Правила прийому у 2021

Як вступити до магістратури?

Програми магістратури

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Програма «Корпоративні фінанси та фінансова аналітика»
Програма «Інформаційні технології в фінансах»

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма «Менеджмент міжнародного бізнесу» (україномовна / англомовна)
Програма «Управління бізнесом та інноваціями»
Програма “Бізнес аналітика та великі дані (Big Data)”

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
Програма «Економіка підприємництва»

Програми магістратури за моделлю “Друга вища освіта”

Програми магістратури за моделлю «Два дипломи»

Тривалість навчання:
• на основі профільної освіти – 1 рік 6 місяців
• на основі непрофільної освіти – 2 роки

Форми навчання:
• денна (очна)
• модульна (очно-заочна): двічі на місяць – четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30
• заочна з дистанційною технологією навчання

Мова програми: українська(ряд дисциплін викладається англійською мовою)

Вартість навчання:
• 26800 грн/рік (очна та очно-заочна форми)*
• 18000 грн/рік (заочна форма з дистанційною технологією навчання)*

*вартість навчання при умові оплати 1 раз на рік. Детальніше про оплату читайте тут.

Поновлення та переведення із інших вишів
Студенту
Контакти

Адреса університету
03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», корп.1 (ліве крило)
Phone: (044) 277 84 82, (044) 277 43 28 (29)
Mobile: (050) 413 43 46, (097) 149 28 22
Email: iuf@iuf.edu.ua

Про програму Структура програми Переваги
 Cтупінь: магістр менеджменту
Трудомісткість: 3600 годин / 120 ECTS
Мова навчання: англійська / українська

Про програму

 Магістерська  програма  «Управління бізнесом та інноваціями» призначена для підготовки нового покоління професіоналів менеджерів,  інноваційних лідерів для роботи в організаціях великого, середнього і малого бізнесу в різних галузях економіки, які володіють новітніми інструментами управління бізнесом на операційному та стратегічному рівнях, адаптивністю підприємницького та інноваційного мислення, методами та моделями прийняття управлінських рішень у динамічному та конкурентноздатному бізнес-середовищі.

Програма дозволить вам:

 • Дізнатися, як розпізнати ключових рушіїв інновацій та зрозуміти критичну роль ефективного інноваційного лідерства у час безпрецедентних змін.
 • Дослідити, як сучасні тенденції в галузі хмарних обчислень, мобільних пристроїв, інструментів соціальних медіа та інших областей сприяють зростанню бізнес-компаній.
 • Оволодіти широким розумінням докорінних змін у бізнесових взаєминах, партнерських стосунках, принципах організації роботи з відкритими інноваціями і екосистемою, комерціалізації cтворювальних інноваційних продуктів та послуг.
 • Дізнатися, як формувати, реалізовувати та оцінювати корпоративну, ділову та інноваційну стратегії функціонування та розвитку компанії.
 • Отримати конкретні інструменти та методи творчого вирішення проблем, швидкого та спільного створення прототипів інноваційних продуктів/послуг та постійної модифікації ідей та рішень.
 • Формувати та оцінювати бізнес-ідеї на життєздатність, «вирощувати» нові стартапи: від ідеї до стійкого, масштабованого, довгостроково прибуткового бізнесу.
 • Володіти навиками реалізації проектної діяльності з урахуванням специфіки ведення бізнесу та управляти збалансованим інноваційним портфелем в залежності від типів інновацій тактичного і стратегічного характеру та рівня невизначеності.

Переваги програми

 • Унікальний професорсько-викладацький склад. Це провідні дослідники та досвідчені консультанти, які поєднують академічний потенціал зі знанням практики бізнесу, володіють сучасними методиками бізнес-освіти, передовими концепціями менеджменту та знаннями практики бізнесу. Пройшли навчання та наукові стажування в провідних бізнес-школах та університетах США і Європи. Ведуть дослідні проекти спільно з провідними зарубіжними університетами в галузі економіки та менеджменту.
 • Прикладний характер програми.Навчання включає майстер-класи з маркетингу, фінансів, бізнес моделювання, HR; розгляд кейсів, роботу над невеликими груповими проектами на базі реальних компаній, дискусії, обговорення сценаріїв розвитку компаній, актуальних успішних та неуспішних стратегій та інші інтерактивні технології.
 • Унікальний шанс отримати два дипломи: державний диплом МУФ та диплом MBA Швейцарської школи бізнесу в Монтрі.
 • Сильна мовна підготовка.В МУФ функціонує Центр іноземних мов, який надає повний спектр послуг з вивчення іноземних мов. Ви маєте можливість удосконалення рівня англійської мови та вивчення другої іноземної мови: французької, німецької, іспанської, китайської та іншої.
 • Нові можливості.Навчання на програмі дає необхідний набір інструментів для виходу на новий рівень кар’єрного та особистісного росту.
 • Широкий вибір профільних дисциплін.Дисципліни за вибором дозволяють студентам формувати індивідуальні освітні траєкторії в рамках своїх особистісних потреб.

Велика частина програми викладається через сучасне та інноваційне онлайн-середовище.

Структура навчальної програми

Програма є мультидисциплінарною, поєднує управління бізнесом, управління інноваціями та ефективне лідерство.

Програма розділена на  п’ять модулів.

На заключній фазі програми студенти повинні написати магістерську дипломну роботу, яка відповідає найвищим академічним стандартам.

По завершенню програми, випускники отримують диплом Міжнародного університету фінансів державного зразка з присвоєнням кваліфікації «Магістр менеджменту».

Модуль 1. Середовище бізнесу

 • Бізнес у глобальній економіці
 • Правове середовище бізнесу
 • Віртуальна  економіка
 • Економічна безпека
 • Національні інноваційні системи

Модуль 2. Управління бізнесом

 • Фінанси корпорацій та оцінка активів
 • Цифровий маркетинг
 • Сучасний стратегічний аналіз
 • Інвестиційний аналіз
 • Cтратегії в менеджменті
 • Організаційна поведінка
 • Лідерство та HR-менеджмент
 • Управління вартістю підприємства
 • Корпоративне управління
 • Підприємництво та моделі бізнесу в Інтернеті
 • Управління змінами
 • Управління ризиками
 • Кроскультурний менеджмент
Модуль 3. Управління інноваціями та інноваційне лідерство

 • Дизайн мислення у створенні інновацій на підприємстві
 • Інноваційне лідерство та трансформація організації
 • Інноваційна стратегія та бізнес-моделювання
 • Управління інноваційними мережами та партнерством
 • Трансфер технологій

Модуль 4. Спеціалізовані елективні дисципліни

Модуль 5. Підготовка та захист дипломної роботи магістра

УВАГА!!!
При вступі до магістратури на навчання для осіб, які здобули освітній ступінь БАКАЛАВРА за іншою спеціальністю складання єдининого вступного іспиту з іноземної мови у формі ЗНО є ОБОВ’ЯЗКОВИМ.

При вступі до магістратури на навчання для осіб, які здобули освітній ступінь МАГІСТРА та освітньо-кваліфікаційний рівень СПЕЦІАЛІСТА за іншою спеціальністю вступний іспит з іноземної мови може складатися в Університеті

Докладну інформацію Ви можете отримати за телефонами:
(044) 277 84 82, (044) 204 97 27, (050) 413 43 46, (097) 149 28 22
E-mail: iuf@iuf.edu.ua, pk@iuf.edu.ua