Правила прийому

Як вступити до магістратури на програму Міжнародна економіка?

Тривалість навчання:
• на основі профільної освіти – 1 рік 6 місяців
• на основі непрофільної освіти – 2 роки

Форми навчання:
• денна (очна)
• модульна (очно-заочна): двічі на місяць – четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30
• заочна з дистанційною технологією навчання

Мова програми: українська, англійська

Вартість навчання:
• 21000 грн/рік (очна та очно-заочна форми)*
• 15000 грн/рік (заочна форма з дистанційною технологією навчання)*

Залишилися питання? Подзвоніть за телефонами (044) 277 84 82, 204 97 27, (097) 149 28 22, (050) 413 43 46

Заповніть реєстраційну форму та отримайте запрошення на день відкритих дверей

*вартість навчання при умові оплати 1 раз на рік. Детальніше про оплату читайте тут.

Інші магістерські програми, які можуть вас зацікавити:

Міжнародні фінанси

Міжнародний бізнес

Управління в індустрії туризму

Магістерська програма «Міжнародна економіка»

в рамках спеціальності 051 «Економіка»

Актуальність. Глобальні тенденції в області економіки, політики, культури, екології впливають на діяльність українських компаній, навіть якщо вони працюють виключно на вітчизняному ринку. Тому магістерська програма націлена на підготовку нового покоління економістів-міжнародників, які володіють методами аналізу сучасних тенденцій глобальної економіки і технологіями ефективного ведення бізнесу в Україні і за кордоном.

Мета програми «Міжнародна економіка» є підготовка висококваліфікованих фахівців, які:

 • вміють аналізувати та оцінювати розстановку сил на глобальних ринках товарів, послуг, капіталів та інновацій
 • володіють методами наукових досліджень в галузі міжнародної економіки, методами публічного виступу
 • здатні передбачати і використовувати політичні та економічні можливості та ризики міжнародної економіки
 • мають навички ведення адміністративної, управлінської, та інформаційно-аналітичної роботу щодо налагодження і розвитку міжнародної економічної діяльності у різних сферах бізнесу
 • знають ділові культури світу і мають навички ведення ділових переговорів
 • розуміють специфіку ведення бізнесу в політико-правових і соціо-культурних контекстах різних країн

Дисципліни, що передбачаються в рамках магістерської програми для освоєння широкого спектру компетенцій:

 1. Мікро- та Макроекономіка (поглиблений рівень). Економетрика. Методики дослідження світової економіки.
 2. Міжнародна економіка. Організація і методологія наукових досліджень. Глобальне управління економікою. Теорія перспектив: прийняття рішень в умовах невизначеності. Міжнародна економічна інтеграція і глобалізація.
 3. Системний аналіз сучасної економіки. Сучасна зовнішньоекономічна стратегія України. Державне зовнішньоторговельне регулювання. Світові товарні та фінансові ринки. Створення і розвиток міжнародних мереж компаній. Міжнародне економічне право. Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини. Міжнародна інвестиційна діяльність та транскордонні злиття і поглинання. Ділові культури світу. Техніка ведення міжнародних ділових переговорів. Платіжні системи в Інтернет. Основи криптографії. Цифрова валюта і кіберзлочинність.

Цільова аудиторія
Цільовою аудиторією даної магістерської програми є випускники провідних технічних і економічних вузів країни, що орієнтовані на роботу в аналітичних відділах міністерств економіки та зовнішніх справ, органах державного управління та місцевого самоврядування, міжнародних та вітчизняних підприємствах, приватних компаніях, в банківській системі, транснаціональних корпораціях, дослідних інститутах і лабораторіях, які займаються питаннями розвитку міжнародного співробітництва та економічної інтеграції; радника у міжнародних організаціях, представництвах закордонних фірм, спільних підприємствах.

Переваги програми «Міжнародний бізнес»:

 • Програма є практико-орієнтована.
 • Поглиблене вивчення англійської мови в Центрі іноземних мов є обов’язкове. В кінці першого року слухачі здають незалежний екзамен з англійської мови за міжнародними стандартами. На другому році навчання програма передбачає вивчення окремих дисциплін англійською мовою. Студенти також можуть факультативно вивчати французьку, китайську, португальську, німецьку, іспанську, польську та інші мови.
 • Для викладання окремих курсів програми залучаються експерти-практики.
 • Студентам пропонується вибір курсів.
 • Студенти беруть участь в проектах проектно-дослідницького семінару «Сучасні проблеми глобальної економіки».
 • Студентам пропонуються майстер-класи, проекти, кейси і семінари, що проводяться висококваліфікованими експертами.
 • Студенти програми можуть брати участь в міжнародних стажуваннях або пройти навчання за однією з програм подвійних дипломів, з виїздом для навчання за кордон і отриманням двох дипломів – диплома магістра МУФ і диплома магістра одного із зарубіжних університетів-партнерів університету.
 • Вечірні та суботні заняття дозволяють студентам вчитися і працювати одночасно.
 • Студенти набувають корисні зв’язки для майбутньої кар’єри.