БАКАЛАВРАТ ДЛЯ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Вступ до Університету для здобуття освітнього ступеню бакалавра на основі здобутого освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста). Особи, які мають диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста )та бажають продовжити навчання  для здобуття освітнього ступеню бакалавра вступають до Університету за результатами:

1) фахового іспиту 

2) ЗНО з української мови та літератури

3)ЗНО на вибір вступника

Програми фахових іспитів:
Програма фахового вступного випробування для вступників на основі молодшого спеціаліста за напрямом 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Програма фахового вступного випробування для вступників на основі молодшого спеціаліста за напрямом 051 «Економіка»
Програма фахового вступного випробування для вступників на основі молодшого спеціаліста за напрямом 073 «Менеджмент»
Програма фахового вступного випробування для вступників на основі молодшого спеціаліста за напрямом 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Форми навчання: денна, заочна з використанням дистанційних технологій

Терміни навчання:
на основі економічних спеціальностей: денна – 2 роки, заочна – 2 роки
на основі інших спеціальностей: денна – 3 роки, заочна – 3 роки

Терміни подачі документів:
денна: І потік: до 23 липня
заочна з дистанційною технологією навчання: І потік: до 23 липня; ІІ потік: до 17 серпня

Строки проведення вступних екзаменів
денна: І потік: 26.07.2021
заочна:  І потік: 26.07.2021; ІІ потік: 18.08.2021

Документи для вступу

  • диплом молодшого спеціаліста з додатком (оригінал або копія)
  • сертифікат ЗНО
  • 6 кольорових фотокарток розміром 3×4 см
  • копія ідентифікаційного коду
  • свідоцтво про народження (для осіб до 16 років) або паспорт
  • посвідчення про приписку до призовної дільниці або військовий квиток (для юнаків)

ВИДАЄТЬСЯ ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА

Увага! Студентам МУФ надається можливість паралельного навчання за спільними програмами «Два дипломи»:
МУФ – Університет дю Мен (Франція)
МУФ – Віденський університет прикладних наук (м. Відень, Австрія)
Університет економіки в Бидгощі (WSG) – Польща

Для успішної реалізації програм за моделлю «Два дипломи» Університет забезпечує поглиблене вивчення студентами іноземних мов в ЦЕНТРІ ІНОЗЕМНИХ МОВ.

Споріднені спеціальності Програми Термін навчання
5.03050201
5.03050401
5.03050601
5.03050601
5.03050702
5.03050801
5.03050802
5.03050901
5.03051001
5.03051002
5.03060101
5.03060102
інформаційна діяльність підприємства
економіка підприємства
прикладна статистика
маркетингова діяльність
комерційна діяльність
фінанси і кредит
оціночна діяльність
бухгалтерський облік
товарознавство та комерційна діяльність
організація заготівель і товарознавство с/г продукції
організація виробництва
організація обслуговування на транспорті
Фінансова аналітика (денна)
2 роки
Фінанси підприємства (заочна)
2 роки
Управління бізнесом, цифрові інновації та підприємництво (денна, заочна) 2 роки
Економіка підприємицтва (денна) 2 роки
Інші спеціальності Управління бізнесом, цифрові інноваціїї та підпрємництво (денна, заочна)
3 роки
Інші спеціальності Корпоративні фінанси та фінансова аналітика (заочна) 3 роки

Докладну інформацію Ви можете отримати за телефонами:
(044) 277 84 82, (044) 204 97 27, (050) 413 43 46, (097) 149 28 22
E-mail: iuf@iuf.edu.ua, pk@iuf.edu.ua

Прийом документів здійснюється за адресою:
03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», корп.1 (ліве крило)