Програми підготовки за моделлю «Паралельна освіта»

Студенти, які не менше одного року навчаються у будь-якому вищому навчальному закладі та здобувають освітній ступінь бакалавра, мають можливість здобути паралельно ступінь бакалавра з обраної спеціальності за відповідною програмою за 3 роки.

Студенти НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» мають можливість здобути економічну освіту в Міжнародному університеті фінансів за спеціальностями, які відсутні в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»!

Ви маєте змогу отримати другий диплом бакалавра за такими спеціальностями та програмами:

Бакалаврські програми
Спеціальність  051 «Економіка»
Програма «Міжнародна економіка»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Програма «Фінансова аналітика»
Програма «Фінанси підприємства»

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма «Міжнародний бізнес та аналітика»
Програма «Управління бізнесом»

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Програма «Туристичний бізнес»
Програма «Економіка підприємництва»

На сьогодні розроблено нову освітню програму «Фінансова аналітика» на рівні бакалаврату, відкриття якої було обумовлено великою потребою в підготовці фахівців для фінансового ринку, які вміють аналізувати і оцінювати тренди в різних галузях економіки, здатних до проведення фінансового аналізу економічних процесів відповідно до вимог сьогоднішнього дня. Цільовою аудиторією бакалаврської програми є випускники провідних технічних і економічних вузів, що мають високий рівень математичної підготовки і орієнтовані на роботу у фінансовому секторі.

Пріоритетним завданням для університету було відкриття у 2017 р. нових освітніх програм «Міжнародний бізнес та аналітика», «Міжнародна економіка» на рівні бакалаврату. Це інтенсивні сучасні освітні програми, які відповідають найактуальнішим трендам в бізнес освіті. Унікальність програм полягає в поєднанні двох фокусів – міжнародний бізнес та бізнес аналітика, що дає можливість здійснювати підготовку висококласних аналітиків, візіонерів, трендмейкерів у сферах міжнародної економіки і міжнародного бізнесу.

Актуальність створення освітньої магістерської програми «Економіка підприємництва» у 2017 р. була обумовлена великою потребою в підготовці фахівців бакалаврів, які володіють інструментами та методами створення нового бізнесу, мають специфічні знання, а також вміють управляти і забезпечувати розвиток бізнесу в умовах невизначеності.

Переваги програм підготовки бакалаврів
1. Індивідуальна освітня траєкторія. Студенти вибирають значну кількість профільних дисциплін.
2. Синергія фінансів, математики і WEB-технології. Наші студенти в Академічному сертифікаційному центрі SAP МУФ  отримують унікальні знання та практичні навички використання фінансових, управлінських та інформаційних технологій при освоєнні програми TERP10 SAP ERP «Інтеграція бізнес-процесів» та інших інформаційних програм.
3.  Програми є практико-орієнтовані. Студентам пропонуються майстер-класи, проекти, які дозволяють брати участь у вирішенні реальних завдань компаній.
4. Поглиблене вивчення англійської мови в Центрі іноземних мов обов’язкове.
Студенти можуть також факультативно вивчати французьку, китайську, турецьку, португальську, німецьку, іспанську, польську та інші мови.
5. Сильний викладацький склад. На програмі працюють провідні викладачі університету. Для проектної роботи активно залучаються бізнес-партнери програми, а також підприємці.
6. Студенти програми можуть брати участь в міжнародних стажуваннях або пройти навчання за однією з програм подвійних дипломів, з виїздом для навчання за кордон і отриманням двох дипломів.

Термін навчання: 3 роки

Формат навчання: модульний, дистанційний
Модульний формат навчання – 1 модуль на місяць вівторок, середа, четвер,  п’ятниця з 18.30 до 21.30

ВСТУП НА ПАРАЛЕЛЬНУ ОСВІТУ