Прийом у 2019 році

Програми бакалаврату

Програма «Міжнародний бізнес» / “International business”
Програма «Міжнародний бізнес та аналітика»
Програма «Управління бізнесом, цифрові інновації та підприємництво»
Програма «Менеджмент та психологія комунікацій»

Програма «Міжнародна економіка»
Програма «Економіка підприємництва»
Програма «Туристичний бізнес»

Програма «Фінанси підприємства»
Програма «Фінансова аналітика»
Програма «Управління інвестиційними та фінансовими ризиками»

Бакалаврат для молодшого спеціаліста

Міжнародні програми бакалаврату без складання ЗНО

Програми бакалаврату за моделлю «паралельна вища економічна освіта»

Студенту
Поновлення та переведення із інших вишів
Контакти

Правила прийому

Як вступити до бакалаврату на програму Міжнародна економіка?

Тривалість навчання
• денна (очна) – 4 роки
• заочна – 4 роки
• на основі диплому молодшого спеціаліста (денна, заочна) – 2, 3 роки
• бакалавр «модель паралельна вища освіта» – 3 роки

Форми навчання:
• денна (очна)
• модульна (очно-заочна): двічі на місяць – четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30
• заочна з дистанційною технологією навчання

Мова програми: українська, англійська

Вартість навчання:
• 21000 грн/рік (денна та модульна форми навчання)*
• 10000 грн/рік (заочна форма навчання)*

Залишилися питання? Подзвоніть за телефонами (044) 277 84 82, 204 97 27, (097) 149 28 22, (050) 413 43 46

Заповніть реєстраційну форму та отримайте запрошення на день відкритих дверей

*вартість навчання при умові оплати 1 раз на рік. Детальніше про оплату читайте тут.

Бакалаврська програма «Міжнародна економіка»

в рамках спеціальності 051 «Економіка»

Нова програма. Перший набір у 2017 році.

Актуальність. Пріоритетним завданням програми є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють відповідними знаннями, вмінням, навичками вільно орієнтуватися в різноманітті теоретичних і прикладних проблем, які ставлять динамічні зміни, що відбуваються в сучасному світі.

Мета програми є підготовка до професійної діяльності висококласних міжнародників-аналітиків, які здатні:

 • застосовувати теорію і методологію економічної науки для дослідження процесів, що відбуваються у світовій економіці
 • використовувати методи аналізу кон’юнктури світових товарних і фінансових ринків та здійснювати міжнародні розрахунки
 • аналізувати та оцінювати умови підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг, закономірності протікання інтеграційних процесів у глобальній економіці

Дисципліни, що вивчаються в рамках бакалаврської програми:

 1. Економічна теорія. Аналіз галузевих ринків. Математика для менеджерів. Теорія ймовірностей і математична статистика. Економетрика. Світова економіка і торгівля. Статистика. Право.
 2. Міжнародна економіка. Міжнародні фінанси. Міжнародний облік. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Міжнародне економічне право. Міжнародні економічні відносини.
 3. Платіжні системи в Інтернет. Основи криптографії. Цифрова валюта і кіберзлочинність.
 4. Курси, які присвячені проблемам міжнародного бізнесу, міжнародної торгової політики, міжнародних організацій, регіональної інтеграції, кон’юнктури світових ринків та ін.

Працевлаштування. Випускники програми «Міжнародна економіка» можуть працювати в провідних вітчизняних компаніях, що мають тісні зв’язки з зарубіжними партнерами; в українських представництвах транснаціональних корпорацій і міжнародних організацій. Рівень підготовки дозволяє також продовжувати навчання на провідних магістерських програмах по світовій економіці або міжнародному бізнесу в Україні і за кордоном.

Переваги програми:

 1. Індивідуальна освітня траєкторія. Студенти вибирають значну кількість профільних дисциплін.
 2. Поєднання теоретичних знань і практичних навичок. Наші студенти мають солідну підготовку в галузі економічної теорії і при цьому володіють навичками застосування цих знань у практичній діяльності компаній, органів державної влади або міжнародних організацій.
 3. Синергія економіки і міжнародних відносин. Студенти отримують глибокі знання в галузі міжнародних відносин. Це дозволяє їм більш вільно орієнтуватися в міжнародних економічних процесах, в яких політичний фактор є значний.
 4. Великий досвід проектної роботи. Студентам пропонуються майстер-класи, проекти, які дозволяють вже на третьому році навчання брати участь у вирішенні реальних завдань міжнародних компаній.
 5. Поглиблене вивчення англійської мови в Центрі іноземних мов обов’язкове. В кінці другого року студенти здають незалежний екзамен з англійської мови за міжнародними стандартами. На 3 і 4 курсах програма передбачає вивчення окремих дисциплін англійською мовою. Студенти також можуть факультативно вивчати французьку, китайську, турецьку, португальську, німецьку, іспанську, польську та інші мови.
 6. Можливість участі в програмах академічної мобільності і не менше одного семестру навчатися в закордонних вузах-партнерах.
 7. Сильний викладацький склад. На програмі працюють провідні викладачі університету. Для проектної роботи активно залучаються бізнес-партнери програми, а також підприємці.