Освіта: вища, Львівська комерційна академія, спеціальність «Економіка підприємства», економіст, диплом з відзнакою.

Вчений ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю спеціальність 08.07.05 «Економіка торгівлі та послуг», 2005 р; доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 2013 р.

Вчене звання: Професор кафедри економіки підприємства, 2015 р.

Наукові інтереси: Макроекономічне регулювання, інноваційна економіка, економіка праці, соціальна політика, економічна та соціальна безпека

Наукова діяльність

Автор понад 250 наукових праць, понад 25 колективних монографій (3 одноосібні монографії, зокрема дві – видані у країнах ЄС англійською мовою), 7 посібників та підручників з Грифом МОН, 30 навчально-методичних робіт та 5 авторських свідоцтв.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=VpQeJr8AAAAJ&hl=uk
ORCID: 0000-0002-7882-3942
Scopus Author ID: 56607304100
E-mail: oliai@meta.ua

Відзнаки та нагороди:

 • 2020 р. – Почесний диплом Amity Global Academic Excellence Award “Highly respected in the world of education and acknowledged worldwide for duly propagating the doctrine of knowledge” (Нью Делі, Індія)
 • 2019 р. – Почесний диплом of WSG Bydgoszcz University “For many years of outstanding work as a Visiting Professor, excellent achievements in professional activity, dedication and commitment to the education and all activities that contributed to the development of the University” (Бидгощ, Польща)
 • 2018 р. – Державна відзнака, Подяка МОН УКРАЇНИ «За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність»
 • 2017 р. – Почесна грамота Київського національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” “За вагомий особистий внесок у формування молодіжного наукового середовища та державної політики в сфері розвитку наукового потенціалу молодих учених”.
 • 2017 р. – Почесна грамота Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України “За сумлінну працю в Інституті, зразкове виконання службових обовязків, високий професіоналізм та з нагоди 25- ї річниці утворення Національного інституту стратегічних досліджень.
 • 2009 та 2013 рр. – Почесні грамоти та премії Центральної спілки споживчих товариств України «За високі наукові досягнення та сумлінну працю».
 • 2012 р. – Номінант Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України в номінації “За наукові досягнення”.
 • 2010 р. – Премія Львівської обласної держадміністрації та обласної ради для працівників вищих навчальних закладів Львівщини «Талановитий молодий учений і спеціаліст».

 

Наукові та професійні досягнення:

 • Членкиня спеціалізованої вченої Ради Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 04.01 – Економічна безпека держави. Членкиня спеціалізованої вченої Ради Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне) по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
 • Членкиня Секції «Економіка» Експертної Ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок учених. Голова Секції “Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства” Експертної Ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених (2016-2019).
 • Експерт European Commission in the Expert area Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency programmes COSME # EX2014D229233 (https://ec.europa.eu/research/participants/experts/web/cv.
 • Член Європейської асоціації економістів з праці (European Association of Labour Economists) (2010-2015).
 • Експерт (радник) з оцінювання та експертизи програм відповідно до стандартів AQF (Amity University, Нью-Делі, Індія).
 • Голова правління Громадської організації «Академічний простір» (м. Львів). Членкиня of Centrum Badań Europy Środkowej i Wschodniej (Torun, Poland, 2020-2024) https://www.econ.umk.pl/wydzial/centra/centrum-badan-europy-srodkowej-i-wschodniej/
 • Членкиня редколегії наукових журналів WSIiU i CEASC „Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja; doświadczenie” (Польща), “Стратегічні пріоритети”, «Проблеми економіки» та “Підприємництво та інновації” (Україна).
 • Рецензент у Міжнародних наукових журналах, індексованих у Scopus: Bulletin of Geography. Socio-economic Series (з 2019 р. ); The International Journal Covering All Aspects of Land Use (з 2018 р.); Ekonomika (з 2020 р.)
 • Керівництво науковими та дипломними роботами студентів на Всеукраїнських конкурсах дипломних та наукових робіт з економіки (7 робіт зайняли призові місця у 2012-2021 рр.).
 • Під керівництвом захищено 5 кандидатів економічних наук.

 Друковані видання, авторські свідоцтва (за останні 5 років):

Автор 5 авторських свідоцтв.

