Правила прийому у 2020

Як вступити до магістратури?

Програми магістратури

Спеціальність  051 «Економіка»
Програма «Міжнародна економіка»
Програма «Економіка підприємництва»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Програма «Корпоративні фінанси та фінансова аналітика»

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма «Менеджмент міжнародного бізнесу» (україномовна / англомовна)
Програма «Управління бізнесом та інноваціями»

Програми магістратури за моделлю “Друга вища освіта”

Програми магістратури за моделлю «Два дипломи»

Тривалість навчання:
• на основі профільної освіти – 1 рік 6 місяців
• на основі непрофільної освіти – 2 роки

Форми навчання:
• денна (очна)
• модульна (очно-заочна): двічі на місяць – четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30
• заочна з дистанційною технологією навчання

Мова програми: українська(ряд дисциплін викладається англійською мовою)

Вартість навчання:
• 24000 грн/рік (очна та очно-заочна форми)*
• 18000 грн/рік (заочна форма з дистанційною технологією навчання)*

*вартість навчання при умові оплати 1 раз на рік. Детальніше про оплату читайте тут.

Поновлення та переведення із інших вишів
Студенту
Контакти

Адреса університету
03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37 НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», корп.1 (ліве крило)
Phone: (044) 277 84 82, (044) 277 43 28 (29)
Mobile: (050) 413 43 46, (097) 149 28 22
Email: iuf@iuf.edu.ua

Магістерська програма «Міжнародна економіка»

в рамках спеціальності 051 «Економіка»

Актуальність. Глобальні тенденції в області економіки, політики, культури, екології впливають на діяльність українських компаній, навіть якщо вони працюють виключно на вітчизняному ринку. Тому магістерська програма націлена на підготовку нового покоління економістів-міжнародників, які володіють методами аналізу сучасних тенденцій глобальної економіки і технологіями ефективного ведення бізнесу в Україні і за кордоном.

Мета програми «Міжнародна економіка» є підготовка висококваліфікованих фахівців, які:

 • вміють аналізувати та оцінювати розстановку сил на глобальних ринках товарів, послуг, капіталів та інновацій
 • володіють методами наукових досліджень в галузі міжнародної економіки, методами публічного виступу
 • здатні передбачати і використовувати політичні та економічні можливості та ризики міжнародної економіки
 • мають навички ведення адміністративної, управлінської, та інформаційно-аналітичної роботу щодо налагодження і розвитку міжнародної економічної діяльності у різних сферах бізнесу
 • знають ділові культури світу і мають навички ведення ділових переговорів
 • розуміють специфіку ведення бізнесу в політико-правових і соціо-культурних контекстах різних країн

Дисципліни, що передбачаються в рамках магістерської програми для освоєння широкого спектру компетенцій:

 1. Мікро- та Макроекономіка (поглиблений рівень). Економетрика. Методики дослідження світової економіки.
 2. Міжнародна економіка. Організація і методологія наукових досліджень. Глобальне управління економікою. Теорія перспектив: прийняття рішень в умовах невизначеності. Міжнародна економічна інтеграція і глобалізація.
 3. Системний аналіз сучасної економіки. Сучасна зовнішньоекономічна стратегія України. Державне зовнішньоторговельне регулювання. Світові товарні та фінансові ринки. Створення і розвиток міжнародних мереж компаній. Міжнародне економічне право. Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини. Міжнародна інвестиційна діяльність та транскордонні злиття і поглинання. Ділові культури світу. Техніка ведення міжнародних ділових переговорів. Платіжні системи в Інтернет. Основи криптографії. Цифрова валюта і кіберзлочинність.

Цільова аудиторія
Цільовою аудиторією даної магістерської програми є випускники провідних технічних і економічних вузів країни, що орієнтовані на роботу в аналітичних відділах міністерств економіки та зовнішніх справ, органах державного управління та місцевого самоврядування, міжнародних та вітчизняних підприємствах, приватних компаніях, в банківській системі, транснаціональних корпораціях, дослідних інститутах і лабораторіях, які займаються питаннями розвитку міжнародного співробітництва та економічної інтеграції; радника у міжнародних організаціях, представництвах закордонних фірм, спільних підприємствах.

Переваги програми «Міжнародний бізнес»:

 • Програма є практико-орієнтована.
 • Поглиблене вивчення англійської мови в Центрі іноземних мов є обов’язкове. В кінці першого року слухачі здають незалежний екзамен з англійської мови за міжнародними стандартами. На другому році навчання програма передбачає вивчення окремих дисциплін англійською мовою. Студенти також можуть факультативно вивчати французьку, китайську, португальську, німецьку, іспанську, польську та інші мови.
 • Для викладання окремих курсів програми залучаються експерти-практики.
 • Студентам пропонується вибір курсів.
 • Студенти беруть участь в проектах проектно-дослідницького семінару «Сучасні проблеми глобальної економіки».
 • Студентам пропонуються майстер-класи, проекти, кейси і семінари, що проводяться висококваліфікованими експертами.
 • Студенти програми можуть брати участь в міжнародних стажуваннях або пройти навчання за однією з програм подвійних дипломів, з виїздом для навчання за кордон і отриманням двох дипломів – диплома магістра МУФ і диплома магістра одного із зарубіжних університетів-партнерів університету.
 • Вечірні та суботні заняття дозволяють студентам вчитися і працювати одночасно.
 • Студенти набувають корисні зв’язки для майбутньої кар’єри.