Вартість навчання за один рік навчання іноземних студентів для здобуття освітнього ступеня бакалавра
 

Спеціальність Мова викладання Форма навчання Вартість за рік
073 Менеджмент українська денна 2200,0 евро
англійська денна 2500,0 евро

 

 

 Вартість навчання за один рік навчання іноземних студентів для здобуття освітнього ступеня магістра

Спеціальність Мова викладання Форма навчання Вартість за рік
073 Менеджмент українська денна 2500,0 евро
англійська денна 2700,0 евро

 

 

Вартість навчання за один рік навчання іноземних студентів для здобуття освітнього-наукового ступеня доктора філософіі (PhD)

 

Спеціальність Мова викладання Форма навчання Вартість за рік
073 Менеджмент українська денна 2500,0 евро
англійська денна 2700,0 евро

 

Всі платежі за Договором здійснюються в національній валюті України або доларах США за курсом Національного банку України в день сплати.