ДРУГА ВИЩА ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА – МАГІСТРАТУРА

Друга вища освіта – це не тільки другий диплом,
але і якісно новий рівень особистості

Вступ до Університету  для здобуття освітнього ступеню магістра на основі раніше здобутого освітнього ступеню (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра, магістра, спеціаліста за іншими спеціальностями

Міжнародний університет фінансів за моделлю «Друга вища економічна освіта» пропонує програми підготовки професійних менеджерів, фінансистів, економістів, обліковців міжнародного рівня, здатних забезпечувати сталий розвиток національної економіки у ХХІ ст.

Магістерські програми
Спеціальність  051 «Економіка»
Програма «Міжнародна економіка»Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Програма «Фінансова аналітика»
Програма «Фінансовий інжиніринг»
Програма «Корпоративні фінанси»
Програма «Міжнародні фінанси»Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма «Міжнародний бізнес»
Програма «Стратегічне управління бізнесом»
Програма «Електронний бізнес»
Програма «Бізнес аналітика та великі дані (Big Data)»
Програма «Міжнародний бізнес» (англомовна)

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Програма «Управління бізнесом в індустрії здоров’я та краси»
Програма «Управління в індустрії туризму»
Програма «Економіка та управління в рітейлі»
Програма «Економіка підприємництва»

Спеціальність 071 «Облік, аудит і оподаткування»
Програма «Облік, аудит та оподаткування»

Переваги програм підготовки магістрів
1. Індивідуальна освітня траєкторія. Студенти вибирають значну кількість профільних дисциплін.
2. Синергія фінансів, математики і WEB-технології. Наші студенти в Академічному сертифікаційному центрі SAP МУФ  отримують унікальні знання та практичні навички використання фінансових, управлінських та інформаційних технологій при освоєнні програми TERP10 SAP ERP «Інтеграція бізнес-процесів» та інших інформаційних програм.
3.  Програми є практико-орієнтовані. Студентам пропонуються майстер-класи, проекти, які дозволяють брати участь у вирішенні реальних завдань компаній.
4. Поглиблене вивчення англійської мови в Центрі іноземних мов обов’язкове.
Студенти можуть також факультативно вивчати французьку, китайську, турецьку, португальську, німецьку, іспанську, польську та інші мови.
5. Сильний викладацький склад. На програмі працюють провідні викладачі університету. Для проектної роботи активно залучаються бізнес-партнери програми, а також підприємці.
6. Студенти програми можуть брати участь в міжнародних стажуваннях або пройти навчання за однією з програм подвійних дипломів, з виїздом для навчання за кордон і отриманням двох дипломів.
7. Вечірні та суботні заняття дозволяють студентам вчитися і працювати одночасно. Студенти набувають корисні зв’язки для майбутньої кар’єри

Термін навчання: 2 роки

Форма навчання:
• денна (очна)
• модульна (очно-заочна): двічі на місяць – четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30
• заочна з дистанційною технологією навчання

Вартість навчання

УВАГА!!!   При вступі до магістратури на навчання для осіб, які здобули освітній ступінь БАКАЛАВРА   за іншою спеціальністю складання єдининого вступного іспиту з іноземної мови у формі ЗНО є ОБОВ’ЯЗКОВИМ.

Умови вступу

При вступі до магістратури на навчання для осіб, які здобули освітній ступінь МАГІСТРА та освітньо-кваліфікаційний рівень СПЕЦІАЛІСТА  за іншою спеціальністю  вступний іспит з іноземної мови може складатися в Університеті

 Терміни подачі документів: до 23 вересня

Умови вступу: за результатами вступних випробувань з фаху  та іноземної мови

Строки проведення вступних екзаменів
денна:
додаткове фахове вступне випробування – 14.08.2019
фахове вступне випробування – 15.08.2019
вступний іспит з іноземної мови– 16.08.2019
заочна:
додаткове фахове вступне випробування –  І потік 14.08.2019; ІІ потік 24.09.2019
фахове вступне випробування – І потік 15.08.2019; ІІ потік 25.09.2019
вступний іспит з іноземної мови– І потік 16.08.2019; ІІ потік 26.09.2019

Програма вступного випробування з фахового іспиту
Програма вступного випробування з іноземної мови

Документи для вступу
Диплом бакалавра, спеціаліста або магістра з додатком (копії).
Фотокартки, розміром 3×4 см – 6 шт.
Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (копія).
Паспорт громадянина України (1, 2 та 11 сторінки) (копія).

ВИДАЄТЬСЯ ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА

Докладну інформацію Ви можете отримати за телефонами:
(044) 277 84 82, (044) 204 97 27, (050) 413 43 46, (097) 149 28 22
E-mail: iuf@iuf.edu.ua, pk@iuf.edu.ua

Прийом документів здійснюється за адресою:
03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», корп.1 (ліве крило)