 • Англомовна одноосібна монографія “European aspirations of ukraine in the context of the social security and regional socio-economic development” Volume 1 “State social policy and means of convergence of the social security system of Ukraine and  the EU (Collection of research studies, 2010-2018)СВ. №95213 (2020);
 • Англомовна одноосібна монографія “European aspirations of ukraine in the context of the social security and regional socio-economic development” Volume 2 “Social dimension and economic transformations of Ukrainian regions development” (Collection of the research studies, 2010-2018)СВ. №95214 (2020);
 • Одноосібна монографія «Tрансформації системи соціальної безпеки україни: регіональний вимір»   СВ. №95034 (2019);
 • Наукова стаття “Directions to Ensure the Implementation of the State Policy Reforms in the Social Sphere”, СВ. № 95511 (2020);
 • Навчальний посібник “Економіка праці та соціально-трудові відносини» (у співавторстві)  СВ. № 95437 (2020).

 

Монографії:

 

 1. Liubov Smoliar, Olha Ilyash, Nataliia Koba, Olena Trofymenko (2021). Strategic Imperatives Of Knowledge Management In An Organization. Knowledge management competence for achieving competitive advantage of professional growth and development: monograph. BA School of Business and Finance, Riga, Latvia,70-97.
 2. Інноваційні засади управління людськими ресурсами: можливості, виклики, пріоритети досягнення соціально- економічної безпеки : колективна монографія / Г.  Ю.  Міщук,  О.  І.  Дяконенко,  О.  І.  Іляш та ін./  за наук.  редакцією д. е. н.,  професора Міщук Г.  Ю. –  Рівне :  НУВГП, 2020. – 408  с.
 3. Economic security at risks: findings from the digitalization of National economy// Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Liubov Smoliar, Osman Yildirim]. – Vol. 5. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2019. – 316
 4. Future of human resources management under the digitalization circumstances/ Olga Ilyash, Osman Yildirim, Pavlo Blokhin // Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Liubov Smoliar, Osman Yildirim]. – Vol. 5. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2019. – 316
 5. Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції : Монографія / Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Іляш О. І., та ін. – Львів : ННВК “АТБ”, 2018. – 303 с.
 6. Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : монографія [О.С. Власюк, А.І. Мокій, О.І. Іляш, В.І. Волошин, М.І. Флейчук, Т.О. Власюк та ін.] / за заг. ред. О.С. Власюка. – К. : НІСД, 2017. – 384 с.
 7. Socio-economic reforms of the national economy recovery: the experience of Ukraine: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Liubov Smoliar, Larysa Frolova]. – Vol. 4. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2018. – 378 p.
 8. Modelling of the mechanisms to restore the national economy: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Wieslaw Olszewski, Svitlana Hrynkevych]. – Vol. 3. –Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2017. – 318p.
 9. Structural Risks and Systemic Dynamics of Socio-Economic Development of the National Economy: the European Vector // Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Marzena Sobchak-Michalovskа, Liubov Smoliar, Іryna Kreidych]. – Vol. 2. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy Publishing, 2017. – 299 p.
 10. Ilyash O.I. The instruments of the socio-economic development of the Ukrainian border cities in a cross border space // Socio-economic potencial of cross-border cooperation: international collective monograph / Edited by Semen Matkowsky, Marek Cierpial-Wolan. – Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine); University of Rzeszoow (Poland). – 2017. – s. 40-53.
 11. Механізми реалізації державної політики регулювання соціального діалогу та активізації соціальної відповідальності на підприємствах торгівлі: [монографія] Т.Г. Васильців, В.І. Волошин та ін./ За заг. ред. О.І.Іляш, Л.Г.Смоляр, І.С.Мазярко]. – Київ, 2017. –  381 с.
 12. Теоретико-методичні засади та прикладні інструменти управління інтелектуально-кадровим забезпеченням підприємств / [монографія] [С.С. Гринкевич, Т.Г. Васильців, Н.Р. Гураль, О.І. Іляш та ін.]; за загальною редакцією С.С. Гринкевич, Т.Г. Васильціва – Львів : ІПІЕНД, 2017. – 354 с.
 13. Напрями та засоби розвитку сільських територій в контексті зміцнення соціально-економічної безпеки України: [монографія] О.І.Іляш, В.І.Волошин та ін./ За ред. д.е.н., проф. Т. Г. Васильціва, к.е.н., доц. В. В. Бойка. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – 262 с.
 14. System transformations of the national economy: challenges and expectations // Collective monograph : [Edited by: Olexandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Wieslaw Olszewski, Magdalena Osinska, Volodymyr Voloshyn]. – University of Economy Publishing, Bydgoszcz, Poland, – 242 p.
 15. National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine : Collective monograph. // Olga Ilyash, Nataliya Buhgajchuk .– Vol. 1. “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 472 p.
 16. Підприємства на ринку товарів і послуг: соціальний діалог і соціальна відповідальність /монографія // О.І. Іляш, І.П. Міщук та ін. [під ред. Н.Г. Міценко]. – Львів : Видавництво ЛТЕУ, 2016. – 246 c.
 17. Transformacja gospodarcza w Polsce: Monografia// Olga Ilyash, Nataliya Buhgajchuk, inn / Collective monograph // [Redakcja naukowa :Mirosław Geise, Jarosław Oczki, Dariusz Piotrowski]. Wydawnictwo WSG. – Bydgoszcz, Polska, 2016. – 284 Str.

