Правила прийому у 2023

Як вступити до магістратури?

Програми магістратури

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Програма «Корпоративні фінанси та фінансова аналітика»
Програма «Інформаційні технології в фінансах»

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма «Менеджмент міжнародного бізнесу»
Програма «Управління бізнесом та інноваціями»

Спеціальність 051 «Економіка»
Програма “Бізнес аналітика та великі дані (Big Data)”

Програми магістратури за моделлю “Друга вища освіта”

Тривалість навчання: 1,5 роки

Форми навчання:
•  денна (формат навчання: блочно-модульний)
•  заочна (формат навчанн: двічі на місяць – четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30)

Мова програми: українська

Вартість навчання:
• денна – 30 000 грн/рік*
• заочна – 30 000 грн/рік*
*вартість навчання при умові оплати 1 раз на рік. Детальніше про оплату читайте тут.

Поновлення та переведення із інших вишів
Студенту
Контакти

ПРОГРАМИ ЕМВА та МБА

EXECUTIVE MBA
Tech MBA
МВА – Бізнес аналітика та  Big Data
FinTech MBA
МВА – Управління бізнесом  та трансформаційне лідерство

Адреса університету
03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», корп.1 (ліве крило)
Phone: (044) 204 97 27,  (050) 413 43 46,  (067) 323 02 99
Email: iuf@iuf.edu.ua

Про програму Переваги Структура програми
 Cтупінь: магістр
Спеціальність: 051 «Економіка»
Трудомісткість: 3600 годин / 120 ECTS
Мова навчання: українська

Про програму

Конкурентні переваги та інновації в цифровому світі базуються на точному аналізі та розумінні великого масиву даних, які постійно створюються. Для того, щоб використовувати знання, надані великими даними, і в режимі реального часу діяти на їх основі, важливою є бізнес аналітика, яка в епоху великих даних стає найбільш затребуваною професією у наступному десятилітті ХХІ століття від стартапів до великих корпорацій. Високопрофесійні менеджери по роботі з великими даними поєднують в собі бізнес-знання, знання технології Big Data та аналітичні навички для більш швидкого прийняття рішень, що забезпечують новаторське зростання та інновації в будь-якій організації.

Магістерська програма «Бізнес аналітика та великі дані» призначена для підготовки нового покоління професіоналів в області бізнес-аналітики, які володіють методами обробки великих даних, сучасними аналітичними інструментами, методами та моделями прийняття управлінських рішень, які інформаційно та інноваційно зорієнтовані на створення нових цінностей для клієнтів.

За допомогою найновіших цифрових технологій (хмарні обчислення, мобільні технології, соціальні технології, машинне навчання, інтернет речей) менеджери/бізнес-аналітики здатні ідентифікувати, збирати, аналізувати великі масиви даних, інтерпретувати та трансформувати їх для глибшого розуміння бізнесу в реальному часі з метою більш швидкого прийняття кращих рішень, підвищення ефективності роботи компанії, оптимізації її конкурентоспроможності, пом’якшення ризиків.

Переваги програми

1. Підготовка універсальних високопрофесійних фахівців з сильною аналітичною базою з акцентом на кількісні методи та цифрові компетенції.

Аналітик великих даних – це універсальний фахівець, який володіє знаннями в менеджменті, бізнесі та економіці, математиці, статистиці, інформатиці, комп’ютерних науках.

 • Ви освоєте статистичні інструменти SPSS, R, MATLAB, SAS, Data Miner, Tableau. ETL (Extraction, Transformation, Loading) – вилучення даних з різних джерел, їх трансформація для аналізу, завантаження в аналітичну базу даних.
 • Отримаєте глибокі знання методів статистичного аналізу великих даних, побудови математичних моделей (нейронні мережі, байєсовські мережі, кластеризація, регресійний, факторний, дисперсійний і кореляційний аналізи і т.п.).
 • Оволодієте методикою дизайн-мислення та Agile методологією для розробки творчих, стратегічних рішень та передачі великих даних, що забезпечують новаторське зростання та інновації.
 • Будете вільно володіти SQL, мати знання скриптових мов програмування Python / Ruby / Perl.
 • Набудете навички машинного навчання, уміння працювати в Hadoop, Google big table для визначення сили та потенціалу даних з метою реалізації стратегічних ініціатив та стимулювання конкурентних переваг.

2. Програма охоплює не тільки пошук та аналіз даних, а й широке застосування великих даних для всіх бізнес-функцій: фінанси, управління персоналом, логістика, маркетинг, менеджмент та інші.

Поєднання управлінських компетенцій зі здатністю обробляти великі масиви даних, приймати на їх основі управлінські рішення, створювати нову інформацію і будувати на їх основі бізнес-моделі – це найактуальніший запит сучасного глобального ринку.

 • Ви отримаєте знання та навички максимізації вартості клієнта, прогнозування тенденцій споживчої поведінки за допомогою маркетингової аналітики.
 • В області фінансів та контролю набудете навички оптимізації фінансових операцій та ризиків, вимірювання та прогнозування бізнесу за допомогою сучасних аналітичних моделей для швидкого та зваженого прийняття рішень.
 • В сфері операцій та виробництва отримаєте вміння вирівнювати попит та операції для оптимізації продуктивності та виявлення можливих збоїв, відстежуючи операційні дані в режимі реального часу.
 • Моніторинг та аналіз даних ланцюга поставок дасть оптимізацію каналів збуту для покращення процесів доставки, розуміння та прогнозування поведінки клієнтів.
 • В області людських ресурсів та управління талантами набудете навички прогнозування результативності працівників, розробки програми розвитку нових навичок на основі big data, перспективних ролей, обов’язків та покращення найму працівників.

3. Проектно-орієнтоване навчання
Студентам пропонуються:

 • майстер-класи практичного застосування аналітичних даних в області маркетингу, фінансів, бізнес моделювання, HR;
 • експерементальні, командні проекти моделювання даних;
 • кейси і семінари, що проводяться висококваліфікованими експертами з бізнесу.

Для успішного освоєння програми в рамках проектно-дослідницького семінару та магістерського дипломного дослідження передбачається реалізація проекту в області аналізу великих даних на прикладі реальної компанії або державної структури.

4. Бізнес-стажування

Програма надасть можливість студентам пройти бізнес-стажування протягом не менше 3-х місяців на другому році навчання. Причому проходження стажування буде супроводжуватися програмою, розробленою спільно з компаніями-партнерами, що дозволить гарантувати її якість і досягнення очікуваних компетенцій. Зміст стажування та зміст проектів, які будуть виконуватися буде відповідати вибраному на другому році треку навчання: Аналітика клієнтів, Аналітика людей, Аналіз операцій, Управління проектами.

Структура програми

Програма «Бізнес-аналітика та великі дані» спеціально розроблена для молодих дипломованих талантів, які хочуть бути готовими до робочих місць майбутнього, як бізнес-аналітика та менеджера по роботі з Big Data.

Ідеальні кандидати для програми

Випускники бакалаврату в області комп’ютерних наук, економіки, інженерії, менеджменту, математики, природничих наук або статистики мають право на участь у програмі.