Програми підготовки за моделлю
«Паралельна вища економічна освіта»

Паралельна вища економічна освіта –
це не тільки другий диплом, але і якісно новий рівень особистості

Студенти, які не менше одного року навчаються у будь-якому вищому навчальному закладі та здобувають освітній ступінь бакалавра, мають можливість здобути паралельно ступінь бакалавра з обраної спеціальності за відповідною програмою за 3 роки.

Студенти НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» мають можливість здобути економічну освіту в Міжнародному університеті фінансів за спеціальностями, які відсутні в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»!

Ви маєте змогу отримати другий диплом бакалавра за такими спеціальностями та програмами:

Бакалаврські програми
Спеціальність  051 «Економіка»
Програма «Міжнародна економіка»Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Програма «Фінансова аналітика»
Програма «Фінанси підприємства»Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма «Міжнародний бізнес та аналітика»
Програма «Управління бізнесом»Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Програма «Туристичний бізнес»
Програма «Економіка підприємництва»

Переваги програм підготовки бакалаврів
1. Індивідуальна освітня траєкторія. Студенти вибирають значну кількість профільних дисциплін.
2. Синергія фінансів, математики і WEB-технології. Наші студенти в Академічному сертифікаційному центрі SAP МУФ  отримують унікальні знання та практичні навички використання фінансових, управлінських та інформаційних технологій при освоєнні програми TERP10 SAP ERP «Інтеграція бізнес-процесів» та інших інформаційних програм.
3.  Програми є практико-орієнтовані. Студентам пропонуються майстер-класи, проекти, які дозволяють брати участь у вирішенні реальних завдань компаній.
4. Поглиблене вивчення англійської мови в Центрі іноземних мов обов’язкове.
Студенти можуть також факультативно вивчати французьку, китайську, турецьку, португальську, німецьку, іспанську, польську та інші мови.
5. Сильний викладацький склад. На програмі працюють провідні викладачі університету. Для проектної роботи активно залучаються бізнес-партнери програми, а також підприємці.
6. Студенти програми можуть брати участь в міжнародних стажуваннях або пройти навчання за однією з програм подвійних дипломів, з виїздом для навчання за кордон і отриманням двох дипломів.

Термін навчання: 3 роки

Формат навчання: модульний, дистанційний
Модульний формат навчання – 1 модуль на місяць вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 18.30 до 21.30

Терміни подачі документів: до 01 березня; до 25 вересня

Умови вступу: за результатами вступних випробувань (фаховий іспит)

Програма вступного випробування

Вартість навчання

Документи для вступу

  1. Атестат з додатком для студентів ІІ–V курсів (копія).
  2. Диплом Бакалавра з додатком (для осіб, які мають вищу освіту).
  3. Довідка про навчання студента на певному курсі ВНЗ, засвідчена підписом декана та печаткою факультету(оригінал) – для студентів ІІ–V курсів.
  4. Навчальна картка (копія засвідчена підписом декана факультету за місцем навчання та скріплена печаткою) – для студентів ІІ–V курсів.
  5. Фотокартки, розміром 3×4 см – 6 шт.
  6. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (копія).
  7. Паспорт громадянина України (1, 2 та 11 сторінки) (копія).

ВИДАЄТЬСЯ ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА

Докладну інформацію Ви можете отримати за телефонами:
(044) 277 84 82, (044) 204 97 27, (050) 413 43 46, (097) 149 28 22
E-mail: pk@iuf.edu.ua

Прийом документів здійснюється за адресою:
03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», корп.1 (ліве крило)