Наукова діяльність в університеті здійснюється у формі як організованих досліджень, так і індивідуальних наукових проектів в області економіки та підприємництва, фінансової діяльності та менеджменту.

Кафедри університету розробляють власні ініціативні наукові теми, які відповідають науковій сфері діяльності університету в межах відповідної тематики «Науково-практичні засади розвитку фінансово-економічної діяльності та менеджменту підприємств, організацій і установ».

Назва теми Кафедра
Організаційна динаміка підприємств в контексті української економіки
Взаємодія бізнесу і науки в умовах глобалізації та розвитку економіки знань
менеджменту та інновацій
Економічні механізми реалізації соціального діалогу та соціальної відповідальності на підприємствах: галузевий та регіональний аспекти економіки та підприємництва
Механізми залучення інституційних інвесторів: зарубіжний досвід та вітчизняна практика фінансів та кредиту

В останні роки в університеті розроблялися такі актуальні наукові ініціативні теми як «Інноваційні механізми макроекономічного регулювання підприємств і регіонів», «Система управління знаннями: ресурсне забезпечення», «Особливості розвитку фінансової системи в постіндустріальному суспільстві», «Управління інвестиційним процесом підприємств України» та ін.

Пріоритетними напрями досліджень є наступні:

 • інновації в управлінні людськими ресурсами;
 • стратегії міжнародного бізнесу;
 • підприємництво та реформи в Україні;
 • теорія та практика управління знаннями;
 • управління інтелектуальною власністю і трансфером технологій;
 • креативний менеджмент та інновації;
 • удосконалення управління фінансово-інвестиційною діяльністю суб’єктів підприємництва;
 • управління ризиками на фінансовому ринку;
 • удосконалення інформаційних систем та технологій у фінансах;
 • регулювання банківської та страхової діяльності в реалізації інвестиційної політики;
 • створення інтегрованих корпоративних структур та їх інноваційна діяльність;
 • удосконалення механізмів сталого функціонування і розвитку суб’єктів підприємництва;
 • фінансово-економічний аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю.

Результати наукових досліджень представлені професорсько-викладацьким колективом у вигляді ґрунтовних монографічних досліджень, навчальних посібників, статей, навчально-методичних посібників.

До наукових досліджень професорського-викладацького колективу долучаються студенти, аспіранти та молоді вчені Міжнародного університету фінансів. Результати наукових досліджень молоді отримують високі оцінки на міжнародних та всеукраїнських конкурсах, круглих столах, конференціях, що підтверджується різноманітними дипломами та нагородами.

За результатами наукових досліджень науково-педагогічним колективом університету за останні 5 років підготовлено більше 20 монографій, 10 підручників та 40 навчальних посібників.

Одним із факторів розвитку наукової діяльності університету є здійснення наукових досліджень на замовлення провідних фінансово-кредитних, банківських та інших організацій України.