Правила прийому

Як вступити до магістратури на програму Електронний бізнес?

Тривалість навчання:
• на основі профільної освіти – 1 рік 6 місяців
• на основі непрофільної освіти – 2 роки

Форми навчання:
• денна (очна)
• модульна (очно-заочна): двічі на місяць – четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30
Мова програми: українська, англійська

Вартість навчання: 21000 грн/рік (очна та очно-заочна форми)*

Залишилися питання? Подзвоніть за телефонами (044) 277 84 82, 204 97 27, (097) 149 28 22, (050) 413 43 46

Заповніть реєстраційну форму та отримайте запрошення на день відкритих дверей

*вартість навчання при умові оплати 1 раз на рік. Детальніше про оплату читайте тут.

Інші магістерські програми, які можуть вас зацікавити:

Стратегічне управління бізнесом

Фінансовий інжиніринг

Економіка та управління в рітейлі

Магістерська програма «Електронний бізнес»

в рамках спеціальності 073 «Менеджмент»

Нова програма. Перший набір у 2017 році.

Актуальність створення освітньої магістерської програми «Електронний бізнес» була обумовлена великою потребою в підготовці фахівців для електронного бізнесу, який виник на основі розвитку інформаційних і комунікаційних технологій і є відображенням існуючої стійкої тенденції віртуалізації різних сфер діяльності. Інформаційні технології забезпечують взаємодію ділових партнерів і створюють інтегрований ланцюг доданої вартості. Поняття «електронний бізнес» охоплює весь ланцюг взаємовідносин з партнерами і замовниками і включає поняття електронної комерції. З розвитком інформаційних технологій міждисциплінарний характер електронного бізнесу буде лише посилюватися. Сьогодні компетенції фахівців в цій області затребувані, практично у всіх сферах бізнесу, так як сучасний бізнес активно використовує Інтернет-технології не тільки в цілях інформування і реклами, але також для розробки і продажу товарів і послуг, інтегрованого управління ресурсами компанії. Нове покоління ERP-систем є Інтернет-орієнтованим, що передбачає участь в їх розробці та експлуатації кваліфікованих фахівців, які вміють вести бізнес у віртуальному середовищі.

Мета програми «Електронний бізнес» є підготовка висококваліфікованих фахівців, які:

 • володіють глибокими знаннями в області економіки, менеджменту, інформатики та інтернет-технологій, для роботи в великих онлайнових і офлайнових компаніях, а також вміють організовувати власний бізнес
 • знають характеристики стану ринку електронного бізнесу і тенденції його розвитку, основні моделі електронного бізнесу, типові етапи організації бізнесу з використанням мережі Інтернет та документацію
 • вміють визначати цілі і завдання проектів в сфері електронного бізнесу, розробляти комерційну пропозицію на виконання проекту, вибирати і застосовувати методи роботи під конкретну задачу проекту; планувати і документувати етапи проекту, аналізувати отримані результати, розробляти рекомендації з управління відповідним проектом
 • мають навички підготовки пропозицій щодо поліпшення діяльності підприємства на основі використання ІТ

Дисципліни, що передбачаються в рамках магістерської програми для освоєння широкого спектру компетенцій:

 1. Методологія і інструментарій для моделювання бізнес-процесів. Системний аналіз і проектування. Економіко-математичне моделювання. Вдосконалення архітектури підприємства.
 2. Підприємництво і моделі бізнесу в Інтернет. Управління Інтернет-проектами. Технологічні основи розробки і управління Інтернет-проектами. Дослідження в Інтернет. Правові основи високотехнологічного бізнесу. Інтелектуальні агенти і агентні системи. Аналіз поведінки споживача в комерційних інформаційних мережах. Інтернет-маркетинг. Реклама і PR в Інтернет.
 3. Управління електронним підприємством. Управління знаннями і інновації. Інформаційні системи управління ефективністю бізнесу. Управління інформаційною безпекою. Економіка корпоративної інформатизації. Управління операційними ризиками. Платіжні системи в Інтернет. Лідерство і управління командою. Мобільна комерція. Електронна комерція. Хмарні технології. Платіжні системи в Інтернет. Основи криптографії. Цифрова валюта і кіберзлочинність.

Цільова аудиторія
Цільовою аудиторією даної магістерської програми є випускники провідних технічних і економічних вузів країни, що мають високий рівень математичної підготовки і орієнтовані на роботу в електронному бізнесі. А також для бажаючих увійти в нову для себе професійну область управління електронним підприємством.
Наша програма розрахована для амбітних динамічних студентів, які вміють планувати свій час і концентруватися на виконанні інтелектуальних завдань.

Переваги програми:

 • Програма «Електронний бізнес» практико-орієнтована.
 • Поглиблене вивчення англійської мови в Центрі іноземних мов обов’язкове. В кінці першого року слухачі здають незалежний екзамен з англійської мови за міжнародними стандартами. На другому році навчання програма передбачає вивчення окремих дисциплін англійською мовою. Студенти також можуть факультативно вивчати французьку, китайську, португальську, німецьку, іспанську, польську та інші мови.
 • Для викладання окремих курсів програми залучаються практики, що працюють у вітчизняних та міжнародних компаніях.
 • Студентам пропонується вибір курсів.
 • Студенти беруть участь в проектах проектно-дослідницького семінару «Електронний бізнес: дослідження, розробки, навчання».
 • Студентам пропонуються майстер-класи, проекти, кейси і семінари, що проводяться висококваліфікованими експертами з бізнесу.
 • Студенти програми можуть брати участь в міжнародних стажуваннях або пройти навчання за однією з програм подвійних дипломів, з виїздом для навчання за кордон і отриманням двох дипломів – диплома магістра МУФ і диплома магістра одного із зарубіжних університетів-партнерів університету.
 • Вечірні та суботні заняття дозволяють студентам вчитися і працювати одночасно.
 • Студенти набувають корисні зв’язки для майбутньої кар’єри.