Правила прийому у 2023

Як вступити до магістратури?

Програми магістратури

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Програма «Корпоративні фінанси та фінансова аналітика»
Програма «Інформаційні технології в фінансах»

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма «Менеджмент міжнародного бізнесу»
Програма «Управління бізнесом та інноваціями»

Спеціальність 051 «Економіка»
Програма “Бізнес аналітика та великі дані (Big Data)”

Програми магістратури за моделлю “Друга вища освіта”

Тривалість навчання: 1,5 роки

Форми навчання:
•  денна (формат навчання: блочно-модульний)
•  заочна (формат навчанн: двічі на місяць – четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30)

Мова програми: українська

Вартість навчання:
• денна – 30 000 грн/рік*
• заочна – 30 000 грн/рік*
*вартість навчання при умові оплати 1 раз на рік. Детальніше про оплату читайте тут.

Поновлення та переведення із інших вишів
Студенту
Контакти

ПРОГРАМИ ЕМВА та МБА

EXECUTIVE MBA
Tech MBA
МВА – Бізнес аналітика та  Big Data
FinTech MBA
МВА – Управління бізнесом  та трансформаційне лідерство

Адреса університету
03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», корп.1 (ліве крило)
Phone: (044) 204 97 27,  (050) 413 43 46,  (067) 323 02 99
Email: iuf@iuf.edu.ua

Про програму Структура програми Переваги
 Cтупінь: магістр менеджменту
Трудомісткість: 3600 годин / 120 ECTS
Мова навчання: англійська / українська

Про програму

Магістерська програма «Менеджмент міжнародного бізнесу» націлена на підготовку менеджерів, аналітиків і стратегів глобальних компаній. Програма розроблена на основі об’єднання досвіду підготовки магістрів міжнародного бізнесу в провідних зарубіжних і вітчизняних університетах.

Мета програми «Менеджмент міжнародного бізнесу» є підготовка висококваліфікованих фахівців, які:

 • вміють аналізувати вітчизняний і іноземний ринок
 • здатні оцінювати політичні та економічні можливості і ризики ведення бізнесу в окремих країнах і регіонах
 • вміють управляти корпоративними фінансами і приймати інвестиційні рішення
 • знають ділові культури світу і мають навички ведення ділових переговорів
 • розуміють специфіку ведення бізнесу в політико-правових і соціо-культурних контекстах різних країн
 • вміють знаходити і оцінювати нові ринкові можливості, формувати і оцінювати бізнес-ідеї, розробляти бізнес-плани для створення нового бізнесу
 • вибирати правильну маркетингову стратегію, ефективно використовувати кошти маркетингу і реклами
 • управляти проектами консультаційних робіт з клієнтом
 • розв’язувати задачі стратегічного планування і вибирати оптимальну корпоративну стратегію
 • здійснювати проекти інтернаціоналізації бізнесу
 • виявляти, аналізувати і представляти дані, необхідні для реалізації дослідження або проекту

Структура навчальної програми

Для освоєння широкого спектру компетенцій в області міжнародного бізнесу програма підготовки магістра «Менеджмент міжнародного бізнесу» передбачає вивчення наступних дисциплін:

 1. Міжнародна економіка. Організаційна поведінка. Стратегії в менеджменті: Стратегічний менеджмент міжнародних компаній. Кількісні методи досліджень в менеджменті.
 2. Сучасний стратегічний аналіз. Стратегія міжнародного бізнесу. Міжнародний маркетинг. Міжнародний облік і аналіз. Управлінська економіка. Міжнародні корпоративні фінанси. Ділові культури світу. Техніка ведення міжнародних ділових переговорів. Професійні навики менеджера. Поведінка споживачів. Цифровий маркетинг-менеджмент.
 3. Корпоративне управління в міжнародних компаніях. Правові аспекти міжнародного бізнесу. Міжнародний фінансовий менеджмент. Міжнародні маркетингові стратегії. Міжнародні маркетингові дослідження. Глобальне управління талантами. Міжнародне підприємництво. Міжнародні комерційні угоди. Міжнародна реклама. Корпоративне управління в міжнародних компаніях. Міжнародний операційний менеджмент і управління ланцюгами поставок. Бізнес в Україні. Платіжні системи в Інтернет.

На заключній фазі програми студенти повинні написати магістерську роботу, яка відповідає найвищим академічним стандартам. По завершенню програми, випускники отримують диплом Міжнародного університету фінансів державного зразка з присвоєнням кваліфікації «Магістр менеджменту»

Цільова аудиторія

Цільовою аудиторією даної магістерської програми є випускники провідних технічних і економічних вузів країни, що орієнтовані на роботу в міжнародному бізнесі.

Програма «Менеджмент міжнародного бізнесу» ідеально підійде тим, хто хотів би доповнити свою базову спеціальність знаннями в галузі міжнародного бізнесу, зробити успішну кар’єру в міжнародній компанії або створити власну справу в своїй країні або за кордоном.

Наша програма розрахована для амбітних динамічних студентів, які вміють планувати свій час і концентруватися на виконанні інтелектуальних завдань.

Переваги програми

 • Унікальний професорсько-викладацький склад. Це провідні дослідники та досвідчені консультанти, які поєднують академічний потенціал зі знанням практики бізнесу, володіють сучасними методиками бізнес-освіти, передовими концепціями менеджменту та знаннями практики бізнесу. Пройшли навчання та наукові стажування в провідних бізнес-школах та університетах США і Європи. Ведуть дослідні проекти спільно з провідними зарубіжними університетами в галузі економіки та менеджменту.
 • Прикладний характер програми.Навчання включає майстер-класи з маркетингу, фінансів, бізнес моделювання, HR; розгляд кейсів, роботу над невеликими груповими проектами на базі реальних компаній, дискусії, обговорення сценаріїв розвитку компаній, актуальних успішних та неуспішних стратегій та інші інтерактивні технології.
 • Сильна мовна підготовка.В МУФ функціонує Центр іноземних мов, який надає повний спектр послуг з вивчення іноземних мов. Ви маєте можливість удосконалення рівня англійської мови та вивчення другої іноземної мови: французької, німецької, іспанської, китайської та іншої.
 • Нові можливості.Навчання на програмі дає необхідний набір інструментів для виходу на новий рівень кар’єрного та особистісного росту.
 • Широкий вибір профільних дисциплін.Дисципліни за вибором дозволяють студентам формувати індивідуальні освітні траєкторії в рамках своїх особистісних потреб.
 • Велика частина програми викладається через сучасне та інноваційне онлайн-середовище.

Докладну інформацію Ви можете отримати за телефонами:
(044) 204 97 27,  (050) 413 43 46,  (067) 323 02 99
E-mail: iuf@iuf.edu.ua, pk@iuf.edu.ua