Прийом у 2018 році

Програми бакалаврату

Програма «Міжнародний бізнес» (укр) / “International business” (eng)
Програма «Міжнародний бізнес та аналітика»
Програма «Управління бізнесом, цифрові інновації та підприємництво»
Програма «Менеджмент та психологія комунікацій»

Програма «Міжнародна економіка»
Програма «Економіка підприємництва»
Програма «Туристичний бізнес» (укр) / “Tourist Business” (eng)

Програма «Фінанси підприємства»
Програма «Фінансова аналітика»
Програма «Управління інвестиційними та фінансовими ризиками»

Бакалаврат для молодшого спеціаліста

Міжнародні програми бакалаврату без складання ЗНО

Програми бакалаврату за моделлю «паралельна вища економічна освіта»

Студенту
Поновлення та переведення із інших вишів
Контакти

Тривалість навчання
• денна (очна) – 4 роки
• заочна – 4 роки
• на основі диплому молодшого спеціаліста (денна, заочна) – 2, 3 роки
• бакалавр «модель паралельна вища освіта» – 3 роки

Форми навчання:
• денна (очна)
• модульна (очно-заочна): двічі на місяць – четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30
• заочна з дистанційною технологією навчання

Мова навчання
українська (ряд факультативних дисциплін викладається англійською мовою), англійська (програми для іноземних студентів)

Диплом МУФ державного зразка

Трудомісткість програм
вимірюється в кредитних одиницях ECTS (Європейська система трансферу освітніх кредитів).
Загальна трудомісткість – 240 ECTS.

Програми бакалаврату МУФ

Бакалаврські програми Міжнародного університету фінансів постійно розвиваються, щоб задовольнити потреби швидкозмінного ділового середовища і щоб ви змогли вибрати ту програму, яка буде відповідати вашим інтересам та прагненням. У епоху Інтернету, цифрової трансформації бізнесу, соціальних мереж бізнес аналітика великих обсягів даних, аналітика поведінки людей, фінансова аналітика, управління інвестиційними та фінансовими ризиками, цифрові інновації та підприємництво, формування інноваційної культури та дизайн мислення стають стратегічною необхідністю практично у всіх сферах бізнесу та є важливим інструментом для прийняття рішень в режимі реального часу.

МУФ надає вам можливість здобути ступінь бакалавра за наступними програмами: «Менеджмент та психологія комунікацій», «Управління бізнесом, цифрові інновації та підприємництво», «Міжнародний бізнес та аналітика», «Фінанси підприємства», «Управління інвестиційними та фінансовими ризиками», «Фінансова аналітика», «Міжнародна економіка», «Економіка підприємництва», «Туристичний бізнес», які реалізуються за освітнім стандартом МУФ, який поєднує класичну університетську освіту та інноваційні підходи до підготовки професійних фахівців.

 • Унікальний професорсько-викладацький склад в області економіки, фінансів, менеджменту
  Викладачі програм являються провідними дослідниками, авторами багаточисельних наукових та методичних праць, консультантами українських та міжнародних компаній.
 • Включене навчання за кордоном
  Реальна можливість пройти навчання впродовж одного семестру в одному із провідних університетів Європи – академічних партнерів МУФ.
 • Сильна мовна підготовка
  В МУФ функціонує Центр іноземних мов, який надає повний спектр послуг з вивчення іноземних мов, орієнтований на слухачів будь-якого рівня підготовки та володіння мовою: від початківців (рівень А1) до професійного рівня (рівень C2). Ви маєте можливість удосконалення рівня англійської мови та вивчення другої іноземної мови: французької, німецької, іспанської, китайської та іншої.
 • Сучасний підхід до бізнес-освіти
  Навчання включає вирішення кейсів, работу над невеликими груповими проектами на базі реальних компаній, дискусії, обговорення актуальних наукових та прикладних статей.
 • Широкий вибір профільних дисциплін
  Дисципліни за вибором дозволяють студентам формувати індивідуальні освітні траєкторії в рамках своїх особистісних потреб.

У розпорядженні студентів:

 • технічно оснащені аудиторії, комп’ютерні класи
 • гуртожиток
 • військова підготовка