Тараненко Лариса Іванівна – доктор філологічних наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», керівник Центру мовного підготовки.

У 1996 р. закінчила факультет англійської мови Київського державного лінгвістичного університету (нині – Київський державний лінгвістичний університет).
У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію «Просодичні засоби реалізації зв’язності тексту англійської прозової байки (експериментально-фонетичне дослідження)» під керівництвом проф. А.А. Калити.
У 2016 р. захистила докторською дисертацією «Просодичні засоби актуалізації англійських фольклорних текстів малої форми» (експериментально-фонетичне дослідження)», науковий консультант – проф. А.А. Калита.

Автор понад 140 наукових праць, серед яких: 2 монографії, 2 словника, 4 навчальних посібника, понад 40 статей, опублікованих у фахових виданнях України, та 17 – у закордонних виданнях.

Контактна інформація: larysataranenko@gmail.com