Освіта: вища, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціальність «Менеджмент організацій», диплом з відзнакою.

Вчений ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 2012 р.

Вчене звання: Доцент кафедри економіки підприємства, 2015 р.

Наукові інтереси: Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств; стратегія підприємства; інновації в енергетичній сфері; сталий розвиток.

Наукова діяльність

Автор понад 100 наукових праць, зокрема, зокрема, 3 монографій, понад 70 наукових статей у міжнародних та українських фахових виданнях та методичних рекомендацій.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZKFFpmEAAAAJ&hl=uk
ORCID: 0000-0002-2339-0377
Scopus Author ID:  57223939703
E-mail: o.o.trofymenko@gmail.com

Наукові та професійні досягнення

 • Членкиня редколегії наукового журналу «Підприємництво та інновації» (Україна)
 • Сертифікований спеціаліст SAP ERP
 • Членкиня Української асоціації розвитку менеджменту та бізнес освіти (УАРМБО)
 • Сертифікована випускниця міжнародного курсу «SDI-01 Introduction to GIS for SDI/Вступ до геоінформаційних систем для інфраструктури просторових даних»
 • Керівництво науковими та дипломними роботами студентів на Всеукраїнських конкурсах дипломних та наукових робіт з економіки (6 робіт зайняли призові місця, у 2012-2021 рр., 45 наукових тез студентів).
 • Керівництво студентськими командами у конкурсах та підготовкою до олімпіад (3 призові місця у студентських змаганнях та конкурсах).
 • Керівник аналітичного дослідження на тему «Завдання-акселератори досягнення Україною Цілей сталого розвитку для Цілей 8, 9, 12 та 17» за науково-дослідною програмою «Синергія знань, досвіду та креативності заради майбутнього» (проект в межах Меморандуму про співпрацю Міжнародного університету фінансів та Міністерства економіки України). 1 місце за результатами конкурсу на краще дослідження в межах теми.
 • Участь у Першому Добровільному національному огляді щодо Цілей сталого розвитку в Україні

Друковані видання (за останні 5 років)

Монографії:

 1. Liubov Smoliar, Olha Ilyash, Nataliia Koba, Olena Trofymenko Knowledge management competence for achieving competitive advantage of professional growth and development: monograph. BA School of Business and Finance, Riga, Latvia, 2021. 453 p. («Strategic imperatives of knowledge management in an organization», p. 70 – 96).
 2. Voitko S,, Trofymenko O. Territories’ development: social, economic and humanitarian issues: collective monograph / [edited by Tetyana Nestorenko, Sławomir Śliwa]. Opole, Poland: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. («Amalgamated territorial communities as a form of decentralization of local government and ensuring the quality and safety of life of the population», p. 354 – 362).

 

Публікації у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних SciVerse Scopus і Web of Science та виданнях інших країн:

 1. Voitko S., Trofymenko O., Moghaddami S. Analysis of the factors that ensure the possibility of developing economic relations in the field of renewable energy between Ukraine and Turkey. Journal of Economy, Culture and Society. 2021. №63. P. 1-23. DOI: 10.26650/JECS2020-0035 (Наукометричні БД: Web of Sciense)
 2. Olha Ilyash, Daria Doroshkevich, Olena Trofymenko Multivariate analysis of export and import activities in the area of international trade of Ukraine with India and foreign countries. Finance India, 2021, №1 (Наукометричні БД: Scopus)
 3. Olha Ilyash, Ruslan Lupak, Taras Vasyltsiv, Olena Trofymenko, Iryna Dzhadan Мodelling of the dependencies of the marketing efficiency, innovation and
  technological activities indicators and industrial development. Ekonomika. 2021. № 100 (1), P. 94-116. DOI: https://doi.org/10.15388/Ekon.2021.1.6 (Наукометричні БД: Scopus)
 4. Voitko Serhii, Trofymenko Olena, Pavlenco Tetiana Decarbonisation of the economy through the introduction of innovative technologies into the energy sector. E3S Web Conf. Volume 255, 2021 International Conference on Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering (ISCMEE 2021) (Наукометричні БД: Scopus, Web of Sciense)
 5. Трофименко О. О. Теоретичні основи становлення та розвитку системи інновацій в енергетиці як передумова декарбонізації та екологізації економіки. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). Люблін, 2020 № 8(36).

