Освіта: вища, закінчила Національний транспортний університет, освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», спеціалізація «менеджмент адміністрування»

Вчений ступінь: доктор економічних наук за спеціальністю «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», 2015 р

Вчене звання: Доцент

Наукові інтереси: управління підприємствами в умовах діджитал економіки, управління підприємствами електронної комерції, діджитал маркетинг

Наукова діяльність

Автор більше 40 публікацій, з них 30 наукових (більше 20 у фахових виданнях), 1 монографія (у співавторстві).
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=C8Oj5ugAAAAJ&hl=uk
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6444-5872з

Наукові досягнення:

 • Суддя та експерт міжнародного конкурсу Diamond Challenge for High School Entrepreneurs
 • Експерт та радник з оцінки курсів в AmityUniversity (Індія, Делі) у відповідності до AQF стандартів
 • Керівник напрямку розширення взаємозв’язків та створення моделей інтеграції науки, вищої освіти та бізнесу громадської організації “Академічний простір”
 • Бізнес-консультант
 • Рецензент іноземного рецензованого наукового видання Journal of Agribusiness and Rural Development
 • Член редакційної колегії наукового журналу Міжнародного університету фінансів МОН України «Підприємництво та інновації»

Друковані видання (за останні 5 років)

Монографії:

 1. Дорошкевич Д.В. Стратегічне управління інвестиційним процесом у регіональних транспортно-логістичних системах: проблеми теорії і практики. Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 320 с.
 2. Іляш О.І., Дорошкевич Д.В., Блохін П.П. Розвиток HR-менеджменту в умовах нових викликів цифрової економіки. Інноваційні засади управління людськими ресурсами: можливості, виклики, пріоритети досягнення соціально-економічної безпеки : колективна монографія / за наук. редакцією д.е.н., професора Міщук Г. Ю. – Рівне : НУВГП, 2020. – С. 251-267
 3. Dariia Doroshkevych, Inna Lytvynenko. Prognosis and analysis of digitalization of the Ukrainian economy. Economic Security at Risk: Findings from Digitalization of the National Economy: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Liubov Smoliar, Osman Yildirim]. – Vol. 5. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2019. – Р. 249-277
 4. Olga Ilyash, Nataliia Zaiarna, Volodymyr Voloshyn, Dariia Doroshkevych. Institutial factors for improving the investment and innovation support of economic security of Ukraine. Socio-economic Reforms of the National Economy Recovery: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Liubov Smoliar, Larysa Frolova]. – Vol. 4. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2018. – Р. 54-86
 5. Dariia Doroshkevych, Dmytro Vavilkin. Rethinking the role of traditional project manager in software development. Modelling of the mechanisms to restore the national economy: Сollective monograph / [Edited by: Oleхandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Wieslaw Olszewski, Svitlana Hrynkevych]. – Vol. 3. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2017. – Р. 279-295

Публікації у міжнародних виданнях:

 1. Olha Ilyash, Osman Yildirim, Liubov Smoliar, Dariia Doroshkevych, Taras Vasylciv,Ruslan Lupak. Evaluation of enterprise investment attractiveness under circumstances of economic development. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series. №47, 2020, Pp. 95-113 (Scopus)
 2. Olha Ilyash, Dariia Doroshkevych Olena Trofymenko, Manoj Sharma, Namita Sahay. Multivariate Analysis of Export and Import Activities in the Area of International Trade of Ukraine with India and Foreign Countries. Finance India. Indian Institute of Finance, Vol.XXXV, №1, March 2021, p.111-134 (Scopus)
 3. Doroshkevych Dariia, Ilyash Olha. Business Process' Reengineering of The Servicing Clients of A Commercial Bank by Automating Cash Transactions. The Journal of International Scientific Researches, 2019. – 4 (3) , 241-252 .
 4. Doroshkevych Dariia, Ilyash Olha. The Investigation of Emotional Intelligence Level in Non-Government Organization with the Use of Hall’s Test. The Journal of International Scientific Researches, Issue 5 (2020): p. 6-14

Статті у фахових виданнях:

 1. Дорошкевич Д.В., Мокін Є.М. Економічне обгрунтування наукових закономірностей розвитку всесвітньої мережі Інтернет. Ефективна економіка. – 2017 – №3.
 2. Дорошкевич Д.В., Надільнюк В.В. Дослідження теоретичних засад інформатизації процесів управління ланцюгами постачань. Підприємництво та інновації: журнал / ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів». – К.: 2017. – Вип.3. – С. 31-37.
 3. Дорошкевич Д.В., Почитаєв Д.В. Аналіз проблематики експорту хліба з України. Підприємництво та інновації: журнал / ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів». – К.: 2017. – Вип.4. – С. 14-21.
 4. Дорошкевич Д.В., Іляш О.І., Даценко Ю.В. Зміна експортно-імпортних товарних потоків україни у міжнародній торгівлі внаслідок російської окупації. Інвестиції: практика та досвід. 2019. – № 8. С. 11–18
 5. Дорошкевич Д.В., Гринкевич С.С. Теоретико-методичні аспекти застосування відеоконтенту як інструменту маркетингового впливу. «Підприємництво та інновації», Випуск 7. – 2019, – С. 20-25
 6. Дорошкевич Д.В., Томко К.В. Аналіз інструментів оцінки ефективності візуального цифрового контенту. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7759 (дата звернення: 13.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.4
 7.  Дорошкевич Д.В., Трофименко О.О., Джадан І.М. Використання засад глобальних цілей сталого розвитку для забезпечення розвитку промисловості України. «Підприємництво та інновації», Випуск 11. – 2020, – С. 118-124. Доступний у:http://www.ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/276/270
 8. Дорошкевич Д.В., Третьяков Л.В. Алгоритм цифрового просування продукції високотехнологічного виробництва. Агросвіт. 2020. № 13-14. С. 23–31.
  DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.23
 9. Дорошкевич Д.В., Трофименко О.О., Джадан І.М. Місце України у координатах Цілей Сталого Розвитку (на прикладі Цілей 8, 9, 12, 17). Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», [S.l.], n. 17, nov. 2020. ISSN 2412-5296.
 10. Дорошкевич Д.В., Захарова Г.Ю. Формування маркетингової стратегії в умовах конкуренції на підприємстві ТОВ "Конте". Агросвіт. 2021. № 3. С. 22–30