Правила прийому у 2022

Як вступити до магістратури?

Програми магістратури

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Програма «Корпоративні фінанси та фінансова аналітика»
Програма «Інформаційні технології в фінансах»

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма «Менеджмент міжнародного бізнесу» (україномовна / англомовна)
Програма «Управління бізнесом та інноваціями»
Програма “Бізнес аналітика та великі дані (Big Data)”

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
Програма «Економіка підприємництва»

Програми магістратури за моделлю “Друга вища освіта”

Програми магістратури за моделлю «Два дипломи»

Тривалість навчання:
• на основі профільної освіти – 1 рік 6 місяців
• на основі непрофільної освіти – 2 роки

Форми навчання:
• денна (очна)
• модульна (очно-заочна): двічі на місяць – четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30
• заочна з дистанційною технологією навчання

Мова програми: українська(ряд дисциплін викладається англійською мовою)

Вартість навчання:
• 26800 грн/рік (очна та очно-заочна форми)*
• 18000 грн/рік (заочна форма з дистанційною технологією навчання)*

*вартість навчання при умові оплати 1 раз на рік. Детальніше про оплату читайте тут.

Поновлення та переведення із інших вишів
Студенту
Контакти

Адреса університету
03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», корп.1 (ліве крило)
Phone: (044) 277 84 82, (044) 277 43 28 (29)
Mobile: (050) 413 43 46, (097) 149 28 22
Email: iuf@iuf.edu.ua

Про програму Структура програми Переваги
Cтупінь: магістр
Трудомісткість: 3600 годин / 120 ECTS
Мова навчання: українська

Про програму

Магістерська програма «Економіка підприємництва»  має на меті оцінювання інновацій в макроекономіці та мікроекономічний аналіз результативності підприємницької діяльності. Таким чином, студенти отримують розуміння впливу урядової політики та економічних коливань на ділову практику, розуміння організаційної структури та фінансування, розподілу підприємницьких рішень у процесі розвитку і зростання бізнесу. Ви навчитеся застосовувати прикладну економіку, наприклад теорію ігор та аналіз ризиків, для глибокого аналізу інновацій та стартапів бізнесу. Цей курс піде на користь тим, хто хоче навчитися експертизі складних фінансових та економічних ситуацій, застосовувати економічний аналіз, щоб допомогти бізнесу оцінити та реалізувати стратегічні рішення. Цей курс зосереджений на жорсткому використанні математичних та статистичних методів для економічного моделювання, прийняття рішень на засадах використання обчислювальної економіки, теорії рішень та ігор та мікроекономічних показникиів.

Програма дозволить вам:

 • отримати неоцінений навик, отриманий в результаті вивчення економіки, – це критичне мислення та вміння застосовувати логіку до вирішення складної проблеми. Економісти звикли до невизначеності та безлічі можливих відповідей на будь-яке задане питання. Ця здатність протистояти невизначеності та використовувати логіку для пошуку творчих рішень проблем є найважливішим навиком для підприємця;
 • глибше зрозуміти емпіричний аналіз, що стосуються обговорення економічних питань та матимуть навички, необхідні для проведення оригінальних дослідницьких проектів та власного аналізу даних;
 • змогу зосереджуватися на застосуванні економічного аналізу до цілого ряду сучасних економічних проблем у підприємництві та макро- та мікроекономічному рівнях;
 • здатність осмислювати емпіричні аналізи, що стосуються обговорення економічних питань. Студенти також набувають навичок, необхідних для проведення оригінальних дослідницьких проектів та аналізу даних;
 • розуміння програмного забезпечення статистики підприємницької діяльності . Це разом з математикою зміцнить ваші аналітичні навички, які мають велике значення для підприємців;
 • застосовувати прогресивні методи підприємницького фінансування, формування та використання капіталу. Економісти, безумовно, матимуть кращі, ніж середні знання про податки, позики, інвестиції, коли йдеться про відкриття власного бізнесу, що вимагатиме великого досвіду практичного управління фінансами;
 • продемонструвати розуміння публічної політики та обмежень щодо підприємців, здатність використовувати сучасні технології аналізу підприємницької політики.
 • отримати широке розуміння підприємництва з вагомим акцентом на здатність розпізнавати, описувати, досліджувати підприємницькі ризики та виявляти або генерувати ідеї для їх вирішення у прикладній економіці; продемонструвати використання мікроекономіки для аналізу підприємницьких ринків та поведінки.
 • Отримати набір навичок, що стосуються банківських та фінансових послуг. Цей курс також призначений для студентів, які планують продовжувати навчання в аспірантурі, наприклад, докторську програму з економіки з акцентом на фінансову економіку, програму державного управління або в окремих сферах бізнесу та права.

