Правила прийому у 2024

Як вступити до магістратури?

Програми магістратури

Спеціальність 051 «Економіка»
Програма “Бізнес аналітика та великі дані (Big Data)”

Спеціальність 076 «Підприємництво та торгівля»
Програма «Управління бізнесом та інноваціями»

Програми магістратури за моделлю “Друга вища освіта”

Поновлення та переведення із інших вишів
Студенту
Контакти

Адреса університету
03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», корп.1 (ліве крило)
Phone: (044) 236 95 08,  (050) 413 43 46, (067) 323 02 99
Email: iuf@iuf.edu.ua

Mагістерські програми Міжнародного університету фінансів постійно розвиваються з урахуванням потреб швидкозмінного ділового середовища.

Глобальна конкуренція, Інтернет, цифрова трансформація бізнесу, соціальні мережі представляють величезні можливості та виклики для більшості підприємств.

Аналітика великих обсягів даних, аналітика поведінки людей, фінансова аналітика, управління інвестиційними та фінансовими ризиками, інноваційна культура, цифрові інновації, дизайн мислення,  глобальне та критичне мислення cтають стратегічною необхідністю практично у всіх сферах бізнесу та є важливим інструментом для дослідження проблем, своєчасного  ефективного прийняття рішень в режимі реального часу.

Чому саме в Міжнародному університеті фінансів доцільно навчатися?

 • Унікальний професорсько-викладацький склад в області економіки, фінансів, менеджменту
  Викладачі програм являються провідними дослідниками, авторами багаточисельних наукових та методичних праць, консультантами українських та міжнародних компаній.
 • Включене навчання за кордоном
 • Реальна можливість пройти навчання впродовж одного семестру в одному із провідних університетів Європи – академічних партнерів МУФ.
 • Сильна мовна підготовка
 • В МУФ функціонує Центр іноземних мов, який надає повний спектр послуг з вивчення іноземних мов, орієнтований на слухачів будь-якого рівня підготовки та володіння мовою: від початківців (рівень А1) до професійного рівня (рівень C2). Ви маєте можливість удосконалення рівня англійської мови та вивчення другої іноземної мови: французької, німецької, іспанської, китайської та іншої.
 • Сучасний підхід до бізнес-освіти
 • Навчання включає вирішення кейсів, работу над невеликими груповими проектами на базі реальних компаній, дискусії, обговорення актуальних наукових та прикладних статей.
 • Широкий вибір профільних дисциплін
 • Дисципліни за вибором дозволяють студентам формувати індивідуальні освітні траєкторії в рамках своїх особистісних потреб.

У розпорядженні студентів:

 • технічно оснащені аудиторії, комп’ютерні класи
 • гуртожиток
 • військова підготовка
Форми навчання:
•  денна (формат навчання: блочно-модульний)
•  заочна (формат навчанн: двічі на місяць – четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30)Мова навчання: українська (ряд факультативних дисциплін викладається англійською мовою),Трудомісткість програм вимірюється в кредитних одиницях ECTS (Європейська система трансферу освітніх кредитів).
Загальна трудомісткість – 120 ECTS на основі профільної освіти та 180  ECTS на основі непрофільної освіти.Тривалість навчання:
• на основі профільної освіти – 1 рік 6 місяців
• на основі непрофільної освіти – 1 рік 6 місяців

При успішному завершенні відповідної програми присвоюється ступінь магістра та диплом МУФ державного зразка

Докладну інформацію Ви можете отримати за телефонами:
(044) 204 97 27,  (050) 413 43 46,   (067) 323 02 99
E-mail: iuf@iuf.edu.uapk@iuf.edu.ua

Для вступу до магістратури на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування» використовуватимуться результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)

У 2024 році заяви на вступ у магістратуру подаються тільки в електронній формі. Для подання заяв в електронній формі потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/ (працює під час вступної кампанії). Реєстрація особистих електронних кабінетів вступника розпочинається з 1 липня.

Прийом заяв і документів на основі диплома бакалавра:

1 чергова сесія: 31 липня – 21 серпня
2 чергова сесія: 01 вересня – 28 вересня
3 чергова сесія: 29 вересня – 26 жовтня
4 чергова сесія: 01 листопада – 28 листопада

Прийом заяв і документів на основі диплома магістра або спеціаліста:

1 чергова сесія: 31 липня – 7 серпня
2 чергова сесія: 01 вересня – 19 вересня
3 чергова сесія: 29 вересня – 17 жовтня
4 чергова сесія: 01 листопада – 17 листопада

УВАГА! При вступі до магістратури на навчання для осіб, які здобули освітній ступінь МАГІСТРА та освітньо-кваліфікаційний рівень СПЕЦІАЛІСТА  за іншою спеціальністю  замість єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) можна втупати за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахового іспиту, який складатися в Університеті.

Вступний іспит з іноземної мови замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ проводиться:

1 чергова сесія: 9 серпня – 10 серпня
2 чергова сесія: 20 вересня – 26 вересня
3 чергова сесія: 18 вересня – 24 жовтня
4 чергова сесія: 20 листопада – 24 листопада

Програма вступного   фахового іспиту
Програма вступного іспиту з  іноземної мови

ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА