НАУМЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА – кандидат філологічних  наук, доцент. Фахівець з української мови.

У 1992 році після закінчення факультету журналістики Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка продовжила навчання в аспірантурі Інституту української мови НАН України.
У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Мова ранніх творів Володимира Винниченка» за спеціальністю 10.02. 01 – українська мова. У 2005 р. присвоєно вчене звання доцента.
Науково-педагогічний стаж – 22 роки.

До сфери наукових інтересів входять проблеми лінгвостилістики, загального мовознавства. Її науковий доробок налічує понад 60 наукових праць, серед яких навчальні посібники, навчально-методичні посібники, програми, методичні рекомендації та наукові статті: «Українська мова (за професійним спрямуванням) для студентів вищих навчальних закладів технічного профілю, «Лексика ділового та професійно-технічного  стилів української мови», «Науково-технічна термінологія. Стилістика наукового тексту», «Науково-технічна термінологія. Техніка перекладу» та ін.
У своїй діяльності Науменко Л.О. активно застосовує інноваційні форми й методи навчання, сприяє розвитку творчих здібностей слухачів її курсу. Її вихованці неодноразово ставали переможцями районних, обласних та фінальних Міжнародних конкурсів з української мови імені Петра Яцика, за що нагороджена Подячним дипломом міністра освіти і науки України за виховання в молоді почуття патріотизму та любові до рідної мови.

Контактна інформація: ljydmila.n@ukr.net