Освіта: вища, Міжнародний університет фінансів, спеціальність «Фінанси і кредит».

Вчений ступінь: доктор філософії за спеціальністю 051 «Економіка», 2021р.

Наукові інтереси: страхування, маркетинг, макроекономіка, інноваційна економіка, економічна та національна безпека

Наукова діяльність

Автор понад 40 наукових праць, зокрема, 2 монографії, понад 15 наукових статей у міжнародних та українських фахових виданнях та методичних рекомендацій.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=0L77gaAAAAAJ&hl=uk
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3887-4312
Scopus Автор ID: 57205261082
E-mail: iryna.dzh@gmail.com

Наукові та професійні досягнення:

 • Членкиня Української асоціації розвитку менеджменту та бізнес освіти (УАРМБО)
 • Участь у аналітичному дослідженні на тему «Завдання-акселератори досягнення Україною Цілей сталого розвитку для Цілей 8, 9, 12 та 17» за науково-дослідною програмою «Синергія знань, досвіду та креативності заради майбутнього». 1 місце за результатами конкурсу на краще дослідження в межах теми.
 • Участь у Першому Добровільному національному огляді щодо Цілей сталого розвитку в Україні

Друковані видання (за останні 5 років):

Монографії:

 1. Svitlana Hrynkevych, Iryna Dzhadan, Aranka Ignasiak-Szulc. Economic security at risk: findings from digitalization of the national economy at risk: findings from digitalization of the national economy : Collective monograph / Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Liubov Smoliar, Osman Yildirim. Bydgoszcz, Poland : University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2019. P. 86-102
 2. Іляш О.І., Джадан І.М. Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : монографія / за заг. ред. О.С. Власюка. Київ : НІСД, 2017. 384 с. С. 198–215

 

Публікації у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних SciVerse Scopus і Web of Science та виданнях інших країн 

 1. Olha Ilyash, Ruslan Lupak, Taras Vasyltsiv, Olena Trofymenko, Iryna Dzhadan Мodelling of the dependencies of the marketing efficiency, innovation and
  technological activities indicators and industrial development. Ekonomika. 2021. № 100 (1), P. 94-116. DOI: https://doi.org/10.15388/Ekon.2021.1.6 (Scopus)
 2. Ilyash O., Lupak R., Dzhadan I., Kolishenko R. Assessing structural components of investment and innovation provision of economic security in the basic types of economic activity. Journal of Economy Culture and Society. №63, P. 1-21. (Web of Science)
 3. Джадан І. М. (2019) Теоретичні засади кореляції промислово-технологічного розвитку країни та економічної безпеки держави. Norwegian Journal of development of the International Science. 2019. № 36. 9-14 (Index Copernicus, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 4. Ilyash O., Dzhadan I., Ostasz G. The influence of the industry’s innovation activities indices on the industrial products’ revenue of Ukraine. Economics and Sociology. 2018. №. 11 (4). P. 317–331. http://doi.org/10.14254/2071-789X.2018/11-4/21 (Scopus)
 5. Джадан И. Н. Эволюция интеграционного влияния развития национальной экономики на промышленно-технологический маркетинг. Іnternational Journal of New Economics and Social Sciences. 2017. № 2(6). С. 86-96 (Index Copernicus, Journal of New Economics and Social Sciences, ICI Journals Master List 2019, ICI World of Papers)

 

Статті у наукових фахових виданнях, які входять до міжнародних науково-метричних баз: 

 1. Джадан І. М. Напрями дослідження освітнього та наукового складників маркетингового забезпечення розвитку національної економіки в системі економічної безпеки – Держава та регіони – Запоріжжя., – Випуск № 1 (118). С. 17-23.  Індексується в наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar.
 2. Джадан І. М. Cистемний аналіз ризиків та загроз міжнародного, інвестиційного та екологічного складників промислово-технологічного розвитку на засадах маркетингу – Інтелект ХХІ. – Київ., – Випуск № 6. С. 32-38.  Індексується в наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar.
 3. Трофименко О. О., Дорошкевич Д. В., Джадан І. М. Місце України у координатах цілей сталого розвитку (на прикладі цілей 8, 9, 12, 17). Економічний вісник НТУУ “КПІ”. 2020. № 17. С. 65-75. Індексується в наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 4. Трофименко О. О., Дорошкевич Д. В., Джадан І. М. Розвиток промисловості України на засадах глобальних цілей сталого розвитку. Підприємництво та інновації.  №11-1. С. 118-125. Індексується в наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar
 5. Джадан І. М. Маркетингові індикатори промислово-технологічного розвитку в системі економічної безпеки. Підприємництво та інновації. 2019. №7. С. 39-43. Індексується в наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar
 6. Джадан І. М. Оцінювання промислово-технологічного розвитку України в системі маркетингових інструментів. Підприємництво та інновації». 2017. № 4. С. 41-48. Індексується в наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar
 7. Джадан І. М. Альтернативні стратегії промислово-технологічного розвитку України. Ефективна економіка. 2017. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua. Індексується в наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar
 8. Іляш О. І., Джадан І. М. Наукове підґрунтя еволюції маркетингових теорій та їх значимість у розвитку національної економіки. Науковий журнал «ScienceRise». 2017. № 6(35). С. 15-18. Індексується в наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar, Directory of Open Access Journals (DOAJ)