ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Денна форма навчання є основною формою здобуття ступеня бакалавра.

Навчальний процес за денною формою навчання передбачає особистісний контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання глибоких системних знань, стійких умінь та компетенцій з кожної дисципліни, що передбачена навчальним планом.

Інтерактивні методи та інноваційні технології навчання, які використовуються при проведенні занять,  дозволяють підвищити рівень освіти, сприяють формуванню навичок та вмінь студентів, що будуть ним використані в подальшій професійній діяльності.

Діалогова форма проведення лекцій дозволяє активізувати мислення студентів, залучає їх до фор­мулювання висновків, пригадування попереднього матеріалу, наведення влас­них прикладів.

Отримані знання на заняттях дозволять кваліфіковано вирішувати професійні завдання, орієнтовані на досягнення найвищого результату.

Студенти денної форми навчання зобов’язані відвідувати всі заняття згідно з розкладом занять та своєчасно виконувати навчальні завдання.

Розклад занять денної форми навчання

1 пара 2 пара 3 пара 4 пара 5 пара
845 – 1005 1025 – 1145 1205 – 1325 1340 – 1500 1520 – 1640

ВСТУП НА І КУРС (БАКАЛАВРАТ)
ВСТУП ДЛЯ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ (БАКАЛАВРАТ)