Калита Алла Андріївна – доктор філологічних наук, професор, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», фахівець з фонетики англійської мови та риторики усного мовлення.

У 1968 р. закінчила факультет англійської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (нині Київський національний лінгвістичний університет), отримала диплом за спеціальністю “Англійська та французька мови”.
У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Интонация констатирующих высказываний в английской монологической и диалогической речи (экспериментально-фонетическое исследование)”.
У 2003 р. захистила докторську дисертацію на тему “Система фонетичних засобів актуалізації смислу висловлювання (експериментально-фонетичне дослідження англійського емоційного мовлення)”. У 2004 р. присвоєно вчене звання професора кафедри фонетики англійської мови.

Завідувала кафедрами:
з 1987 р. по 2007 р. – кафедрою фонетики англійської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (нині Київський національний лінгвістичний університет);
з 2008 р. по 2012 р. – кафедрою теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Основу її наукового доробку складають понад 150 робіт експериментального, теоретичного і методологічного рівнів, у тому числі 2 фундаментальні монографії, 2 словника, 13 методичних та навчальних посібників.
Теоретичними працями А.А. Калити сформовано концептуальні основи нетрадиційного міждисциплінарного підходу до вивчення фонетичних явищ, у наслідок якого нею було розроблено теоретичне підґрунтя нової енергетичної теорії мовлення.

Контактна інформаціяkalitanewadd@gmail.com