Міжнародний університет фінансів на даний час реалізує освітні та наукові проекти в рамках Еразмус+, Horizon 2020, налагоджує співпрацю з Університетами в різних куточках світу, а також приймає участь в низці міжнародних програм:

 • спільні навчальні та науково-дослідні проекти з Віденським університетом прикладних наук (The FHWien University of Applied Sciences of WKW); Університетом дю Мен (Université du Maine ( м. Ле Ман, Франція); Вищою школою менеджменту (IAE Aix Marseille Graduate School of Management (м. Екс-ан-Прованс, Франція);
  Університетом Індіанаполіса (University of Indianapolis. Athens campus (Університет Індіанаполіса в м. Афіни, Греція);
 • міжнародний сертифікаційний курс SAP TERP10 «Інтеграція бізнес-процесів» (Компанія SAP AG (Німеччина);
 • міжнародні програми з мобільності студентів та викладачів «The Exchange Programme Linnaeus-Palme» (Kungliga Tekniska högskolan (Королівський технологічний інститут – КТН, Стокгольм, Швеція).

МУФ є членом ряду міжнародних організацій:

 • Європейської ради з бізнес-освіти (ЕСВЕ, Швейцарія)
 • Міжнародної асоціації бухгалтерів (International Association of Book-keepers, Великобританія), що забезпечує можливість підготовки бухгалтерів за міжнародними стандартами обліку
 • Української асоціації розвитку менеджмент та бізнес-освіти (УАРМБО)

Ми маємо досвід участі в програмах, що фінансуються за кошти ЄС у  формі як організованих досліджень, так і індивідуальних наукових проектів в області підприємництва, фінансової діяльності, менеджменту.

НАПРЯМИ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • встановлення та підтримка партнерських зв’язків з іноземними освітніми та науковими установами на основі міжнародних договорів про співробітництво;
 • діяльність у рамках міжнародних наукових і освітніх організацій, спрямована на підвищення ефективності науково-дослідної та освітньої роботи до рівня світових стандартів;
 • запровадження сучасних освітніх технологій, удосконалення навчальних модулів та курсів з врахуванням потреб глобального бізнес-середовища;
 • організація та участь у міжнародних конференціях, семінарах, виставках і форумах, інших заходах, які проводяться за кордоном та на базі університету;
 • організація зустрічей студентів, аспірантів і викладачів з координаторами міжнародних освітніх фондів, представниками закордонних освітніх і наукових організацій;
 • надання інформаційно-консультативних послуг студентам, аспірантам, викладачам з питань отримання грантів, стипендій на навчання чи проходження стажування за кордоном;
 • сприяння реалізації програм інтенсивної мовної підготовки;
 • формування позитивного іміджу університету на міжнародному рівні.
 • розробка і реалізація комплексних міжнародних програм і проектів, які передбачають:
  1. проведення спільної з зарубіжними фахівцями науково-дослідної роботи;
  2. залучення закордонних професорів, провідних науковців та фахівців до викладацької діяльності в університеті;
  3. запровадження спільних програм подвійних дипломів;
  4. відкриття спільної аспірантури із зарубіжними університетами;
  5. організацію програм обміну, спрямованих на активізацію академічної мобільності студентів та аспірантів, стажування студентів у зарубіжних фінансово-кредитних установах, підприємствах та комерційних структурах;
  6. стажування співробітників університету за кордоном;
  7. організацію спільно з закордонними університетами-партнерами літніх шкіл.