Прийом у 2018 році

Програми бакалаврату

Програма «Міжнародний бізнес» / “International business”
Програма «Міжнародний бізнес та аналітика»
Програма «Управління бізнесом, цифрові інновації та підприємництво»
Програма «Менеджмент та психологія комунікацій»

Програма «Міжнародна економіка»
Програма «Економіка підприємництва»
Програма «Туристичний бізнес»

Програма «Фінанси підприємства»
Програма «Фінансова аналітика»
Програма «Управління інвестиційними та фінансовими ризиками»

Бакалаврат для молодшого спеціаліста

Міжнародні програми бакалаврату без складання ЗНО

Програми бакалаврату за моделлю «паралельна вища економічна освіта»

Студенту
Поновлення та переведення із інших вишів
Контакти

Правила прийому

Як вступити до бакалаврату на програму Управління бізнесом, цифрові інновації та підприємництво?

Тривалість навчання
• денна (очна) – 4 роки
• заочна – 4 роки
• на основі диплому молодшого спеціаліста (денна, заочна) – 2, 3 роки
• бакалавр «модель паралельна вища освіта» – 3 роки

Форми навчання:
• денна (очна)
• модульна (очно-заочна): двічі на місяць – четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30
• заочна з дистанційною технологією навчання

Мова програми: українська, англійська

Вартість навчання:
• 18000 грн/рік (денна та модульна форми навчання)*
• 10000 грн/рік (заочна форма навчання)*

Залишилися питання? Подзвоніть за телефонами (044) 277 84 82, 204 97 27, (097) 149 28 22, (050) 413 43 46

Заповніть реєстраційну форму та отримайте запрошення на день відкритих дверей

*вартість навчання при умові оплати 1 раз на рік. Детальніше про оплату читайте тут.

Бакалаврська програма «Управління бізнесом, цифрові інновації та підприємництво»

в рамках спеціальності 073 «Менеджмент»

Нова програма. Перший набір у 2017 році.

Актуальність. Управління бізнесом – професійна діяльність, що включає широке коло завдань: від постановки цілей ділової організації та вибору шляхів її досягнення до забезпечення необхідної мотивації співробітників, обліку, аналізу та оцінки результатів. Цим займаються як керівники, у яких є підлеглі, так і співробітники (спеціалісти) підрозділів апарату управління компанією – відділів маркетингу, збуту, персоналу, стратегічного розвитку та т.д. Той, хто бачить себе в майбутньому керівником проектів, організацій в різних областях діяльності, хто планує створити власну справу – також буде займатися управлінням.
Управлінська діяльність вимагає таланту і практики, але систематична освіта в галузі управління розвиває здібності і створює хорошу основу для осмислення досвіду, який одержується в організації. Здобути таку освіту самостійно по книжках неможливо: потрібні академічний наставник і групова проектна робота.

Мета програми є підготовка до професійної діяльності в сфері управління бізнесом. Інтегрований підхід до освоєння студентами широкого кола компетенцій в різних областях управління бізнесом дозволяє випускникам будувати кар’єру і працювати в різних функціональних підрозділах: проектних офісах, службі управління персоналом, відділах стратегічного розвитку, клієнтського обслуговування, маркетингу, інших підрозділах апарату управління компаніями, а також набувати досвід для створення та розвитку власного бізнес-проекту.

Дисципліни, що вивчаються в рамках бакалаврської програми:

  1. Економічна теорія. Мікро- та Макроекономіка. Економічний аналіз фірми. Аналіз галузевих ринків. Математика для менеджерів. Теорія ймовірностей і математична статистика. Економетрика. Фінансовий облік. Фінансові інститути і ринки. Статистика.
  2. Загальний менеджмент. Міжнародна економіка. Інформаційні технології в менеджменті. Кількісні методи прийняття управлінських рішень. Організаційна поведінка. Фінансовий аналіз. Маркетинг. Управління інноваціями. Управління проектами. Управління людськими ресурсами. Стратегічний менеджмент. Корпоративні фінанси. Міжнардний бізнес. Ділові комунікації і управління конфліктами. Фінансовий менеджмент. Управлінський облік.
  3. Статистичний аналіз даних (SPSS). Мережі і база даних (MS Access). ERP-системи (SAP, OEBS). ВЕБ-технології. Моделювання бізнес-процесів. Електронна комерція. Підприємництво. Лідерство. Податки і оподаткування. Митна справа. Правове регулювання бізнесу. Основи логістики і управління ланцюгами поставок.

Переваги програми:

  • Індивідуальна освітня траєкторія. Студенти вибирають значну кількість профільних дисциплін. Це дозволяє освоїти (з 3 курсу) відповідний профільний напрям, а саме: «Підприємництво та інновації», «Управління організаційним розвитком та людськими ресурсами», «Електронний бізнес», «Стратегії бізнесу».
  • Великий досвід проектної роботи. Студентам пропонуються майстер-класи, проекти, які дозволяють на старших курсах вирішувати задачі, які представляють професійний інтерес для потенційних роботодавців, а також формувати заділ для розвитку власного бізнес-проекту.
  • Поглиблене вивчення англійської мови в Центрі іноземних мов обов’язкове. В кінці другого року студенти здають незалежний екзамен з англійської мови за міжнародними стандартами. На 3 і 4 курсах програма передбачає вивчення окремих дисциплін англійською мовою. Студенти також можуть факультативно вивчати французьку, китайську, португальську, німецьку, іспанську, польську та інші мови.
  • Сильний викладацький склад. На програмі працюють провідні викладачі університету. Для проектної роботи активно залучаються бізнес-партнери програми, а також підприємці.