У статті ми будемо вести мову про вибір майбутньої професії. Перед молоддю постає нелегке завдання – обрати саме ту професію, яка буде цінуватися в майбутньому. На нашу думку, це, насамперед спеціальності економічного, управлінського та бізнес-спрямування, які постійно розвиваються разом з новітніми технологіями.

Звичайно після здобуття вищої освіти, буде потрібен час для того, щоб стати конкурентоспроможними на ринку праці та здобути досвід для розвитку успішної кар’єри висококласного спеціаліста. Якщо справді любити те, чим займаєшся, то робота приноситиме не лише фінансовий результат, але й задоволення від самореалізації. Розглянемо професії, які будуть користуватися попитом на ринку праці, адже без таких фахівців неможливо уявити сучасне життя, національну та міжнародну економіку.

Економіка

Нині людство не може обійтися без економічних знань. Економічне мислення та відповідна освіта потрібна будь-якій людині, адже наявність економічних знань робить її більш захищеною та обізнаною у сучасному динамічному світі.

Від початку побудови ринкової економіки в нашій країні професія економіста набула великої популярності. Хоча не кожна людина, що прагне її здобути, правильно уявляє зміст та обов’язки фахівця цієї галузі. У практичному сенсі економіст займається аналізом господарської діяльності на підприємстві. Робота економіста спрямована на підвищення ефективності функціонування компанії. Такий фахівець виявляє додаткові матеріальні або фінансові резерви, максимізує прибутковість від виробництва шляхом попередження непродуктивних витрат, більш раціонального використання всіх видів ресурсів (матеріальних, трудових і фінансових), покращення якості продукції та освоєння нових технологій.

Сучасне управління виробництвом або фінансами неможливо без аналізу причин стабілізації, збільшення або зниження прибутковості. Такий аналіз супроводжується пропозицією вирішення виниклих проблем найбільш раціональним шляхом. Саме діяльність економістів з вищим рівнем професіоналізму сприяє процвітанню компаній і закладає вектор їх надійного розвитку в найближчому майбутньому. Спектр економічних спеціальностей дуже широкий, тому в економіці можуть знайти себе зовсім різні люди. Отже, наше майбутнє– за економічними спеціальностями.

Міжнародний бізнес

Спеціальність «Міжнародний бізнес» традиційно займає лідуючі позиції у світових рейтингах найпрестижніших професій. Одна з головних переваг цієї професії полягає у її актуальності та затребуваності, як на українському, так і на світовому ринках.

За спеціальністю «Міжнародний бізнес» здійснюється підготовка фахівців, які можуть працювати як керівники всіх рівнів управління, кваліфікованих спеціалістів у виробничих, економічних, логістичних, кадрових, маркетингових та інших функціональних підрозділах підприємств.

Перед успішними бізнесменами та менеджерами (управлінцями) відкриваються широкі можливості та великі перспективи у кар’єрному зростанні, а також, відповідно до світових рейтингів, їм простіше знайти стабільну та високооплачувану роботу.

Менеджери – це ті фахівці, від яких залежить успіх комерційної діяльності тієї чи іншої організації.

Хороший менеджер – це хороший аналітик. Спеціаліст повинен володіти абсолютним умінням аналізувати будь-які ситуації. Також він повинен відрізнятися далекоглядністю. Тобто важливим є вміння прораховувати наперед кожен крок, адже від цього буде залежати успіх угоди, а, отже, і прибуток компанії. Він має бути не лише керівником, але й також лідером для своїх підлеглих.

Менеджери, що займають керівні посади, повинні виконувати досить великий обсяг робіт. Важливим моментом можна назвати те, що саме цей фахівець відповідає за успішну діяльність комерційної організації. В першу чергу він повинен продумати шляхи розвитку компанії. Виходячи з поставлених цілей, будуть розроблені способи їх досягнення. Для цього варто навчитися правильно ставити завдання для підлеглих. Це дозволить ефективно організувати робочий процес і структурувати діяльність підприємства, здійснювати контроль виконання поставлених завдань. Важливо грамотно розподілити обов’язки між співробітниками організації та навчитися мотивувати підлеглих.

Професія менеджера-управлінця не перестає бути актуальною, оскільки торгівельно-ринкові відносини будуть існувати завжди, а для організації ефективного бізнесу та отримання максимального прибутку потрібні гарні фахівці.

Фінанси

Фінансова складова – один із найважливіших аспектів людської діяльності. Це стосується як приватних осіб, так і окремих організацій, компаній і підприємств. Грамотне управління грошовими ресурсами вимагає певних знань, навичок і досвіду, якими володіють представники професії «фінансист».

Фінансист – це фахівець, який знається на всіх тенденціях фінансових ринків, вміє грамотно прогнозувати зміни та успішно вкладати гроші в різні проекти, аналізуючи ризики.

Фінансист входить до числа найпрестижніших професій сучасності. Фахівці даної сфери діяльності досить високо цінуються за умови їх високої кваліфікації, а саме є затребуваними не лише у великих компаніях та на виробництвах, але і також як консультанти приватних осіб.

До переваг професії фінансиста відноситься багатогранність даної спеціальності. Спеціаліст може працювати, як в банку, так і в страховій компанії, як в кредитній організації, так і в інвестиційній компанії, а також у власному бізнесі. Тому такий фахівець може у будь-який час знайти вигідне місце роботи.

Перед фінансистом стоїть завдання – отримати максимальний прибуток від вкладених коштів. Все інше: методи, засоби, інструменти, вибір адресата вкладень – він визначає сам. Іншими словами, від професіоналізму фінансиста безпосередньо залежить економічний розвиток як окремо взятого підприємства, так і держави в цілому.

Тому, обираючи Вищий навчальний заклад, ми зупинили свій вибір на Міжнародному університеті фінансів, адже він має практико-орієнтовані програми, які базуються на сучасному досвіді провідних вітчизняних та зарубіжних університетів у сферах міжнародного бізнесу та фінансів, а 80% випускників Міжнародного університету фінансів працюють саме за тим фахом, який вони здобули в університеті.

Студенти Міжнародного університету фінансів Литвак Тетяна (група Е-51), Захарова Галина (група ФК-51)