/2022 н.р.): Управління персоналом

Наукові інтереси: управління персоналом, управління інноваціями.


Бояринова Катерина Олександрівна

Доктор економічних наук, доценткафедри менеджменту та інновацій, доцент.

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): Основи менеджменту, Менеджмент стартап-проектів, Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства, Management of Startup Projects.

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних робіт.

Наукові інтереси:інноватика, управління функціонуванням інноваційно-орієнтованих підприємств, розвиток промислових підприємств в умовах невизначеності, інноваційна політика намакро-, мікро- рівнях.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=H_2kdj0AAAAJ

ORCID: 0000-0001-5879-2213

E-mail: boyarinovaea@ukr.net


Дунська Алла Рашидівна

Доктор економічних наук, доцент.

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): Fundamentals of Management, International Business Management.

Автор близько 200 наукових і навчально-методичнихробіт.

Науковіінтереси:управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, формуванняінноваційних механізмів розвитку промисловихпідприємств, мікроекономічнемоделювання, соціальніаспектиінноваційногорозвитку.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LqIfOGYAAAAJ

ORCID: 0000-0002-8623-4507
E-mail: alsu@i.ua,a.dunska@kpi.ua


Моісеєнко Тетяна Євгенівна

Кандидат економічних наук. Бізнес-консультант.

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): International Trade, Transnational Corporations.

Автор більше ніж 80 наукових і навчально-методичних робіт.
Наукові інтереси: транснаціональні корпорації, міжнародна торгівля, управління крос-культурними командами, управління IT-стартапами, бізнес-консалтинг.

GoogleScholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=tl5ZVG8AAAAJ

ORCID: 0000-0003-2069-9616

E-mail: t.e.moiseenko@gmail.com


Ремига Юлія Сергіївна

Доцент кафедри менеджменту та інновацій, кандидат економічних наук, доцент; спеціаліст вищої категорії.

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): логістика та управління ланцюгами поставок, Fundamentals of Logistics.

Автор та співавтор понад 140 наукових та методичних праць.

Наукові інтереси:тенденції розвитку ринку транспортно-логістичних послуг, ефективність національних і міжнародних правових норм у галузі логістики, управління ризиками в діяльності підприємств, економічна безпека підприємств.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&authuser=1&user=NstVwuAAAAAJ

ORCID: 0000-0001-7162-5081

E-mail: remygajulia@gmail.com


Стець Олена Вікторівна

Кандидат фізико-математичних наук.

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): Інформаційні комп’ютерні системи.

Автор понад 50 наукових і навчально-методичних робіт.

Наукові інтереси: моделі та інформаційні технології в економіці, управління проектами інформатизації, електронна комерція.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=AlGRCLEAAAAJ

ORCID: 0000-0001-5514-3533

E-mail: alenka0519@gmail.com