Прийом у 2018 році
Програма «Міжнародна економіка»
Програма «Міжнародний бізнес та аналітика»
Програма «Управління бізнесом»
Програма «Фінанси підприємства»
Програма «Фінансова аналітика»
Програма «Економіка підприємництва»
Програма «Туристичний бізнес»

Бакалаврат для молодшого спеціаліста

Програми бакалаврату по моделі «паралельна вища економічна освіта»
Студенту
Поновлення та переведення із інших вишів
Контакти

Тривалість навчання
денна (очна) – 4 роки
заочна – 4 роки
на основі диплому молодшого спеціаліста (денна, заочна) – 2, 3 роки
бакалавр «модель паралельна вища
освіта» – 3 роки

Форма навчання
денна (очна), заочна (дистанційна технологія навчання), модульна

Мова начання
українська (ряд факультативних дисциплін викладається англійською мовою), англійська (програми для іноземних студентів)

Диплом МУФ державного зразка

Трудомісткість програм
вимірюється в кредитних одиницях ECTS (Європейська система трансферу освітніх кредитів).
Загальна трудомісткість – 240 ECTS.

Програми бакалаврату МУФ

Програми «Міжнародна економіка», «Міжнародний бізнес та аналітика», «Управління бізнесом», «Фінанси підприємства», «Фінансова аналітика», «Економіка підприємництва», «Туристичний бізнес» реалізуються за освітнім стандартом МУФ, який поєднує класичну університетську освіту та інноваційні підходи до підготовки професійних фахівців.

 • Унікальний професорсько-викладацький склад в області економіки, фінансів, менеджменту
  Викладачі програм являються провідними дослідниками, авторами багаточисельних наукових та методичних праць, консультантами українських та міжнародних компаній.
 • Включене навчання за кордоном
  Реальна можливість пройти навчання впродовж одного семестру в одному із провідних університетів Європи – академічних партнерів МУФ.
 • Сильна мовна підготовка
  Удосконалення рівня англійської мови. Можливість вивчення другої іноземної мови: французької, німецької, іспанської, китайської та інші.
 • Сучасний підхід до бізнес-освіти
  Навчання включає вирішення кейсів, роботу над груповими проектами на базі реальних компаній.
 • Широкий вибір профільних дисциплін
  Дисципліни за вибором дозволяють студентам формувати індивідуальні освітні траєкторії в рамках своїх особистісних потреб.

У розпорядженні студентів:

 • технічно оснащені аудиторії, комп’ютерні класи
 • гуртожиток
 • військова підготовка