Аспірантура є основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

МУФ забезпечує необхідний рівень підготовки ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (PhD) для успішного  написання дисертаційного дослідження на високому науковому рівні. Наукове керівництво аспірантами здійснюється провідними професорами і доцентами МУФ.

Положення про аспірантуру

Підготовка аспірантів ведеться за спеціальностями:

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
  • 051 Економіка
  • 073 Менеджмент

Надається можливість паралельного навчання в аспірантурі Міжнародного університеті фінансів та Universite Paris Dauphine (Франція).

Форми навчання: денна, заочна.

Термін навчання: 4 роки.

Вартість навчання: 25 000 грн./рік

За всіма довідками необхідно звертатися до відділу аспірантури:

Зав. відділом аспірантури Джадан Ірина Миколаївна

тел. (044) 277 43 28

м.Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 1 (ліве крило)