Прийом у 2019 році

Програми бакалаврату

Програма «Міжнародний бізнес» / “International business”
Програма «Міжнародний бізнес та аналітика»
Програма «Управління бізнесом, цифрові інновації та підприємництво»
Програма «Менеджмент та психологія комунікацій»

Програма «Міжнародна економіка»
Програма «Економіка підприємництва»
Програма «Туристичний бізнес»

Програма «Фінанси підприємства»
Програма «Фінансова аналітика»
Програма «Управління інвестиційними та фінансовими ризиками»

Бакалаврат для молодшого спеціаліста

Міжнародні програми бакалаврату без складання ЗНО

Програми бакалаврату за моделлю «паралельна вища економічна освіта»

Студенту
Поновлення та переведення із інших вишів
Контакти

Правила прийому

Як вступити до бакалаврату на програму Туристичний бізнес?

Тривалість навчання
• денна (очна) – 4 роки
• на основі диплому молодшого спеціаліста (денна, заочна) – 2, 3 роки
• бакалавр «модель паралельна вища освіта» – 3 роки

Форми навчання:
• денна (очна)
• модульна (очно-заочна): двічі на місяць – четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30

Мова програми: українська, англійська

Вартість навчання:
• 18000 грн/рік (денна та модульна форми навчання)*

Залишилися питання? Подзвоніть за телефонами (044) 277 84 82, 204 97 27, (097) 149 28 22, (050) 413 43 46

Заповніть реєстраційну форму та отримайте запрошення на день відкритих дверей

*вартість навчання при умові оплати 1 раз на рік. Детальніше про оплату читайте тут.

Бакалаврська програма «Туристичний бізнес»

в рамках спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»

Актуальність. Індустрія туризму в світі традиційно розглядається як один із напрямів, який динамічно розвивається. Сьогодні комерційний успіх компаній туристичної індустрії напряму залежить від точності і своєчасності управлінських рішень, як стратегічного, так і оперативного рівня. Тому освітня програма «Туристичний бізнес» орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців середнього рівня управління компанією в індустрії вітчизняного та міжнародного туризму. Об’єктом діяльності випускників є організація розроблення та реалізації туристичного продукту, туристичних послуг, екскурсійного обслуговування; організування діяльності туристичного підприємства; впровадження інноваційних спеціалізованих туристичних продуктів, їх інформаційна та маркетингова підтримка; управління якістю і конкурентоспроможністю туристичних послуг.

Мета програми «Туристичний бізнес» є підготовка висококваліфікованих фахівців, які здатні:

 • аналізувати та оцінювати політичні та економічні чинники і ризики ведення бізнесу
 • знаходити і оцінювати нові ринкові можливості, формувати і оцінювати бізнес-ідеї, розробляти бізнес-плани та бізнес-моделі для створення нового бізнесу
 • оцінювати та техніко-економічно обґрунтовувати інноваційні проекти в індустрії туризму на рівні компанії
 • володіти навиками реалізації проектної діяльності з урахуванням специфіки ведення бізнесу в індустрії туризму
 • використовувати поглиблені специфічні знання крос-культурної взаємодії при розробці та здійсненні широкомасштабних, у тому числі міжнародних, проектів туристичної індустрії

Дисципліни, що вивчаються в рамках бакалаврської програми:

 1. Економічна теорія. Мікро- та Макроекономіка. Економічний аналіз. Аналіз галузевих ринків. Економетрика. Математика для економістів. Теорія ймовірностей і математична статистика. Фінансовий облік. Статистика. Маркетинг. Бізнес стратегії в індустрії туризму. Сучасний стратегічний аналіз. Кількісні методи досліджень.
 2. Міжнародна економіка. Міжнародний облік. Міжнародний туристичний бізнес. Туристичні ресурси України. Маркетинг в індустрії туризму. Організація туристичного бізнесу. Фінансові та інвестиційні рішення. Підприємництво. Технологія туристичного бізнесу. Ринок туристичних послуг. Культура, традиції та основи етикету у світі.
 3. Організація ресторанного та готельного господарства. SAP-технології у діяльності підприємства. Організація екскурсійної та анімаційної діяльності. Інновації в туристичному бізнесі. Логістика в туристичному бізнесі. Туроперейтинг. Правове регулювання туристичного бізнесу.

Переваги програми:

 1. Індивідуальна освітня траєкторія. Студенти вибирають значну кількість профільних дисциплін.
 2. Великий досвід проектної роботи. Студентам пропонуються майстер-класи, проекти, які дозволяють на старших курсах вирішувати задачі, які представляють професійний інтерес для потенційних роботодавців, а також формувати заділ для розвитку власного бізнес-проекту.
 3. Поглиблене вивчення англійської мови в Центрі іноземних мов обов’язкове. В кінці другого року студенти здають незалежний екзамен з англійської мови за міжнародними стандартами. На 3 і 4 курсах програма передбачає вивчення окремих дисциплін англійською мовою. Студенти також можуть факультативно вивчати французьку, китайську, португальську, німецьку, іспанську, польську та інші мови.
 4. Сильний викладацький склад. На програмі працюють провідні викладачі університету. Для проектної роботи активно залучаються бізнес-партнери програми, а також підприємці.