«Різноманітне керівництво не лише
приємна, але й необхідна в бізнесі річ»
Заява компанії Daimler

Одним із кліше, як у випадку з більшістю, є загальновідоме твердження, згідно з яким менеджери часто схильні приймати на роботу людей, що подібні на них, тобто мають схильність, до прикладу, наймати представників чоловічої статі. Якщо цей факт залишити надалі без заперечень, то така поведінка може призвести до того, що компанії будуть укомплектовані однорідними клонами – людьми з однаковою підготовкою й однаковим поглядом на те, як керувати бізнесом.

І навпаки, коли організації активно прагнуть до різноманітності наймаючи людей з різних культур та соціально-економічних умов життя, людей різної статі та віку – то вони стають більш динамічними та здатними до прогресивного розвитку.

Широка різноманітність означає більший масштаб креативності – чим різнорідніші джерела поглядів в компанії, тим ймовірніше, що буде практикуватись креативне мислення і нестандартне вирішення проблем. Дослідження показали, що різноманіття також може побороти шаблонне мислення, дискомфорт в груповій динаміці, які можуть пригнічувати інновації та розвиток. У командах менша ймовірність того, що ідеї не зіткнуться з жодними перешкодами.

Настав час, коли географічна відкритість, культурне різноманіття та толерантність – це не побічні явища, а головні чинники економічного прогресу. Близькість, відкритість та різноманітність тісно взаємодіють із технологічними інноваціями та людським капіталом – ключовими двигунами економічного процвітання. Дійсно, можна навіть припустити, що вони забезпечують рушійну силу інтелектуальної, технологічної та креативної еволюції.

Давайте подивимось на декілька найефективніших економічних переваг різноманітності на робочих місцях.

1. Різноманітна робоча сила стимулює економічне зростання. Наприклад, дослідження у McKinsey & Company показало, що збільшення загальної частки жінок у робочій силі з 37% усіх робочих місць до 47% протягом останніх 40 років – склало близько чверті поточного ВВП.

2. Різноманітність сприяє створенню більш творчої та інноваційної робочої сили. Наймання працівників з різними кваліфікаціями, навиками та досвідом є ключем до ефективного вирішення проблем бізнесу. Точно так само різноманітність породжує творчість та інновації. З 321 великих глобальних підприємств – компаній, що мають щонайменше 500 мільйонів доларів у дослідженні Forbes у 2011 році, 85 відсотків погодились або рішуче погодились, що різноманітність має вирішальне значення для стимулювання інновацій на робочому місці.

3. Різноманітність власників бізнесу країни допомагає підвищити зайнятість та розвивати економіку. Наприклад, в США жінки з темним кольором шкіри володіють 1,9 мільйонами компаній. Ці компанії заробляють близько 165 мільярдів доларів щорічно і нараховують близько 1,2 мільйона людей. Таким чином, різноманітність на робочому місці необхідна для створення конкурентоспроможної економіки в глобалізованому світі. Підприємства повинні продовжувати отримувати вигоду від зростання кількості жінок у бізнесі.

Окрім того, різноманітність не обмежується демографічними характеристиками працівника. Вона може просто включати створення міжфункціональних команд, які об’єднують погляди людей з усіх відділів компанії – маркетинговій команді, наприклад, може пригодитися розуміння суті операцій чи фінансів. Проте, незалежно від контексту, монохромний підбір кадрів може призвести до зупинки розвитку компанії, а різноманітність якраз бореться з цим.

Наша зростаюча різноманітність – це прекрасна можливість стати більш конкурентоспроможною державою у світовій економіці, скориставшись унікальними талантами та внесками, які приносять різноманітні громади.

Ольга Іляш