Правила прийому до Міжнародного університету фінансів у 2018 році

Положення про Приймальну комісію  Міжнародного університету фінансів

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 4. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 6. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Міжнародного університету фінансів в 2018 році

Додаток 7. Правила прийому до аспірантури Міжнародного університету фінансів