Підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ

Міжнародний університет фінансів проводить підвищення кваліфікації викладачів економічних дисциплін за спеціальностями:

  • Облік та оподаткування
  • Економіка
  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Менеджмент

Університет також забезпечує підвищення кваліфікації викладачів за дисциплінами: Стратегічне управління, Інноваційний менеджмент, Корпоративне управління, Фінансовий менеджмент, Інвестування, Аналіз банківської діяльності, Банківська система, Економіка підприємства, Податкова система, Планування і контроль на підприємстві, Фінансовий ринок, Податковий менеджмент, Інформаційні системи і технології на підприємстві, Гроші і кредит, Правове забезпечення діяльності підприємства, Регіональна економіка, Електронний бізнес та WEB-технології.

Формат навчання – дистанційний (без відриву від виробництва) з використанням платформи дистанційного навчання «Віртуальний Міжнародний університет фінансів».

Навчальною програмою передбачено:

  • ознайомлення з навчально-методичним комплексом дисциплін за вказаними спеціальностями;
  • індивідуальні тренінги та консультації в режимі on-line, спілкування у форумі з колегами з інших навчальних закладів;
  • тренінгові методи навчання з використанням сучасних інформаційних технологій (SAP, Project Management);
  • відвідування занять викладачів (за згодою);
  • ознайомлення з сучасною навчально-методичною літературою;
  • ознайомлення з технологіями дистанційного навчання, технологією розробки дистанційних курсів.

Термін навчання – 4 тижні (3 або 4 кредити ECTS)
Вартість навчання складає тисяча триста грн., 00 коп. (1300 грн.)

Формат навчання – модульний вечірній (150 год.)
Вартість навчання складає три тисячі чотириста грн., 00 коп. (3400 грн.)

Після успішного завершення навчання слухачі отримують свідоцтва про підвищення кваліфікації.
Для проходження стажування необхідно заповнити реєстраційну форму.
Базові вимоги до слухачів: вища освіта, практична робота викладачем.
Навчання здійснюється після укладання договору між університетом та замовником.

Підвищення кваліфікації за міжнародним сертифікаційним курсом SAP TERP10 «Інтеграція бізнес-процесів»
В рамках програми Університетський альянс SAP при Міжнародному університеті фінансів студентам, аспірантам та викладачам Вашого університету надається можливість пройти навчання за міжнародним сертифікаційним курсом SAP TERP10 «Інтеграція бізнес-процесів».
За підсумками курсу слухачі навчаться: працювати разом з відповідальними консультантами і членами проектної групи в окремих ERP-областях; розуміти принципи взаємодії основних інтеграційних бізнес-процесів в рамках SAP ERP в наступних областях: Закупівлі, Виробництво, Планування, Управління проектами, Продажі, Сервісне обслуговування клієнтів, Управління основними засобами підприємства, Фінанси, Управління людським капіталом і Аналітика.
Слухачам, що успішно склали сертифікаційний екзамен, видається сертифікат компанії SAP AG (SAP Certified Business Associate with SAP ERP 6.0) та свідоцтво про підвищення кваліфікації Міжнародного університету фінансів.
Вартість двотижневого навчання – 500 Євро (в гривнях, по курсу НБУ). Сертифікаційний екзамен проводить компанія SAP, вартість сертифікації 142 Євро.
Додаткова інформація та реєстрація на курс

Адреса: 03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корп.1 НТУУ «КПІ» (ліве крило)
Довідки за телефонами: тел. (044) 277 84 82, (044) 204 97 27, (050) 413 43 46, (097) 149 28 22 тел./факс (044) 277 43 29. Е-mail: kamyanska@iuf.edu.ua

Заява
Направлення на підвищення кваліфікації
Індивідуальний план
Звіт
Реєстрація (анкета учасника)