Риторика мовлення (англійська мова)

Курс спрямований на засвоєння слухачами основ ораторського мистецтва, правил мовленнєвого етикету в діалогічній і монологічній формах спілкування (доповідь, перемовини, бесіда тощо), навичок публічних виступів і презентацій, виразного читання текстів різних жанрів.

Курс поєднує короткий виклад теоретичного матеріалу та практичні тренінги з оволодіння риторичною майстерністю.

Теоретичні питання курсу охоплюють такі теми:

 1. Історія риторики і красномовства: культура і традиції. Принципи сучасної риторики та її значення у житті людини.
 2. Систематизація актуальних проблем риторики і теорії комунікації.
 3. Текст як об’єкт вивчення риторики. Жанри і структура тексту.
 4. Специфіка публічного мовлення в риторичному аспекті. Енергетика усного мовлення.
 5. Риторика у діловому мовленні.

Тематика групових та індивідуальних практичних занять і тренінгів:

 • культура усного мовлення;
 • правила мовленнєвого етикету;
 • підготовка та проголошення публічних виступів і презентацій;
 • ведення дискусії;
 • аргументація та переконання;
 • проведення співбесід, засідань, перемовин;
 • ведення ділових телефонних розмов;
 • виразне читання текстів різних жанрів;
 • невербальні засоби комунікації;
 • інтонація і техніка мовлення.

Курс викладає проф. Калита Алла Андріївна