Списки рекомендованих до зарахування для здобуття освітнього ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 051 «Економіка», освітня програма «Міжнародна економіка» (денна форма навчання)

Списки рекомендованих до зарахування для здобуття освітнього ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 051 «Економіка», освітня програма «Міжнародна економіка» (заочна форма навчання)

Списки рекомендованих до зарахування для здобуття освітнього ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітні програми «Фінансова аналітика», «Управління інвестиціями та фінансовими ризиками», «Фінанси підприємства» (денна форма навчання)

Списки рекомендованих до зарахування для здобуття освітнього ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітні програми «Фінансова аналітика», «Управління інвестиціями та фінансовими ризиками», «Фінанси підприємства» (заочна форма навчання)

Списки рекомендованих до зарахування для здобуття освітнього ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітня програма «Управління бізнесом, цифрові інновації та підприємництво» (денна форма навчання)

Списки рекомендованих до зарахування для здобуття освітнього ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент та психологія комунікацій» (денна форма навчання)

Списки рекомендованих до зарахування для здобуття освітнього ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітня програма «Міжнародний бізнес та аналітика» (денна форма навчання)

Списки рекомендованих до зарахування для здобуття освітнього ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітня програма «Міжнародний бізнес» (денна форма навчання) / (англомовна програма)

Списки рекомендованих до зарахування для здобуття освітнього ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітня програма «Управління бізнесом, цифрові інновації та підприємництво» (заочна форма навчання)

Списки рекомендованих до зарахування для здобуття освітнього ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент та психологія комунікацій» (заочна форма навчання)

Списки рекомендованих до зарахування для здобуття освітнього ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Туристичний бізнес» (денна форма навчання)

Списки рекомендованих до зарахування для здобуття освітнього ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Економіка підприємництва» (денна форма навчання)

Списки рекомендованих до зарахування для здобуття освітнього ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Туристичний бізнес» (заочна форма навчання)

Списки рекомендованих до зарахування для здобуття освітнього ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Економіка підприємництва» (заочна форма навчання)