Кадровий склад кафедри фінансів

Докієнко Лариса Миколаївна

Завідувач кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент, має економічну освіту. Керівник аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. Підготувала одного кандидата наук, наразі є керівником двох аспірантів.

Автор та співавтор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, зокрема підручників і навчальних посібників (в т.ч. 4 з грифом МОН), наукових статей, навчально-методичних публікацій.

14-річний досвід викладання на програмах МВА та міні-МВА в школі бізнесу «КІБІТ», бізнес школі «Nikland», бізнес школі Міжнародного університету фінансів.

Бізнес-тренер і викладач Центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Київського університету ринкових відносин, тренінгової школи «Step to Sales», партнер та викладач проекту «ПОКОЛІННЯ Z».

Практикуючий бізнес-консультант вітчизняних і західних компаній.

Навчальні курси (2021/2022 н.р.):  «Аналіз фінансової звітності», «Корпоративні фінанси», «Фінанси корпорацій та оцінка активів», «Фінансовий аналіз», «Інвестиційний аналіз та проектування», «Фінансові стратегії бізнесу»

Наукові інтереси: фінансова безпека підприємства, управління фінансовою стійкістю підприємства, управління корпоративними фінансами, проблеми фінансового та інвестиційного менеджменту на підприємстві.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=FeQJSksAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6528-6810

Publons: https://publons.com/researcher/3931704/larysa-dokiienko

E-mail:  dokiienko@gmail.com

Персональна сторінка викладача.


Михайлик Ольга Михайлівна

Доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент.

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): «Гроші і кредит», «Міжнародні валютно-фінансові відносини», «Гроші, банківська справа та фінанси в світовій економіці», «Основи міжнародної економіки», «Макроекономіка», «Макроекономіка (поглиблений рівень)», «Fundamentals of Macroeconomics» (англ. мовою).

Автор понад 40 наукових і навчально-методичних робіт.

Наукові інтереси: міжнародна фінансова інфраструктура, фінансово-інвестиційна діяльність підприємств, управління процесом фінансування та кредитування інвестиційних проєктів

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=2f-mcd0AAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0526-1130

E-mail: olga-sav@ukr.net

Персональна сторінка викладача.


Наконечна Олена Сергіївна

Доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент.

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): «Банківські операції», «Банківські системи світу», «Фінансовий менеджмент», «Аналіз діяльності банків та інших фінансових посередників».

Автор понад 50 наукових і навчально-методичних робіт.

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку підприємств, проблеми фінансово-кредитної сфери України.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dUf8Rl4AAAAJ&hl=ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2582-3535

E-mail: e.nakonechnaya@ukr.net

Персональна сторінка викладача.


Щербина Ольга Вікторівна

Доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наук, доцент

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): «Мікроекономіка», «Фінанси», «Міжнародне інституційне фінансове посередництво», «Ринок фінансових послуг», «Фінансові ринки та інститути», «Оцінка вартості підприємства», «Управління вартістю».

Автор понад 30 наукових і навчально-методичних робіт.

Наукові інтереси: державні фінанси, фінансове посередництво, управління фінансовою діяльністю підприємств, управління вартістю.

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=new_articles&hl=uk&imq

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4365-6715

E-mail: kontrol_sh@ukr.netМельничук Вікторія Едуардівна

Старший викладач кафедри фінансів, аспірант.

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): «International banking», «Fundamentals of financial management» (англ. мовою).

Автор та співавтор більше 10 наукових і навчально-методичних робіт.

Наукові інтереси: управління персоналом, інноваційний менеджмент, кроскультурний менеджмент, фінансовий аналіз, банківська справа, бізнес аналітика

GoogleScholar: https://cutt.ly/yvsBiRD

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8246-4076

E-mail: vickikitoria@gmail.com