Правила прийому 2020

Програми бакалаврату

Спеціальність  051 «Економіка»
Програма «Міжнародна економіка»
Програма «Економіка підприємництва»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Програма «Фінанси підприємства»
Програма «Фінансова аналітика»
Програма «Копоративні фінанси та фінансова аналітика»

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма «Управління бізнесом та інноваціями»
Програма «Менеджмент міжнародного бізнесу»
Програма «Міжнародний бізнес» (англомовна) / “International business” (eng)

Міжнародні програми бакалаврату без складання ЗНО

Баклаврат на основі ПЗСО (умови вступу)

Бакалаврат для молодшого спеціаліста (умови вступу)

Програми бакалаврату за моделлю «паралельна вища економічна освіта» (умови вступу)

Залишилися питання? Подзвоніть за телефонами (044) 277 84 82, 204 97 27, (097) 149 28 22, (050) 413 43 46

Тривалість навчання
• денна (очна) – 4 роки
• заочна – 4 роки
• на основі диплому молодшого спеціаліста (денна, заочна) – 2, 3 роки
• бакалавр «модель паралельна вища освіта» – 3 роки

Форми навчання:
• денна (очна)
• модульна (очно-заочна): двічі на місяць – четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30 для моделі «паралельна вища освіта»
• заочна з дистанційною технологією навчання

Мова програми: українська (ряд дисциплін викладається англійською мовою)

Вартість навчання:
• 23500 грн/рік (денна форма навчання)*
• 18000 грн/рік (модульна форма навчання)*для моделі «паралельна вища освіта»
• 14000 грн/рік (заочна форма навчання)*

Поновлення та переведення із інших вишів
Студенту
Контакти

*вартість навчання при умові оплати 1 раз на рік. Детальніше про оплату читайте тут.

Заповніть реєстраційну форму та отримайте запрошення на день відкритих дверей

Бакалаврська програма «Фінансова аналітика»

в рамках спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Актуальність. Пріоритетним завданням програми є підготовка бакалаврів нового типу, які відповідають світовим стандартам економічної освіти. Студенти отримують сучасні знання в області економіки та фінансів, освоюють математичний інструментарій, а також розширюють свій світогляд курсами за вибором. Це дозволяє формувати індивідуальну програму навчання.

Мета програми є підготовка до професійної діяльності висококласних фінансових аналітиків, які:

 • вміють працювати з великим обсягом інформації
 • вміють критично мислити і аналізувати
 • вміють працювати в команді і приймати рішення

Дисципліни, що вивчаються в рамках бакалаврської програми:

 1. Мікро- та Макроекономіка. Економетрика. Статистика. Математичний аналіз. Лінійна алгебра. Теорія ймовірностей та математична статистика. Методи оптимальних рішень. Дискретні моделі в економіці. Абстрактна математика. Фінансова математика і оцінка активів. Теорія оптимізації.
 2. Теорія фінансів. Економіка розвитку. Економічна теорія зростання. Міжнародна економіка. Монетарна політика. Експериментальна та поведінкова економіка. Інституційна економіка. Теорія галузевої організації. Теорія контрактів. Принципи банківської та фінансової діяльності. Фінансові ринки та інструменти. Фінансовий облік, аналіз та звітність. Міжнародні стандарти фінансової звітності. Корпоративні фінанси. Управлінський облік. Бізнес та управління в глобальному контексті. Аналіз моделювання і управління ризиками.
 3. Статистичний аналіз даних (SPSS). Мережі і база даних (MS Access). ERP-системи (SAP, OEBS). Електронний бізнес та WEB-технології. SAP-технології у фінансовій діяльності підприємства.

Більше половини дисциплін освітньої програми складають дисципліни за вибором студента. Студенти можуть формувати індивідуальний план навчання, виходячи із власних інтересів та цілей.

Працевлаштування. Випускники програми «Фінансова аналітика» можуть працювати у великих вітчизняних та транснаціональних банках, вітчизняних та міжнародних аудиторських компаніях, аналітичних та фінансово-економічних підрозділах компаній реального і фінансового сектору, органах державної влади, дослідницьких інститутах і аналітичних центрах. Рівень підготовки дозволяє також продовжувати навчання на провідних магістерських програмах в Україні і за кордоном.

Переваги програми:

 1. Індивідуальна освітня траєкторія. Студенти вибирають значну кількість профільних дисциплін.
 2. Поєднання теоретичних знань і практичних навичок. Наші студенти мають солідну підготовку в галузі економічної теорії та фінансового аналізу економічних процесів і при цьому володіють навичками застосування цих знань у практичній діяльності компаній та організацій.
 3. Синергія фінансів, математики і WEB-технології. Під впливом розвитку хмарних технологій та інших потужних трендів електронного світу радикально змінюються фінансові технології, які потребують глибоких математичних знань і навичок використання інформаційних технологій. В Академічному сертифікаційному центрі SAP МУФ наші студенти отримують унікальні знання та практичні навички використання фінансових та інформаційних технологій при освоєнні програми TERP10 SAP ERP «Інтеграція бізнес-процесів».
 4. Великий досвід проектної роботи. Студентам пропонуються майстер-класи, проекти, які дозволяють вже на третьому році навчання брати участь у вирішенні реальних завдань міжнародних компаній.
 5. Поглиблене вивчення англійської мови в Центрі іноземних мов обов’язкове. В кінці другого року студенти здають незалежний екзамен з англійської мови за міжнародними стандартами. На 3 і 4 курсах програма передбачає вивчення окремих дисциплін англійською мовою. Студенти також можуть факультативно вивчати французьку, китайську, турецьку, португальську, німецьку, іспанську, польську та інші мови.
 6. Можливість участі в програмах академічної мобільності і не менше одного семестру навчатися в закордонних вузах-партнерах.
 7. Сильний викладацький склад. На програмі працюють провідні викладачі університету. Для проектної роботи активно залучаються бізнес-партнери програми, а також підприємці.