 

Публікації у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних

SciVerse Scopus і Web of Science

 1. Olha Ilyash, Dariia Doroshkevych, Olena Trofymenko, Manoj Sharma &Namita Sahay (2021). Multivariate analysis of export and import activities in the area of international trade of Ukraine with India and foreign countries. Finance India. XXXV (1), March: 111-134. URL: https://financeindia.org/data/2021/FI351/FI-351-Art05.pdf  (Scopus)
 2. Olha Ilyash, Ruslan Lupak, Taras Vasyltsiv, Olena Trofymenko and Iryna Dzhadan (2021), Modelling of the Dependencies of Industrial Development on Marketing Efficiency, Innovation and Technological Activity Indicators. Ekonomika, 100(1), 94–116. DOI: https://doi.org/10.15388/Ekon.2021.1.6 (Scopus)
 3. Ilyash, O. Vasyltsiv, T. Lupak, R. and Get’manskiy, V. (2021). Models of efficiency of functioning in trading enterprises under conditions of economic growth. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 51(51): 7-24. DOI: http://doi.org/10.2478/bog-2021-0001(Scopus, Web of Science)
 4. Ilyash, O., Lupak, R., Dzhadan, I., & Kolishenko, R. (2021). Assessing structural components of investment and innovation provision of economic security in the basic types of economic activity. Journal of Economy Culture and Society, 63, 1-21.https://doi.org/10.26650/JECS2020-0038 (Web of Science)
 5. Frolova, L., Zhadko, K., Ilyash, O., Yermak, S., & Nosova, T. (2021). Model for opportunities assessment to increase the enterprise innovation activity. Business: Theory and Practice22(1), 1-11. https://doi.org/10.3846/btp.2021.13273 (Scopus)
 6. Anatoliy Mokiy, Olha Ilyash, Yuriy Pynda, Mariia Pikh, Vitalii Tyurin (2020). Dynamic Characteristics of the Interconnections Urging the Construction Enterprises Development and Regions Economic Growth. TEM Journal, 9(4),1550-1561.  DOI: https://doi.org/10.18421/TEM94-30 (Scopus, Web of Science)
 7. Olha Ilyash, Svitlana Hrynkevych, Liudmyla Ilich, Serhii Kozlovskyi, Nataliia Buhaichuk (2020). Economic Assessment of the Relationship Between Housing and Communal Infrastructure Development Factors and Population Quality of Life in Ukraine. Montenegrin Journal of Economics, Vol. 16, No. 3: 93-108. http://doi.org/10.14254/1800-5845/2020.16-3.8 (Scopus, Web of Science)
 8. Olha Ilyash, Osman Yildirim, Liubov Smoliar, Dariia Doroshkevych, Taras Vasylciv and Ruslan Lupak (2020). Evaluation of enterprise investment attractiveness under circumstances of economic development. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 47(47): 95-113. DOI: http://doi.org/10.2478/bog-2020-0006 (Scopus, Web of Science)
 9. Ilyash O., Dzhadan I., Ostasz G. (2018). The influence of the industry’s innovation activities indices on the industrial products’ revenue of Ukraine. Economics and Sociology, Vol. 11 (4): 317–331. http://doi.org/10.14254/2071-789X.2018/11-4/21(Scopus, Web of Science)

Статті у наукових фахових виданнях:

 

