072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

  • Корпоративні фінанси та фінансова аналітика
  • Інформаційні технології в фінансах

073 МЕНЕДЖМЕНТ

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

  • Менеджмент міжнародного бізнесу
  • Управління бізнесом та інноваціями
  • Бізнес аналітика та великі дані (Big Data)
  • Менеджмент та бізнес-адміністрування (МВА)

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

076   ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

  • Економіка підприємництва

051 ЕКОНОМІКА

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти