Програма фахового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра, галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051  Економіка

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 073 Менеджмент