Положення про Приймальну комісію Міжнародного університету фінансів

Правила прийому до Міжнародного університету фінансів у 2024 році

Додаток 1. Перелік спеціальностей, освітніх програм (спеціалізацій) та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь  бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 2. Перелік спеціальностей, освітніх програм, вступних випробувань, термін навчання для прийому на навчання осіб для здобуття ступеня магістра на основі 6 та 7 рівнів НРК (НРК6, НРК7) – ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

Додаток 3.Перелік спеціальностей, освітніх програм (спеціалізацій) та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь  магістра та освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста,для здобуття освітнього ступеня магістра за іншою спеціальністю

Додаток 4. Перелік предметних тестів єдиного вступного фахового випробування (ЄФВВ)

Додаток 5. Таблиці переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, матурального іспиту, єдиного вступного іспиту до шкали 100–200

Додаток 6. Правила прийому до аспірантури Міжнародного університету фінансів

Додаток 7. Перелік партнерських організацій для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання