Куликова Вікторія Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського».

Фахівець з французької мови

У 1993 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, здобула спеціальність «романо-германська філологія» та кваліфікацію спеціаліста «філолог, викладач французької та англійської мов».

У 2001 р. захистила дисертацію на тему: “Структура спонукальних мовленнєвих актів сучасної французької мови (комунікативно-прагматичний аспект)” і здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Контактна інформація: koul.kiev@mail.ru