Історія створення кафедри.

Кафедра була заснована в 1995 р. За цей час кафедра випустила тисячі висококваліфікованих спеціалістів, включно з випускниками програм МВА

Завідувачка: доцент, доктор економічних наук Дарія Дорошкевич.

Основне завдання кафедри: підготовка висококваліфікованих фахівців міжнародного рівня з менеджменту, надання студентам знань та сприяння формуванню компетенцій з управління підприємствами.

Підготовка фахівців здійснюється з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітніх програм «Менеджмент міжнародного бізнесу» (бакалавр, магістр), «Управління бізнесом та інноваціями» (бакалавр, магістр), «Менеджмент та бізнес-адміністрування» (магістр, доктор філософії).

Кваліфікація випускників:

Бакалавр менеджменту

Магістр менеджменту

Доктор філософії зі спеціальності «Менеджмент та бізнес-адміністрування»

 

Профільні дисципліни: Brand Management in International Business, Fundamentals of Logistics, Fundamentals of Management, Human Resource Management, Informations Technologies, International Business Management, International Trade, Key Social Competence, Management of Startup Projects, Marketing, Transnational Corporations, Бізнес-аналіз, Бізнес-комунікації та управління конфліктами, Віртуальна економіка, Діджитал маркетинг, Електронний бізнес та WEB-технології, Інформаційні комп’ютерні системи, Корпоративне управління, Креативний менеджмент, Крос-культурний менеджмент, Лідерство та HR-менеджмент, Логістика та управління ланцюгами поставок, Менеджмент стартап-проектів, Митна справа і тарифи, Операційний менеджмент, Організаційна поведінка, Основи менеджменту, Підприємництво та моделі бізнесу в Інтернеті, Соціальні та підприємницькі навички, Стратегії в менеджменті, Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства, Стратегія та управління бізнес-процесами, Теорія організації, Транснаціональні корпорації, Трансфер технологій, Управління змінами, Управління інноваціями, Управління проектами, Цифрова трансформація світової економіки

Викладання здійснюється українською та англійською мовами.

По закінченню навчання випускник отримає Диплом, Додаток та сертифікат нового зразка.

Випускники працюють на посадах: менеджерів, топ-менеджерів, фахівців відділів, керівників відділів.

 

Міжнародне співробітництво (ут.ч. Міжнародні програми і проекти):

Кафедра налагодила міжнародне співробітництво з провідними університетами Франції, Австрії, США, Польщі, Латвії та Литви.

Міжнародні програми та проекти, в яких приймала участь кафедра: Erasmus+, Horison 2020.

 

Науково-дослідна робота кафедри:

«Організаційна динаміка підприємства в контексті української економіки»
«Взаємодія бізнесу і науки в умовах глобалізації та розвитку економіки знань»

Наукові студентські гуртки кафедри:

  1. Управління інноваційною діяльністю промислових підприємств та фінансових установ
  2. Управління підприємствами в умовах діджитал економіки

Кафедра менеджменту та інновацій запрошує вас до навчання та співпраці!

Адреса кафедри: проспект Перемоги, 37 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», корп.1 (ліве крило), кабінет 6.