Переваги програми

 • Унікальний професорсько-викладацький склад. Це провідні дослідники та досвідчені консультанти, які поєднують академічний потенціал зі знанням практики бізнесу, володіють сучасними методиками бізнес-освіти, передовими концепціями менеджменту та знаннями практики бізнесу. Пройшли навчання та наукові стажування в провідних бізнес-школах та університетах США і Європи. Ведуть дослідні проекти спільно з провідними зарубіжними університетами в галузі економіки та менеджменту.
 • Прикладний характер програми.Навчання включає майстер-класи з маркетингу, фінансів, бізнес моделювання, HR; розгляд кейсів, роботу над невеликими груповими проектами на базі реальних компаній, дискусії, обговорення сценаріїв розвитку компаній, актуальних успішних та неуспішних стратегій та інші інтерактивні технології.
 • Унікальний шанс отримати два дипломи: державний диплом МУФ та диплом MBA Швейцарської школи бізнесу в Монтрі.
 • Сильна мовна підготовка.В МУФ функціонує Центр іноземних мов, який надає повний спектр послуг з вивчення іноземних мов. Ви маєте можливість удосконалення рівня англійської мови та вивчення другої іноземної мови: французької, німецької, іспанської, китайської та іншої.
 • Нові можливості.Навчання на програмі дає необхідний набір інструментів для виходу на новий рівень кар’єрного та особистісного росту.
 • Широкий вибір профільних дисциплін.Дисципліни за вибором дозволяють студентам формувати індивідуальні освітні траєкторії в рамках своїх особистісних потреб.
 • Велика частина програми викладається через сучасне та інноваційне онлайн-середовище.

Структура навчальної програми

Економіка підприємництва – це гібридна програма, яка поєднує вивчення економіки та організації підприємництва з управлінням бізнесом та навчанням лідерству. Програма спрямована на чітке розуміння ключових моделей, що використовуються в економіці, та оснащує студентів основними інструментами для економетричного дослідження та аналізу даних. Програма розділена на п’ять модулів. На заключній фазі програми студенти повинні написати магістерську дипломну роботу, яка відповідає найвищим академічним стандартам. По завершенню програми, випускники отримують диплом Міжнародного університету фінансів державного зразка з присвоєнням кваліфікації «Магістр з економіки підприємництва».

Модуль 1. Середовище бізнесу та підприємництва

 • Бізнес у глобальній економіці
 • Міжнародні фінанси
 • Емпірична макроекономіка
 • Бізнес-цикли
 • Енергоекономіка та політика
 • Правова економіка
 • Макроекономіка (поглиблений курс)
 • Інституції та міська економіка

Модуль 2. Фінансово-економічна аналітика та підприємництво

 • Прогнозування
 • Фінансова економетрія
 • Емпіричне ціноутворення
 • Фінансове регулювання
 • Теорія рішень та ігор
 • Корпоративне та венчурне фінансування
 • Digital-технології у підприємництві
Модуль 3. Економіка підприємництва та бізнес-планування

 • Моделі підприємництва та бізнес-планування
 • Економіка промисловості
 • Аналіз результативності бізнесу
 • Економіка розвитку
 • Поведінкова економіка
 • Економіка навколишнього середовища
 • Міжнародна торгівля
 • Мікроекономіка (поглиблений курс)
 • Лідерство та економіка праці

Модуль 4. Спеціалізовані елективні дисципліни

Модуль 5. Підготовка та захист дипломної роботи магістра

Докладну інформацію Ви можете отримати за телефонами:
(044) 277 84 82, (044) 204 97 27, (050) 413 43 46, (097) 149 28 22
E-mail: iuf@iuf.edu.ua, pk@iuf.edu.ua