 

Статті у наукових фахових виданнях, які входять до міжнародних науково-метричних баз:

 1. Трофименко О. О. Стимулювання розвитку IT-індустрії у частині досягнення ЦСР 9 як передумова інноваційного розвитку економіки. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 60-1. С. 53-58. Індексується в наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar
 2. Смоляр Л.Г., Іляш О.І., Трофименко О.О., Джадан І.М. Екологічний складник забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в умовах
  Індустрії 4.0. Регіональна економіка. 2021. №1(99). С. 55-65.
 3. Смоляр Л. Г., Трофименко О. О. Трансформація сфери відновлюваної енергетики на основі управління знаннями. Підприємництво та інновації. 2020. №7. С. 69-74. doi: 10.37320/2415-3583/7.11. Індексується в наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar.
 4. Іляш О., Трофименко О., Колішенко Р. Провідні практики запровадження механізмів екологічного прогресу національної економіки. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 4. С. 42-50.
 5. Voitko S., Trofymenko O. Development of methodological foundations for the development of energy in Industry 4.0 in part of game theory and blockchain (Методологія розвитку енергетики на засадах Індустрії 4.0 у частині теорії ігор і блокчейну). Технологический аудит и резервы производства. 2021. №2/4 (58). С. 20-23.
 6. Трофименко О. О., Зоотопер М. А. Економіко–організаційні засади розвитку підприємств кондитерського ринку в Україні. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2019. № 24. С. 165–171.
 7. Трофименко О. О., Дорошкевич Д. В., Джадан І. М. Місце України у координатах цілей сталого розвитку (на прикладі цілей 8, 9, 12, 17). Економічний вісник НТУУ “КПІ”. 2020. № 17. С. 65-75. Індексується в наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 8. Трофименко О. О., Дорошкевич Д. В., Джадан І. М. Розвиток промисловості України на засадах глобальних цілей сталого розвитку. Підприємництво та інновації.  №11-1. С. 118-125. Індексується в наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar
 9. Трофименко О.О. Тенденції розвитку інновацій в енергетичній сфері в сучасних умовах. Економіка та суспільство. Вип. 22, 2020. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/142/136. Індексується в Google Scholar, Index Copernicus, CiteFactor, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Scientific Indexing Services (SIS).
 10. Тащеєв Ю. В., Войтко С. В., Трофименко О. О., Рєпкін О. О., Кудря Т. С. Глобальні тенденції розвитку водневих технологій у промисловості. Бізнес Інформ. 2020. №8. C. 103–114.
  https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-8-103-114. Індексується в Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Academic Journals Database, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo, BASE, OpenAIRE, WorldCat, Library Hub Discover, J-Gate , Research Bible, Google Scholar.
 11. Погребняк А.Ю., Трофименко О.О., Гушуляк В.В. Особоливості реалізації стартапів сфери АПК в умовах індустрії 4.0. – “Підприємництво та інновації”, випуск №6, грудень, 2018.
 12. Трофименко О. О. Трансформаційні ефекти енергетичної сфери у забезпеченні економічної стабільності України. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2019. № 16. С. 49 – 57. Індексується в наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar,  Directory of Open Access Journals (DOAJ).
 13. Трофименко О. О., Свєтлов А. І. Економічне зростання індустрії медичних виробів в Україні. Проблеми та перспективи розвитку національної економіки. 2019. №24. С. 31 – 39.
 14. Трофименко, О. О., Гушуляк, В. В. Компаративний аналіз розвитку стартапів в Україні та окремих країнах. Підприємництво та інновації. 2017. №4. С. 34-40 Індексується в наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar.