ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ (PhD)

Спеціальність 051 “Економіка”, освітньо-наукова програма “Економіка”

Спеціальність 073 “Менеджмент”, освітньо-наукова програма “Менеджмент та бізнес-адміністрування”

Про програму

Наші амбіції – запропонувати ступінь доктора філософії. Програма, яка використовує унікальний науково-педагогічний потенціал Міжнародного університету фінансів та забезпечує талановитим та вмотивованим аспірантам високоякісне освітнє та дослідницьке середовище, яке найкраще відповідає їхнім кар’єрним прагненням.

Мета цієї кваліфікації полягає у розвитку здатності осмислювати нові дослідницькі ініціативи та створювати нові знання або практику в галузі економічного розвитку, застосуванні принципів інновацій у сфері державної політики, розвиток інтелектуальних та спеціалізованих компетенцій, а також практичних навичок у професійній діяльності.

Крім того, кандидат отримує додаткові можливості кар’єрного зростання на просунутому рівні з точки зору досліджень, аналізу, інтерпретації та розуміння інноваційних досліджень. Програма надасть кандидатам науково-дослідницькі здібності високого рівня, які внесуть значний та оригінальний академічний внесок у сферу економіки та управління.

Аудиторія

Ми шукаємо не лише високоталановитих претендентів, що мають видатні результати, але особистостей в усіх відношеннях, мотивованих, самодисциплінованих, які володіють високим ступенем соціальних навичок та почуттям відповідальності.

Прийнятні кандидати повинні мати або повинні закінчити магістратуру, ступінь другого циклу або еквівалентне іноземне звання з відзнакою, бажано в галузі економіки та / або ділового адміністрування або суміжних галузей.

Наші здобувачі зможуть проводити якісні та ефективні наукові дослідження під керівництвом видатних вчених та провідних професорів Університету. Аспіранти будуть забезпечені потужними дослідницькими ресурсами, починаючи від дослідницьких лабораторій і закінчуючи стипендіями, для підтримки інтелектуальних здобутків. Є також можливості для виступів на міжнародних конференціях та започаткування спільних проектів з міжнародною науковою спільнотою.

 Цілі навчальної програми

Метою навчальної програми є наукова підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі економічних процесів на рівні підприємств та галузей, оснащених цілеспрямованими міждисциплінарними знаннями. Випускники запропонованої навчальної програми, ймовірно, знайдуть роботу в науково-дослідних установах, університетах, державних установах та установах ЄС, міжнародних організаціях, національних та наднаціональних підприємствах, а також компаніях, бізнесах, орієнтованих на послуги та консультування, або в банківському та фінансовому секторі. Міждисциплінарний характер дослідження також забезпечить складну інтеграцію та високий ступінь пристосованості випускників до мінливих умов ринку праці.

Цілі навчання на програмі PhD складаються з трьох напрямків:

  • Ціль 1: Аспіранти набудуть передових знань та теорій у своїх областях спеціалізації та дослідницьких навичок, необхідних для проведення незалежних досліджень з обраних тем.
  • Ціль 2: Аспіранти розвинуть здатність з міжнародної точки зору розробляти та проводити оригінальні дослідження в обраних галузях спеціалізації.
  • Ціль 3: Аспіранти зможуть підготувати та викладати унікальні курси за відповідними напрямами спеціалізації.

Структура навчальної програми

Перший рік програми присвячений наданню базових знань методів і теорій в області управління і економіки та дозволять отримати загальний набір навичок незалежно від їхньої освіти. Аспірантам пропонується вивчити різні дослідницькі підходи та питання в рамках обраної спеціалізації.

До кінця другого курсу програма надає Аспірантам необхідні навички, компетенції та інструменти для успішного проведення теоретичних емпіричних досліджень у різних галузях, а також можливості побудови власної наукової мережі в’язків через участь у міжнародних конференціях та літніх школах, а також відвідування інших університетів.

Здобувачі починають писати наукові праці з початку навчання, тоді як друга половина програми, насамперед, присвячена завершенню дисертації шляхом написання високоякісних наукових робіт, орієнтованих на публікацію у відомих рецензованих журналах.

Очікується, що дисертація має кумулятивний характер, тобто збірку наукових праць із вичерпним вступом та висновком, що висвітлює цілі дослідження та висновки.

Профіль випускника

Передбачається, що випускник опановує теоретичні основи досліджуваної галузі, основні методи наукової роботи в галузі навчання та основні форми постійного збору світових знань у галузі навчання для навчання впродовж життя. Випускники повинні мати можливість розробляти описові та нормативні економічні моделі економічних процесів на макро- та мікроекономічному рівнях та збирати відповідні документи, необхідні для їх формалізації. Крім того, передбачається здатність узагальнення наукових знань у формі економічних законів разом із їх застосуванням при тлумаченні конкретних економічних завдань сприяння сталому розвитку. Випускники повинні мати можливість самостійно працювати над вирішенням серйозних економічних проблем, включаючи охорону навколишнього середовища на галузевому рівні та рівні компаній у різних секторах як невід’ємну частину національної економіки. Випускники повинні керувати альтернативними підходами до вирішення економічних проблем як на діловому, так і на корпоративному рівні та бути здатними підтримувати міждисциплінарний синтез, що забезпечує оптимізацію економічних дій та процесів у напрямку сталого розвитку.

Міжнародна дослідницька співпраця

Мало того, що наші викладачі мають тісні мережі в межах своєї конкретної наукової галузі наукового співтовариства, яких тут не можна вичерпно перерахувати, ми також пишаємося тим, що здобули таких кандидатів з міжнародною репутацією для підготовки наших докторів філософії.

Ці та багато інших контактів забезпечать найвищий рівень компетенцій Доктора філософії, які мають багато можливостей продовжувати свої дослідницькі інтереси, розвивати та підтримувати важливі власні мережі та відчувати життя молодого вченого на міжнародному рівні. І останнє, але не менш важливе – це їм надзвичайно допоможе в успішній академічній та професійній кар’єрі.

Правила прийому до аспірантури Міжнародного університету фінансів

 Докладну інформацію Ви можете отримати за телефонами:
(044) 277 84 82, (044) 204 97 27, (050) 413 43 46
E-mail: iuf@iuf.edu.uapk@iuf.edu.ua