Програма фахового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра, галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 051 Економіка
Програма фахового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 071 Облік та оподаткування
Програма фахового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Програма фахового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 073 Менеджмент
Програма фахового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня магістра, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність