Правила прийому

Як вступити до магістратури на програму Фінансовий інжиніринг?

Тривалість навчання:
• на основі профільної освіти – 1 рік 6 місяців
• на основі непрофільної освіти – 2 роки

Форми навчання:
• денна (очна)
• модульна (очно-заочна): двічі на місяць – четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30

Мова програми: українська, англійська

Вартість навчання: 21000 грн/рік (очна та очно-заочна форми)*

Залишилися питання? Подзвоніть за телефонами (044) 277 84 82, 204 97 27, (097) 149 28 22, (050) 413 43 46

Заповніть реєстраційну форму та отримайте запрошення на день відкритих дверей

*вартість навчання при умові оплати 1 раз на рік. Детальніше про оплату читайте тут.

Інші магістерські програми, які можуть вас зацікавити:

Фінансова аналітика

Електронний бізнес

Корпоративні фінанси

Магістерська програма «Фінансовий інжиніринг»

в рамках спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Нова програма. Перший набір у 2017 році.

Актуальність створення освітньої програми підготовки магістра «Фінансовий інжиніринг» була обумовлена швидким розвитком світових фінансових ринків і появою нових фінансових інститутів, які потребують висококваліфікованих фахівців в області адаптації існуючих і створення нових фінансових інструментів щодо захисту активів від різних фінансових ризиків.

Мета програми «Фінансовий інжиніринг» є підготовка висококваліфікованих фахівців, які:

 • володіють глибокими теоретичними знаннями в області фінансів, методами економічного аналізу та моделювання фінансових ринків, методами аналізу діяльності інвестиційних банків, методами оцінки фінансових ризиків, методами оцінки вартості цінних паперів та похідних фінансових інструментів і операцій з ними
 • вміють аналізувати звітність підприємств і організацій та проводити діагностику їх фінансового стану формувати лінійку роздрібних фінансових продуктів
 • здатні управляти портфелем цінних паперів
 • оцінювати вартість фінансових активів, готувати аналітичні огляди
 • оцінювати і розробляти заходи щодо виявлення та управління ризиками в діяльності клієнтів і пропонувати відповідні інструменти зниження цих ризиків
 • управляти системами фінансової інформації
 • працювати з похідними фінансовими інструментами

Дисципліни, що передбачаються в рамках магістерської програми для освоєння широкого спектру компетенцій:

 1. Макроекономіка (поглиблений рівень). Економетрика (фінансовий аспект). Теорія фінансів.
 2. Кількісні методи в економіці. Фінансові ринки, інститути і інструменти. Конструювання і управління інвестиційним портфелем. Фінансові ринки: проблеми і рішення. Аналіз цінних паперів і похідних фінансових інструментів.
 3. Ризик менеджмент (управління фінансовими ризиками). Структурування угод по злиттю і поглинанню. Світові фінансові ринки. Конструювання складних фінансових продуктів. Інвестиційні стратегії на фінансових ринках. Правове регулювання ринку цінних паперів. Діагностика фінансового стану компанії. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів. Фонди колективного інвестування. Сек’ютиризація фінансових активів. Стратегії інвестування на ринку боргового капіталу. Фінансовий лізинг і факторінг. Управління особистим капіталом. Платіжні системи в Інтернет. Основи криптографії. Цифрова валюта і кіберзлочинність.

Закріплення отриманих знань і розвиток практичних навичок роботи здійснюється студентами в ході проходження практики та стажування в підрозділах інвестиційних і фінансових компаній.

Де можуть працювати випускники програми?

 • Інвестиційні та комерційні банки
 • Недержавні пенсійні фонди
 • Управляючі компанії
 • Страхові компанії
 • Хедж-фонди
 • Компанії, які торгують цінними паперами за допомогою електронних засобів
 • Маркет-мейкери опціонного ринку і розрахункові палати
 • Регулятори, що регулюють і контролюють фінансові ринки

Цільова аудиторія
Цільовою аудиторією даної магістерської програми є випускники провідних технічних і економічних вузів країни, що мають високий рівень математичної підготовки і орієнтовані на роботу в фінансовому секторі. А також для бажаючих увійти в нову для себе професійну область в сфері фінансів.
Наша програма розрахована для амбітних динамічних студентів, які вміють планувати свій час і концентруватися на виконанні інтелектуальних завдань.

Переваги програми:

 • Програма «Фінансовий інжиніринг» практико-орієнтована.
 • Поглиблене вивчення англійської мови в Центрі іноземних мов обов’язкове. В кінці першого року слухачі здають незалежний екзамен з англійської мови за міжнародними стандартами. На другому році навчання програма передбачає вивчення окремих дисциплін англійською мовою. Студенти також можуть факультативно вивчати французьку, китайську, португальську, німецьку, іспанську, польську та інші мови.
 • Для викладання окремих курсів програми залучаються практики, що працюють у вітчизняних та міжнародних компаніях.
 • Студентам пропонується вибір курсів.
 • Студенти беруть участь в проектах проектно-дослідницького семінару «Сучасні проблеми розвитку фінансових ринків».
 • Студентам пропонуються майстер-класи, проекти, кейси і семінари із залученням провідних фахівців фінансового ринку.
 • Студенти програми можуть брати участь в міжнародних стажуваннях або пройти навчання за однією з програм подвійних дипломів, з виїздом для навчання за кордон і отриманням двох дипломів – диплома магістра МУФ і диплома магістра одного із зарубіжних університетів-партнерів університету.
 • Вечірні та суботні заняття дозволяють студентам вчитися і працювати одночасно.
 • Студенти набувають корисні зв’язки для майбутньої кар’єри.