Правила прийому

Як вступити до бакалаврату на програму Міжнародна економіка?

Термін навчання:
Очна форма – 4 роки
Заочна форма – 4 роки

Форма навчання: очна та заочна з дистанційною технологією навчання

Мова програми: українська, англійська

Вартість навчання: 16000 грн/рік (очна форма), 9000 грн/рік (заочна форма навчання)*

Залишилися питання? Подзвоніть за телефонами (044) 277 84 82, 204 97 27, (097) 149 28 22, (050) 413 43 46

Заповніть реєстраційну форму та отримайте запрошення на день відкритих дверей

*вартість навчання при умові оплати 1 раз на рік. Детальніше про оплату читайте тут.

Інші бакалаврські програми, які можуть вас зацікавити:

Міжнародні фінанси

Міжнародний бізнес та аналітика

Економіка підприємництва

Бакалаврська програма «Міжнародна економіка»

в рамках спеціальності 051 «Економіка»

Нова програма. Перший набір у 2017 році.

Актуальність. Пріоритетним завданням програми є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють відповідними знаннями, вмінням, навичками вільно орієнтуватися в різноманітті теоретичних і прикладних проблем, які ставлять динамічні зміни, що відбуваються в сучасному світі.

Мета програми є підготовка до професійної діяльності висококласних міжнародників-аналітиків, які здатні:

 • застосовувати теорію і методологію економічної науки для дослідження процесів, що відбуваються у світовій економіці
 • використовувати методи аналізу кон’юнктури світових товарних і фінансових ринків та здійснювати міжнародні розрахунки
 • аналізувати та оцінювати умови підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг, закономірності протікання інтеграційних процесів у глобальній економіці

Дисципліни, що вивчаються в рамках бакалаврської програми:

 1. Економічна теорія. Аналіз галузевих ринків. Математика для менеджерів. Теорія ймовірностей і математична статистика. Економетрика. Світова економіка і торгівля. Статистика. Право.
 2. Міжнародна економіка. Міжнародні фінанси. Міжнародний облік. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Міжнародне економічне право. Міжнародні економічні відносини.
 3. Платіжні системи в Інтернет. Основи криптографії. Цифрова валюта і кіберзлочинність.
 4. Курси, які присвячені проблемам міжнародного бізнесу, міжнародної торгової політики, міжнародних організацій, регіональної інтеграції, кон’юнктури світових ринків та ін.

Працевлаштування. Випускники програми «Міжнародна економіка» можуть працювати в провідних вітчизняних компаніях, що мають тісні зв’язки з зарубіжними партнерами; в українських представництвах транснаціональних корпорацій і міжнародних організацій. Рівень підготовки дозволяє також продовжувати навчання на провідних магістерських програмах по світовій економіці або міжнародному бізнесу в Україні і за кордоном.

Переваги програми:

 1. Індивідуальна освітня траєкторія. Студенти вибирають значну кількість профільних дисциплін.
 2. Поєднання теоретичних знань і практичних навичок. Наші студенти мають солідну підготовку в галузі економічної теорії і при цьому володіють навичками застосування цих знань у практичній діяльності компаній, органів державної влади або міжнародних організацій.
 3. Синергія економіки і міжнародних відносин. Студенти отримують глибокі знання в галузі міжнародних відносин. Це дозволяє їм більш вільно орієнтуватися в міжнародних економічних процесах, в яких політичний фактор є значний.
 4. Великий досвід проектної роботи. Студентам пропонуються майстер-класи, проекти, які дозволяють вже на третьому році навчання брати участь у вирішенні реальних завдань міжнародних компаній.
 5. Поглиблене вивчення англійської мови в Центрі іноземних мов обов’язкове. В кінці другого року студенти здають незалежний екзамен з англійської мови за міжнародними стандартами. На 3 і 4 курсах програма передбачає вивчення окремих дисциплін англійською мовою. Студенти також можуть факультативно вивчати французьку, китайську, турецьку, португальську, німецьку, іспанську, польську та інші мови.
 6. Можливість участі в програмах академічної мобільності і не менше одного семестру навчатися в закордонних вузах-партнерах.
 7. Сильний викладацький склад. На програмі працюють провідні викладачі університету. Для проектної роботи активно залучаються бізнес-партнери програми, а також підприємці.