Кадровий склад кафедри економіки і підприємництва

Трофименко Олена Олексіївна

Завідувач кафедри економіки та підприємництва, доктор  економічних наук, доцент.
Керівник аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.04. Член редакційної колегії фахового журналу «Підприємництво та інновації» Міжнародного університету фінансів, член асоціації УАРМБО, сертифікований спеціаліст SAP ERP. Учений секретар Вченої ради Міжнародного університету фінансів.

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): «Стратегічний аналіз», «Бізнес-планування», «Проектний аналіз», «Introduction to hesis».
Автор та співавтор понад 100 наукових праць, зокрема, монографій, навчальних посібників, методичних рекомендацій та наукових статей.

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств: стратегія підприємства; енергетична безпека; сталий розвиток.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZKFFpmEAAAAJ&hl=ru&authuser=1
ORCID: 0000-0002-2339-0377
Scopus Author ID:  57223939703
E-mail: o.o.trofymenko@gmail.com

Персональна сторінка викладача.


Іляш Ольга Ігорівна

Професор кафедри економіки підприємництва, доктор економічних наук.
Проректор з наукової та міжнародної діяльності.Навчальні курси (2021/2022 н.р.): «Економічна безпека», «Лідерство та HR-менеджмент», «Introduction to International Business», «Selected Іssues of Economics». університету фінансів.Професор кафедри економіки підприємництва, доктор економічних наук.

Автор понад 250 наукових праць, понад 25 колективних монографій (2 одноосібні монографії видані у країнах ЄС англійською мовою), 5 посібників та підручників з Грифом МОН, 30 навчально-методичних робіт та 5 авторських свідоцтв.

Наукові інтереси: макроекономіка, інвестиції та інновації, економіка праці, соціальна політика, економічна та соціальна безпека.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=VpQeJr8AAAAJ&hl=uk
ORCID: 0000-0002-7882-3942
Scopus Author ID: 56607304100
E-mail: oliai@meta.ua

Персональна сторінка викладача.


 

Джадан Ірина Миколаївна

доцент кафедри економіки та підприємництва, доктор філософії. Відповідальний секретар приймальної комісії. Начальник відділу по роботі з іноземними студентами

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): «Страхування», «Страховий менеджмент», «Міжнародне страхування»

Автор понад 40 наукових і навчально-методичних робіт.

Наукові інтереси: страхування, маркетинг, макроекономіка, інноваційна економіка, економічна та національна безпека.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=0L77gaAAAAAJ&hl=uk
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3887-4312 
Scopus Автор ID: 57205261082
E-mail: iryna.dzh@gmail.com

Персональна сторінка викладача.


Алексєєва Олена Євгенівна

Доцент кафедри економіки підприємства, кандидат юридичних наук.

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): «Господарське право», «Договірне право», «Правознавство», «Трудове право», «Цивільне право», «Корпоративне управління».

Автор понад 20 наукових і навчально-методичних робіт.

E-mail: hellenk@ukr.net


Хворостянко Ольга Олександрівна

Доцент кафедри економіки та підприємництва, кандидат філологічних наук.

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): «Французька мова, як друга іноземна».

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, переклад.

E-mail: okhvorostianko@gmail.com


Удовицька Євгенія Андріївна

Доцент кафедри економіки та підприємництва, кандидат економічних наук.

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): «Статистика», «Мanufacturing Operations Management», «Еmployment Рractices».

Автор понад 20 наукових і навчально-методичних робіт.

Наукові інтереси: економіка та управління підприємствами, ринок праці.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LtIHvSEAAAAJ&hl=ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6813-2232

E-mail:evanudov@ukr.net


Войтко Сергій Васильвич

Професор кафедри економіки та підприємництва, доктор економічних наук.

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): «Міжнародна економічна діяльність», «Транснаціональні корпорації».

Автор більше 500 публікацій, серед яких 33 монографій, підручників, посібників.

Наукові інтереси:: економіка наукомістких підприємств, виксокотехнологічні виробництва, Індустрія 4.0, економічний вимір сталого розвитку, міжнародне науково-технічне співробітництво.

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=BAXxKCEAAAAJ&hl

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2488-3210

E-mail: s.voytko@kpi.ua


Савченко Сергій Миколайович

Доцент кафедри економіки та підприємництва, кандидат економічних наук.

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): «Системи технологій», «Економіка та організація виробництва», «Організація виробництва»

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних робіт.

Наукові інтереси: конкурентоспроможність підприємств, сучасні методи організації виробництва, системи технологій

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=3LfKBwUAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0340-123

E-mail: savchenko-s-n@ukr.net


Ставицький Олександр Вікторович

Доцент кафедри економіки підприємництва, кандидат економічних наук.

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): «Економетрика», «Логістика».Автор понад 150 наукових і навчально-методичних робіт.

Наукові інтереси: Економічна безпека підприємства. Machine Learning. Data Science. Використання нейронних мереж та елементів штучного інтелекту.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Iq77U7sAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2114-0892

E-mail: a_stavitsky@ukr.net


Пернарівський Олександр Васильович

Доцент кафедри економіки та підприємництва, кандидат економічних наук.

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): «Управління фінансовими ризиками», «Управління ризиками», «Аналіз, моделювання та управління ризиками».Автор понад 100 наукових і навчально-методичних робіт.

Наукові інтереси:  аналіз та управління ризиками в банківській діяльності; оцінка фінансової стійкості банку.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ONbhSkAAAAAJ&hl=uk

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5154-3844

E-mail: alexper@ukr.net


Тітко Ельвіра Валентинівна 

доктор юридичних наук, професор кафедри економіки та підприємництва.

Навчальні курси (2021/2022 н.р.): «Міжнародне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне публічне право»

Наукові інтереси: міжнародно-правовий механізм захисту прав людини, право Ради Європи, цивільно-військове співробітництво, порівняльне цивільне право.

GoogleScholar:https://scholar.google.com/citations?pli=1&authuser=1&user=nZ68TMIAAAAJ
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7485-2623

E-mail: law-kiev@i.ua