Списки рекомендованих до зарахування для здобуття освітнього ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 051 «Економіка», освітня програма «Міжнародна економіка»

Списки рекомендованих до зарахування для здобуття освітнього ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» , освітні програми «Фінансова аналітика» та «Фінанси підприємства»

Списки рекомендованих до зарахування для здобуття освітнього ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітні програми «Міжнародний бізнес та аналітика» та «Управління бізнесом»

Списки рекомендованих до зарахування для здобуття освітнього ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітні програми «Туристичний бізнес» та «Економіка підприємництва»

Списки рекомендованих до зарахування для здобуття освітнього ступеню бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 071 «Облік, аудит і оподаткування», освітня програма «Облік, аудит та оподаткування»