 1. Смоляр Л.Г., Іляш О.І., Трофименко О.О., Джадан І.М. Екологічний складник забезпечення інноваційного розвитку національної економіки в умовах Індустрії 4.0. Регіональна економіка. 2021. №1(99). С. 55-65.
 2. Іляш О., Трофименко О., Колішенко Р. Провідні практики запровадження механізмів екологічного прогресу національної економіки. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 4. С. 42-50.DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.04.042
 3. Смоляр, Л., Іляш, О., Колішенко, Р., & Литвак, Т. (2020). Бенчмаркери забезпечення «економічного прориву» України у технологічному та інноваційному напрямах. Інноваційна економіка, 0(5 – 6), 19-29. DOI:https://doi.org/10.37332/2309-1533.2020.5-6.3
 4. Іляш О. І., Бугайчук Н. В. Стратегічні цілі розвитку житлово-комунальної інфраструктури у напрямку забезпечення якості життя населення та реалізації національних економічних інтересів держави. Проблеми економіки. 2020. №1. C. 76–88.https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-1-76-88
 5. Іляш О.І., Блохін П. Становлення економіки миробудівництва у системі економічної безпеки держави. Проблеми економіки. – 2019. – №2 – C.45-52.DOI:32983/2222-0712-2019-2-45-52
 6. Іляш O. I., Дорошкевич Д. В., Даценко Ю. В. Зміна експортно-імпортних товарних потоків України у міжнародній торгівлі внаслідок російської окупації. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 8. С. 11–18. DOI: 32702/2306-6814.2019.8.11
 7. Васильців Тарас Григорович, Іляш Ольга Ігорівна, Лупак Руслан Любомирович. Проблеми та засоби конвергенції соціальної безпеки в Україні та ЄС // БИ. 2018. №12 (491). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemi-ta-zasobi-konvergentsiyi-sotsialnoyi-bezpeki-v-ukrayini-ta-es (дата звернення: 03.06.2021).
 8. Іляш, О.; Трофименко, О. О.; Дмитренко, В. Методи управління дебіторською заборгованістю підприємства. Підприємництво та інновації, 2018, n. 5, С. 40-46.
 9. Іляш О. І. Напрями державної політики забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків в оперативних цілях соціальної безпеки України. Проблеми економіки. 2018. №4. C. 71–78. https://doi.org/10.32983/2222-0712-2018-4-71-78
 10. Іляш O. I., Блохін П. В. Майбутнє hr менеджменту: тенденції, ризики, мотивація. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6575 (дата звернення: 03.06.2021). DOI: 32702/2307-2105-2018.10.3
 11. Іляш О., Ю.М. Расчотова. The theory and practice of creating brands on the market. Підприємництво та інновації : журнал / ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»; редкол.: Л.Г.Смоляр (голов. ред.) та ін. – Київ, 2017. – Вип. 4. – С.62-69
 12. Іляш Ольга, І. (2018). Напрямки забезпечення впровадження реформ державної політики в соціальній сфері. Стратегічні пріоритети45 (4), 91-97. Отримано з https://niss-priority.com/index.php/journal/article/view/37
 13. Іляш О. І., Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак Теоретико-методичні засади бізнес-планування реалізації стратегії конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому ринку України// Підприємництво та інновації. – 2017. – Вип. 3. – С. 13-19. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pidinnov_2017_3_4

 

 Підручники та посібники

 

 1. Економічна безпека суб’єктів підприємництва. Підручник / за ред. З.С. Варналія. Чернівці: Технодрук, 2020. – 458 с. ISBN 978-617-7611-65-2
 2. Іляш О.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Практикум [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студ. спеціальності 051 «Економіка»/ КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О.І. Іляш, С.С. Гринкевич, О.А.Шевчук, С.М. Савченко, Н.О. Черненко, Т.В. Обелець (За заг. редакцією проф. О.І. Іляш). – Електронні текстові дані (1 файл: 2 Мбайта). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 167 с.
 3. Економіка підприємництва. підручник / Іляш О.І. та ін. за ред. д.е.н., проф. Фролової Л.В. -Одеса: Бондаренко М.О., 2020. – 708 с. (16.1-16.4, С. 258-270)
 4. Іляш О.І. Формування кадрового потенціалу об’єднаних територіальних громад // Навчально-методичний посібник / С.С. Гринкевич, О.І. Іляш, О.О. Брух [та ін.]. – Львів : Бадікова Н.О., 2017. – 120 c.

 

Аналітичні записки до Адміністрації Президента України.

Напрями державної політики у сфері забезпечення рівних можливостей жінок та чоловіків (2019 р.)

 1. Системні заходи з протидії соціальній напруженості в умовах обмеженості ресурсів (2017 р.).
 2. Напрями забезпечення співробітництва у сфері зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей населення в рамках реалізації економічної складової угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2016 р.)
 3. Соціальна політика як чинник забезпечення збалансованого регіонального розвитку (на прикладі західних регіонів України (2015 р.).
 4. Щодо розвитку соціальної інфраструктури прикордонних територій західних регіонів України (2014 р.).
 5. Щодо підвищення ефективності регулювання ринку праці у прикордонних районах західних регіонів України (2013 р.).
 6. Щодо перспективних організаційно-економічних засобів підвищення якості соціальних послуг (2012 р.).
 7. Напрями розвитку ринку праці у прикордонних районах України (2010 р.).