Положення про Приймальну комісію Міжнародного університету фінансів

Правила прийому до Міжнародного університету фінансів у 2023 році

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів, спеціальностей і освітніх програм (спеціалізацій), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей, освітніх програм (спеціалізацій) та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Додаток 3. Перелік спеціальностей, освітніх програм (спеціалізацій) та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 4. Перелік спеціальностей, освітніх програм (спеціалізацій) та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь магістра та освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня магістра за іншою спеціальністю

Додаток 6. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

Додаток 7. Правила прийому до аспірантури Міжнародного університету фінансів